Pernes potvrzen ve funkci

Patrik Eichler

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů Pernese potvrdila poměrem 4:3. Funkce se ujme na apríla.

Po tříhodinovém jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů předstoupili před novináře členové Rady Petruška Šustrová a její místopředseda Patrik Benda. Potvrdili, že Rada v poměru čtyři ku třem odmítla návrh na opakování výběrového řízení.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Na jednání Rady byl podán návrh na nové výběrové řízení, který byl většinou Rady zamítnut. Pan Žáček dal na minulém jednání abdikaci k 31. březnu, takže do té doby je ředitelem Ústavu a od prvního dubna byl na minulém zasedání ředitelem Ústavu zvolen pan Pernes,“ uvedla Petruška Šustrová s tím, že hlasování interpretuje tak, že rozhodnutí o volbě, které padlo na minulém jednání, není důvod měnit.

Patrik Benda de facto stejnými slovy potvrdil, že návrh na vypsání výběrového řízení byl zamítnut a že nové výběrové řízení „zřejmě nebude“.

Kromě budoucnosti designovaného ředitele ÚSTR Jiřího Pernese jednala Rada i o své běžně agendě (schválila např. závěrečný účet ÚSTR za uplynulý rok). Část Rady, tvořená zástupci Konfederace politických vězňů (Naděžda Kavalírová, Čestmír Čejka) a ODS (Patrik Benda), prosadila nové jednání o řediteli poté, co se v minulém týdnu začalo v médiích psát a hovořit o tom, že Jiří Pernes před listopadem 1989 navštěvoval kurzy Večerní univerzity marxismu-leninismu a byl evidován jako kandidát tajné spolupráce Státní bezpečnosti.

Jiří Pernes byl čtyřmi ze sedmi hlasů zvolen ředitelem ÚSTR letos 17. února. Odborně se specializuje na dějiny socialistické diktatury v Československu, zejména v padesátých letech, a je vedoucím brněnské pobočky Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Na Večerní univerzitě marxismu-leninismu studoval koncem osmdesátých let v době, kdy byl ředitelem Historického muzea ve Slavkově u Brna.

Členové Rady ÚSTR se před jednáním ve svých postojích lišili. Její místopředseda Patrik Benda nebo předsedkyně Naděžda Kavalírová se vyslovovali pro nové výběrové řízení. V jasné opozici proti nim stáli novinářka Petruška Šustrová a děkan Filozofické fakulty UK v Praze Michal Stehlík. Vzhledem k tomu, jakým způsobem probíhala předchozí jednání Rady, bylo jasné, že rozhodnutí bude stát na rektorovi brněnské Masarykovy univerzity Petru Fialovi. Posledním členem Rady je bývalý senátor za KDU-ČSL Jan Zahradníček.

Přestože první členy Rady volil Senát PČR s většinou ODS, je takřka od počátku situace v Radě polarizována. Nyní o jeden hlas převažují odpůrci Žáčkovy politiky v čele ÚSTR. Sedm členů Rady je voleno Senátem na nejvýše dvě po sobě jdoucí pětiletá volební období, takže je jen málo pravděpodobné, že by se situace v Radě výrazněji proměnila dříve než za dva a půl roku.

Webové stránky ÚSTR informují, že na podporu Pavla Žáčka se vyslovili i účastníci Ústavem organizované mezinárodní konference Zločiny komunistických režimů, která se v Praze konala 24. až 26. února. Ti vyjádřili „vážné znepokojení nad nedávnými událostmi v České republice a v Rumunsku, které oslabují instituce věnující se vyšetřování a odhalování zločinů komunismu“. Od účastníků konference, která se přinejmenším implicitně hlásila ke sjednocování antikomunistických formací ve střední a východní Evropě, bylo ale prohlášení tohoto typu možné očekávat.

    Diskuse