Papež označil kritiku Vatikánu za hnidopišské pomluvy

Jakub Patočka

Ve svém kázání na Květnou neděli papež Benedikt XVI. mluvil o skandálu, který tísní katolickou církev, aniž by se o něm přímo zmínil.

Papež dnes podstoupil riziko zostření kritiky Vatikánu, když ve svém kázání odmítl pozornost, kterou veřejnost věnuje narůstajícímu skandálu sexuálního zneužívání chlapců církevními hodnostáři.

Dvaaosmdesátiletý papež během bohoslužby na Květnou neděli na Svatopeterském náměstí řekl, že „víra v Boha vede člověka k tomu, aby se nenechal zastrašit hnidopišskými pomluvami“. O skandálu, který se na církev valí, se nezmínil konkrétně, ale části jeho kázání s ním zjevně souvisely.

Papež poznamenal, že člověk může občas „upadnout na nejnižší vulgární úroveň a ponořit se do bažiny hříchu a nepoctivosti“. Jedna z modliteb byla „věnována mladým a těm, kteří pracují na jejich výchově a ochraně“.

Vatikán na jeden z nejhorších skandálů, které v poslední době katolickou církev postihly, reaguje také útoky na média, která obvinil ze snahy za každou cenu pošpinit papeže Benedikta a jeho nejbližší spolupracovníky.

Světovými médii oběhla informace, že ještě jako mnichovský arcibiskup Joseph Ratzinger umožnil jednomu knězi návrat k pastorační službě v době, kdy prodělával léčbu pedofilie. Kněz byl posléze obviněn ze zneužívání nezletilých.

Vedle toho New York Times upozornily na případ, kdy Ratzingerův zástupce ve Vatikánu navedl Wisconsinské biskupy, aby ututlali případ kněze obviněného ze zneužití dvou stovek hluchých chlapců.

Vatikán trvá na tom, že v prvním případě papež nevěděl o návratu kněze k pastorační činnosti, a podobně obhajuje rovněž jeho úlohu ve wisconsinském případu.

Mluvčí Vatikánu Federico Lombardi včera uvedl, že způsob, jakým církev zareaguje na sexuální skandál, je klíčová pro její budoucnost. Církev sbírá informace z celého světa a zřejmě připravuje novou metodiku, jak si počínat v případech, kdy se objeví podobná podezření.

Vatikán prozatím odmítal názory, že by problém mohl souviset s institutem celibátu, který papež Benedikt ani ne před měsícem znovu označil za dar Bohu.

Nicméně kardinál Carlo Maria Martini, bývalý milánský arcibiskup a svého času kandidát na papeže, v rakouských novinách Die Presse uvedl, že celibát by se měl znovu uvážit, aby se zamezilo dalším případům sexuálního zneužívání. Opuštění celibátu by podle Martiniho mohlo církvi vrátit ztracenou důvěru.

Další informace:

Pope Benedict condemns 'petty gossip' over child sexual abuse scandal