Zlatý padák pro vedení ÚSTR? Žáček se nechtěl o odměnách bavit

Dušan Radovanovič

Rada ústavu odhlasovala v úterý Pavlu Žáčkovi stotisícovou odměnu. O odměnách pro vedení však nejednala. To prý ale očekává odměnu také a nutí odbory k tomu, aby mu poskytly podporu.

Již v prosinci 2009 dostalo vedení ÚSTR štědré vánoční prémie v řádech statisíců. Zkrátka by bývalé vedení v čele s  Pavlem Žáčkem nemělo přijít ani po příchodu nového ředitele Jiřího Pernese.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Podle některých informací má Žáček a zřejmě i ostatní členové vedení dostat tučné odstupné, tzv. zlatý padák. Na bilanční tiskové konferenci se k tomu však Žáček odmítal vyjádřit.

„Žádný zlatý padák zákon nezná, o odměnách pro vedení rozhoduje rada,“ odpověděl na dotaz Deníku Referendum zjevně podrážděný Žáček.

Sdílnější nebyl ani tiskový mluvčí ÚSTRu Jiří Reichel. „Jsou to pomluvy, něco takového vás vůbec nemá zajímat,“ poučoval Reichel. „Ministerstvo financí zde provádí pravidelné kontroly. Platy jsou podle tabulek a odměny určuje rada,“ prohlásil Reichel.

Podle radní Petrušky Šustrové se rada na svém úterním zasedání skutečně zabývala mimo jiné Žáčkovým odstupným. „Ano, řešili jsme to. Dostal sto tisíc korun. Pro odměnu zvedlo ruku pět radních,“ potvrdila Deníku Referendum Šustrová.

O odměnách pro další členy vedení však rada nejednala. „Nic takového jsme neprobírali, na radě jsme řešili pouze pana Žáčka. Pokud si pamatuji, nikdy jsme odměny pro vedení neřešili, to spadá do pravomoci ředitele,“ zdůrazňuje Šustrová.

V této souvislosti je ovšem zajímavé, že vedení ústavu nepodepsalo kolektivní smlouvu s odbory. Na podezřelé chování ústavu přitom poukázal před několika dny i člen vědecké rady ústavu profesor Vilém Prečan v otevřeném dopise řediteli Žáčkovi.

Na Prečanovy dotazy ohledně toho, zda vedení po Pernesově jmenování „narychlo zvýšilo platy, aby eventuální odstupné bylo co nejvyšší,“ a urychleně prosazovalo uzavření kolektivní smlouvy s odborovou organizací, která by „zajistila maximálně dlouhou lhůtu pro placení odstupného při eventuálním propouštění z důvodu reorganizace“, však nikdo z vedení neodpověděl.

Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů Deníku Referendum požadovalo vedení ústavu zanést do smlouvy vedle pětiměsíčního odstupného platného pro všechny zaměstnance ještě speciální výhody pro sebe.

„Kolektivní smlouva není dohodnutá, protože si vedení bez jednání s odbory pro sebe navrhlo vedle odstupného ještě speciální odchodné,“ uvedl zdroj.

Otázkou ovšem zůstává, zda po nástupu Jiřího Pernese celé současné vedení skutečně odejde. Podle svých slov nemá o svém budoucím osudu zatím jasno ani dosavadní ředitel Žáček.

    Diskuse