Dopravní podnik, jeho advokáti a můj strach

Jan Šícha

Když se někdo revizorům legitimuje vaší ukradenou občankou, musíte stále dokola dokazovat, že jste nevinen. Bojím se, že syn to jednou zmešká a mně všechno seberou.

Syna okradli. Jako otec si samozřejmě myslím, že kdyby seděl doma, nic by se mu nestalo. Má ale svou hlavu a chodí, kam nemá. Někdo úplně cizí jezdí metrem načerno a revizorům ukazuje jeho ukradenou občanku. Do bytu, kde chci mít klid a kde on vyrostl a pobývá zřídka, chodí dopisy advokátů. Vedou s ním jakýsi proces. Nevím v dnešních poměrech, kdy v tomto procesu syn bude muset platit statisíce, protože se třeba včas a opakovaně na určeném místě neozval. Nevím, kdy vylomí dveře exekutor a polepí mi oblíbené knihy a broušené art deco vázy nálepkami, protože já budu muset dokázat, že nepatří synovi, který sice nic neprovedl, ale zmeškal proces vedený na jeho jméno.

Advokát Truxa z Rokycan a komunikační filtr

Obálku, kde se advokáti legitimovali plnou mocí od pražského dopravního podniku a po synovi se chtěla řada pokut plus penále, poslala advokátní společnost Truxa z Rokycan. Vím, že dnes existuje komunikační filtr, že buď pasujete do předem připravené otázky, nebo nevědí, co s vámi a vyřadí vás. O to větší potřebu mám vyprávět odpovědným místům delší příběhy. Nerespektovat komunikační filtr je důležité lidské právo. Jinak z nás budou roboti. Napsal jsem advokátní kanceláři dopis trochu rotržitého, starostivého otce.

Nezaplacené pokuty v obludném systému, kterého jsou součástí mnozí právníci, vedly ke statisícovým platbám převážně k tíži chudých lidí. Foto V. Kolář

Vážení páni advokáti,

mému synovi (jméno) byl před časem ukraden občanský průkaz. Někdo se jím legitimuje, když má platit pokuty, a nám domů chodí upomínky od vás. Syn už se byl v minulosti na dopravním podniku prokázat novým průkazem. Znáte tedy číslo starého i nového.

Protože upomínky chodí k nám domů, syn u nás nebydlí a je velmi zaměstnán, dovoluji si vás požádat, abyste vzali na vědomí výše uvedenou skutečnost a pokuty na ukradený občanský průkaz nevymáhali. Stačí propojit se s Dopravním podnikem, který zná nové číslo průkazu mého syna. 

Vycházím ze skutečnosti, že kdyby se na pražském Dopravním podniku nekradlo (jak mnohokrát informovala média), jezdili bychom po jistou dobu všichni zadarmo. Vycházím ze skutečnosti, že nezaplacené pokuty v obludném systému, kterého jsou součástí mnozí právníci, vedly ke statisícovým platbám převážně k tíži chudých lidí. U našich sousedů třeba kvůli jejich neplnoleté dceři, ti ale naštěstí k chudým nepatřili. 

Proto si myslím, že když je někdo v něčem nevinně a tuto skutečnost již prokázal, mohli byste se propojit s Dopravním podnikem a neobtěžovat. 

Pokud byste chtěli scan nového občanského průkazu, syn vám ho pošle, jeho mailovou adresu máte výše.

Za sebe vám přeji, abyste službu Dopravního podniku vyvážili něčím, co občas někomu pomůže.

Myslím, že jsem to napsal hezky, mohli jsme diskutovat. Nejdříve odpověděl stroj:

Potvrzení přijetí elektronického podání. 

Vaše podání ve věci Předmětu mailu: … bylo doručeno na elektronickou podatelnu truxa@naris-sw.cz. dne 05.08.2017 v 12:21 a bylo mu přiděleno ID 2017080513. Podání nebylo opatřeno platným elektronickým podpisem. 

Pak se ozval člověk.

Vážený pane,

jménem společnosti Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. sděluji, že při vymáhání pohledávek vycházíme z údajů uvedených v Zápise o provedené přepravní kontrole, který jste při provádění přepravní kontroly podepsal a převzal.

S ohledem na Vaše informace prosím o doložení Vašich tvrzení o údajném zneužití dokladu totožnosti — tedy o zaslání protokolu o podaném trestním oznámení, potvrzení o hlášení ztráty dokladu totožnosti.

