Stárne Karlovarsko, nejmladší lidé žijí v Milovicích

Kateřina Keprtová

Mladých lidí v České republice ubylo za poslední patnáct let téměř osm procent. Lidé mladší devětadvaceti let se stěhují do velkých měst. Nejvíce dětí se rodí mladým matkám v severozápadních Čechách a na Jesenicku, ve stejných oblastech také přichází na svět nejvíce dětí mimo manželství.

Před patnácti lety žilo v České republice téměř čtyřicet procent lidí do dvaceti devíti let, což je hranice, kterou statistici používají pro určení toho, kdo je a kdo už není mladý. Dnes podíl mladých lidí na počtu obyvatel ČR sahá lehce nad třicet procent. Vyjádřeno v číslech jde o pokles z čtyř milionů lidí na přibližně tři miliony tři sta tisíc.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Počet mladých lidí klesá ve všech krajích, nejrychleji ale své mladé ztrácí Karlovarsko, mj. region bez zvláštní veřejné vysoké školy. Nejvíce mladých lidí se naopak stěhuje do Prahy a do středních Čech, kam se za posledních patnáct let přestěhovalo dohromady téměř dvě stě tisíc mladých lidí. Obecně platí, že se mladí lidí stěhují do blízkého okolí velkých měst, kde mají k disposici jak ještě přijatelné ceny bydlení, tak dostupné veřejné služby, jaké nabízí právě velké město.

Třetí nejvyšší přírůstek v důsledku migrace vykázal Jihomoravský kraj. Naopak nejvíce lidí se od roku 2011 vystěhovalo z Moravskoslezského kraje (sedm tisíc) a z kraje Vysočina (téměř tři tisíce). Podle Josefa Bernarda ze Sociologického ústavu Akademie věd se jedná o důsledek doby, který v současné fázi neznamená ohrožení. „Mladí lidé se migrací přelévají do velkých měst a jejich zázemí. To je realita dnešních let. Úbytek počtu obyvatel je problém v případě, že je rychlý a masivní, popřípadě dlouhý a selektivní. Malým a pozvolným změnám by se regiony měly být schopné přizpůsobit,“ uvedl.

Podle Bernarda data také potvrzují stárnutí obyvatelstva. „Průměrný věk celé populace se za posledních deset let zvýšil o dva roky, což je poměrně rychlé tempo stárnutí obyvatel. Za tímto trendem stojí dlouhodobě nízká porodnost, ale také rostoucí naděje dožití obyvatel. V loňském roce se ženy průměrně dožívaly dvaaosmdesáti a muži šestasedmdesáti let,“ vysvětlil pro Deník Referendum.

Nejmladší jsou Milovice

Zvýšené počty mladých se podle statistik objevily i ve správních obvodech některých obcí ve středních Čechách. Přes třicet šest procent lidí do dvaceti devíti let žije v Lysé na Labem, kolem pětatřiceti procent také v Říčanech, Černošicích a Brandýsu nad Labem-Staré Boleslavi. Nejméně osob pod dvacet devět let žije ve správním obvodu Nepomuk na Plzeňsku, Pacov na Vysočině a Milevsko v Jihočeském kraji, kde je jejich podíl nižší než třicet procent. Nejmladším městem obvodu Lysé na Labem jsou podle informací z úřadu města Milovice, kde je průměrný věk obyvatel kolem třiceti let. Město se mladým obyvatelům muselo přizpůsobit.

„Po zrušení vojenského prostoru sem začaly směřovat hlavně mladé rodiny s dětmi. Bydlení je tu levnější než v Praze a zároveň dostupné. Věkový průměr okolo pětatřiceti let byl pro město v minulosti velký problém z hlediska nedostatku služeb, volnočasových aktivit a vzdělávacích možností. Dnes už máme vlastní školu a vše se postupně zlepšuje,“ řekla Deníku Referendum Miroslava Dlouhá z městského úřadu Milovic.

Data Českého statistického úřadu také ukazují odlišné demografické trendy pro pohraniční oblasti severozápadních Čech a Jesenicka. Oba regiony zažívají vysokou míru odchodu obyvatel. V obou ale také platí, že se v nich největší procento dětí rodí matkám do devětadvaceti let. A největší procento dětí se rodí mladým matkám mimo manželství.

Podle Českého statistického úřadu se v roce 2016 narodilo v České republice necelých sto třináct tisíc dětí. Maminku do 29 let včetně mělo 44,2 % z nich. „Ačkoliv se pokles podílu mladých rodiček v posledním období zastavil, jejich dlouhodobý úbytek byl zcela zásadní. V roce 2001 měly mladou maminku tři čtvrtiny narozených dětí. Pod padesátiprocentní hranici klesl jejich podíl poprvé v roce 2009,“ píší statistikové.

    Diskuse