Trest za obsazení Šatovky nemá smysl, udělit ho ale musíme, řekl soud

Jan Kašpárek

Městský soud v Praze uložil obecně prospěšné práce devíti squatterům stíhaným za několikadenní obsazení pražské usedlosti Šatovka. Nový rozsudek jim ale zrušil šestitisícovou pokutu. Rozhodnutí soudu je pravomocné.

Pražský městský soud odsoudil členy squatterského kolektivu Resurp Crew, kteří v únoru obsadili budovu Šatovky v Šáreckém údolí, k padesáti hodinám obecně prospěšných prací. Zrušil ale část rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 6, podle které měli squatteři navíc zaplatit i zhruba šestitisícovou pokutu. Ta odpovídala ceně petlice, jež měli při průniku do dlouhodobě neužívané usedlosti v Košířích údajně zničit. „Obávám se, že trest nemá žádný smysl, ale musíme ho uložit“, prohlásil soudce Luboš Vlasák.

Městský soud se zabýval odvoláním z obou stran. Zatímco státní zástupkyně pokládala rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 za příliš mírný a navrhovala zdvojnásobení sazby obecně prospěšných prací, obhájkyně Věra Nováková požadovala zproštění všech obvinění a překvalifikování trestného činu na přestupek.

Nováková argumentovala tím, že se trestný čin nepodařilo prokázat a že zde fakticky chybí poškozená strana. Dále poukázala na to, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), který se s aktivisty snažil vyjednávat, je posléze na Facebooku označil za „bandu stvoření, která jakoby přilétla z jiné planety“. Tím měl dát podle Novákové najevo, že se pro něj jedná především o ideový a politický spor, pro který je samotné obsazení Šatovky vedlejší.

Obhajoba stavěla také na rozhodnutí Ústavního soudu týkající se vyklizení někdejšího squattu Cibulka. Ústavní soud totiž v tomto případě konstatoval, že spor mezi vlastníkem objektu a squattery měl být řešen občanskoprávní cestou, nikoliv policejním zásahem.

Státní zástupkyně ve svém odvolání naopak uvedl že aktivisté plánovali v Šatovce co nejdéle zůstat a do budovy vnikli vybavení zásobami i dieselovým agregátem. Na jejich snahu o politickou debatu pak reagoval tak, že sice rozumí jejich pohnutkám, ale že si „nelze vynucovat dohodu tím, že objekt protiprávně obsadím“.

Nesmyslný trest

Členové Resurp Crew od počátku nepopírali, že Šatovku obsadili. Jedna z obviněných Zuzana Brodilová shrnula svůj postoj následovně: „Chovala jsem se možná protiprávně, ale legitimně.“ Obdobně se vyjádřili i ostatní aktivisté, kteří dali najevo, že s rozsudkem obvodního soudu nesouhlasí. Michaela Schifflerová k vyměřenému trestu obecně prospěšných prací řekla, že jej již fakticky vykonala, když v roce 2015 pomáhala Šatovku uklidit.

Soud se etickými aspekty věci nicméně odmítl jakkoli zabývat. Zaměřil se na skutkovou podstatu věci a na to, aby jednoznačně vymezil hranici mezi přestupkem a trestným činem. Předseda soudního senátu Luboš Vlasák v závěrečném odůvodnění podrobně srovnal chování stíhaných, kteří se několik dní zdržovali na střeše usedlosti, s další skupinou aktivistů, jež objekt v čase stanoveném starostou Kolářem opustila.

„Kdyby vylezli na barák a vyvěsili tam transparent, nebyli by odsouzeni. Kdyby uposlechli výzvy vlastníka, nebyli by odsouzeni,“ vysvětlil rozhodnutí soudu, který odmítl překvalifikovat obsazení Šatovky na přestupek. Vlasák ale také upozornil, že uložená sankce je velmi mírná a jejím cílem je právě odlišení činu squatterů od přestupku. „Obávám se, že tresty nemají žádný smysl, ale musíme je uložit“, prohlásil.

Squatteři ani jejich sympatizanti se k rozhodnutí odvolacího soudu zatím podrobněji nevyjádřili. Obhájkyně Nováková nicméně Deníku Referendum sdělila, že aktivisté zvažují podání dovolání vzhledem k tomu, že se odvolací soud podrobněji nezabýval předloženými materiály odkazujícími se na rozhodnutí Ústavního soudu o vyklizení Cibulky. Uvedla však, že soud vyhověl skutkovým námitkám a že výsledek rámcově odpovídá očekáváním.

O Šatovce se má rozhodnout na podzim

Po obsazení usedlosti v Šáreckém údolí squattery starosta Kolář prohlásil, že Praha 6 plánuje rekonstrukci areálu, v němž by v horizontu několika let mělo vzniknout centrum pro seniory. „Kdybych byl optimista, tak bych byl rád, kdybychom se k té realizaci jako takové dostali do čtyř let. Když budu skeptik, a možná i realista, tak můžu říct, že Šatovka by se mohla začít stavět za let sedm,“ sdělil na konci února ČTK.

Radnice Prahy 6 nedávno na opravu Šatovky vypsala architektonickou soutěž. Poslední přihlášky by měla přijmout v druhé polovině září.

Obdobné plány se ale objevily již před dvěma lety, kdy squatteři Šatovku obsadili poprvé. Mluvčí Prahy 6 Martin Churavý tehdy řekl, že by se objekt měl v průběhu roku 2018 přestavět na bytový dům, čímž by se vrátil k účelu, jemuž původně sloužil. Městské části v provedení záměru ale údajně bránilo čekání na změnu územního plánu.

Zatím poslední stavební úpravou usedlosti bylo únorové zazdění a zamřížování oken v ceně několika desítek tisíc korun. To má podle starosty Koláře za úkol zabránit znovuobsazení objektu.

    Diskuse (0 příspěvků)