Příští sčítání lidu bude především online

Marie Mrázová

Český statistický úřad dopracoval návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Návrh předpokládá vyplňování online formulářů, lidé také budou odpovídat na menší počet otázek.

Během sčítání lidu v roce 2021 by podle statistiků měl co největší počet lidí vyplňovat sčítací formuláře online. Počítá s tím návrh zákona, který Český statistický úřad připravil. Před šesti lety údaje online poskytla přibližně čtvrtina obyvatel. V příštím sčítání úřad počítá, že by zájemců mohlo být jednou tolik.

Návrh mimo jiné počítá s maximálním využitím administrativních zdrojů dat. Jedná se o čerpání údajů, které má veřejná správa již k dispozici a které statistika může převzít od dalších institucí a úřadů. Díky využití informací z administrativních zdrojů bude výrazně zkrácen rozsah sčítacích formulářů.

Při minulém sčítání v roce 2011 lidé vyplňovali sedmačtyřicet údajů. Při příštím sčítání v roce 2021 jich bude úřad přímo od respondentů zjišťovat jen dvacet.Obyvatelé tak už nebudou vyplňovat domovní list a polovinu bytového listu. Díky menšímu počtu formulářů by se měly snížit i náklady.

„Při příštím sčítání bude kladen důraz na elektronické vyplňování formulářů. V roce 2011 využilo tento způsob 25,5 procenta lidí. Očekáváme, že v roce 2021 bude jejich zájem o elektronické vyplnění dvojnásobný. Terénnímu došetření prostřednictvím sčítacích komisařů budou podléhat pouze ty domácnosti, které nevyplnily údaje on-line,“ vysvětlila předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

Statistici už dříve uvedli, že posuzovali sedmatřicet registrů. Údaje o rodinách a domácnostech, dosaženém vzdělání, národnosti, mateřském jazyce, víře, zaměstnání či dojížďce do práce a škol v nich však nenašli. Úplná nejsou ani data o bytovém fondu. Vyjma otázek týkající se víry, mateřštiny a národnosti je vyplnění odpovědí na všechny dotazy povinné. Vláda už loni v lednu souhlasila s tím, že cenzus bude opět plošný.

Online vyplňování bude rychlejší i díky filtrům

V dotaznících budou lidé například vyplňovat nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomickou aktivitu nebo zaměstnání. „Forma dotazníku ještě není zpracována. Přece jen jsme teprve ve fázi, kdy byl do meziresortního připomínkového řízení předložen návrh věcného záměru zákona. Nicméně navrhujeme, aby obyvatelé vyplňovali dva formuláře, konkrétně list osoby a bytový list, který bude o polovinu kratší než při posledním sčítání v roce 2011,“ řekla Deníku Referendum mluvčí Českého statistického úřadu Petra Báčová.

On-line sčítání má umožnit zredukovat rozsah terénních prací, zvýšit kvalitu dat a výrazně zvýšit komfort obyvatelů při vyplňování údajů.„Jednou z jeho klíčových výhod je také zabudování filtrů a logických kontrol, které zajišťují správné vyplnění jednotlivých částí formuláře a podmíněné uvedení všech požadovaných údajů před jeho odesláním. Tyto mechanizmy obyvatelům usnadní orientaci v dotazníku a urychlí jeho vyplnění,“ vysvětlila hlavní výhody Báčová.

Do sčítání jsou rovněž začleněni i cizinci. „Cizinci dlouhodobě žijící u nás jsou do sčítání zahrnuti. Podle mezinárodních konvencí nepodléhají sčítání pouze cizinci požívající diplomatické výsady a imunity, jakož i domy a byty ve vlastnictví jiných států, které se nacházejí na území České republiky a slouží k diplomatickým účelům,“ uzavřela Báčová.

Sčítání lidu, domů a bytů v České republice bývají každých deset let od roku 1869. Jde o komplexní zdroj demografických a socioekonomických dat. Týká se mimo jiné zabezpečení dostatečného počtu míst v domovech pro seniory, rozhodování o velikosti a umístění mateřských, základních a středních škol, plánování v oblasti zaměstnanosti a opatření na trhu práce nebo zajištění dopravní obslužnosti daného území veřejnou dopravou.

    Diskuse