Následně věc po poradě s klientem posoudíme a případně zastavíme vymáhání pohledávky.

S pozdravem 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

JUDr. Pavel Truxa, advokát i.s. Mgr. Miroslava Kučerky, advokáta v plné moci

Vyřizuje: EŠ

A tak jsem napsal EŠ:

Vážený/vážená EŠ,

obávám se, že odpovídáte na jiný dopis, než jsem Vám zaslal, popřípadě používáte kopírované části jakési prefabrikované odpovědi. Myslím, že si to jako otec, ke kterému chodí vaše obálky, vůbec nezasloužím, a znovu vás žádám o pochopení poměrně jednoduchého příběhu. 

- nic jsem nepodepsal, jak tvrdíte, ani podepsat nemohl, protože nejsem …, vlastním lítačku, která se dříve jmenovala Opencard, musel jsem si ji jít vyměnit, přestože byla ještě platná, protože se na dopravním podniku děly jakési nekalosti, což jsem si přečetl v novinách. Výměna mě stála čas a na Hradčanské byla fronta. Kupuji si roční předplatné, abych měl s dopravním podnikem co nejméně společného. Napsal jsem Vám, protože synovi kdysi ukradli občanský průkaz a tímto průkazem se někdo opakovaně legitimuje.

- syn už dopravnímu podniku, který zastupujete, tuto skutečnost jednou doložil.

- žádám vás, abyste tuto skutečnost ověřili u svého najímatele, vzali na vědomí a své aktivity ve stejné věci ani nezačínali. 

Prostě bych byl rád, abyste nezastavovali něco, co nemělo vzniknout. Abyste se nejdřív poradili s dopravním podnikem. A to z důvodu, že Vás jako nezúčastněná, přesto obtěžovaná osoba upozorňuji, že stačí, abyste si vyžádali číslo ukradeného průkazu mého syna a číslo stávajícího občanského průkazu mého syna.  

Jinak pokaždé, když někdo zneužije ukradený občanský průkaz, já dostanu dopis, syn poběží na dopravní podnik, vy budete tisknout seznam něčích jízd a svou plnou moc. 

Žádám vás, aby skutečnost, že mému synovi kdysi ukradli občanku, přestala s definitivní platností budit výše popsanou řetězovou reakci.

Vážený/vážená EŠ, pokud jen kopírujete hotové kusy dopisů, prosím Vás snažně, abyste tentokrát případ předala výše, možná samotnému panu Truxovi.

S pozdravem a poděkováním za případné kladné vyřízení.

Přiznávám, že jsem při psaní korespondence chtěl, aby vznikl článek. Stydím se, že jsem EŠ genderově nekorektně považoval za ženu.

A mám strach, protože další obálka ve stejné věci nyní dorazila od Mgr. Stanislava Bodláka, advokáta z Petrova nad Desnou 270. Bodlák, to je těžká kytka, pozře ji leda osel.

Pro jistotu prodám ty art decové vázy, aby mi neměli co vzít.

  Diskuse
  JV
  August 29, 2017 v 7.45
  Cítím s Vámi, pane Šícho
  Moc Vám rozumím, pane Šícho. Sám jsem něco podobného zažil s fotkami na mých WWW stránkách.

  Žijeme ve světě hyenismu a hyeny by se od nás měly co učit. Myslím si, že uplatňování principu hyenismu se za současného stavu naší společnosti, tedy za vlády bezohledného kapitalismu, zabránit nedá.

  Vždyť, každý se v něm musí přece starat o sebe, každý si v něm musí najít tu svoji skulinu na trhu, aby bohatl, případně pouze přežil, atd., atd. Však to všichni známe ty neoliberální lži, že?

  Co jiného dělají ti právníci? Morálka, ohleduplnost, spravedlnost, neřku-li láska k bližnímu, to všechno patří do starého železa, případě do "soukromé sféry", není-liž pravda? Jen jedinci vybavení pohledem na svět, který neměří pouze lidskými představami o tom, co je dobré, mají šanci odolat.

  Jak z toho ven? Z krátkodobého hlediska by stačily zákony a hlavně jejich řádné vymáhání, ale kdo to prosadí tam, kde se společenská bezohlednost stala součástí systému? Z dlouhodobého hlediska pomůže jedině náboženská výchova a uplatňování křesťanského mravního řádu. Nic jiného.

  Váš Jiří Vyleťal