Na úřady chodí především vzdělaní lidé z větších měst

Jan Gruber

Výzkum vědců a vědkyň Provozně ekonomické fakulty brněnské Mendelovy univerzity zjišťoval, jak lidé hodnotí zdejší úřady a kvalitu veřejné správy. Úřady si vysloužily spíše kladná hodnocení. Mladší lidé jim ale vytýkají nesrozumitelnost.

„Nejnavštěvovanějším úřadem v České republice je beze sporu obecní úřad, případně magistrát, kam opakovaně zavítá necelá polovina Čechů a Češek. Častěji úřady navštěvují lidé s maturitou či vysokoškolským vzděláním a také lidé z větších měst,“ říká výzkum vědců a vědkyň z Provozně ekonomické fakulty brněnské Mendelovy univerzity.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak občané a občanky vnímají kvalitu tuzemské veřejné správy, jak hodnotí aktivitu a přístup úředníků a úřednic a jaké mají s českými úřady zkušenosti.

„Zajímavé bylo zjištění, že lidé, kteří vnímají veřejnou správu jako službu občanům, na úřady téměř nechodí nebo na ně chodí velmi málo. Naopak lidé, kteří takto pozitivně veřejnou správu nevnímají, chodí na úřady často,“ uvedla Martina Rašticová, jedna z autorek výzkumné práce.

Z výzkumu vyplývá, že polovina oslovených respondentů hodnotí kvalitu veřejné zprávy pozitivně. Většinově oceňují dostupnost a přehlednost pokynů úředníků a úřednic při řešení jednotlivých problémů, se kterými na úřady přicházejí.

Na druhé straně téměř dvě třetiny lidí se domnívá, že veřejná správa příliš nedbá jejich požadavků a podnětů. Lidé mladší třiceti let pak říkají, že komunikaci úřadů je nesrozumitelná. Takřka třetina lidí neví, co si počít, pokud s úředním jednáním nejsou spokojeni.

„Necelá desetina návštěvníků úřadů veřejné správy se setkala s korupčním jednáním ze strany úředníků. Pokud se tak stalo, více než třetina se snažila dělat, že nabídku přeslechla a další třetina ji okamžitě na místě odmítla. Necelá pětina oslovených nabídku protislužby využila,“ upozornila na jedno ze zjištění Rašticová.

Výzkum probíhal během dvou měsíců v závěru minulého roku. Zkoumaná byla skupina více než čtyř set lidí ve věku od osmnácti do sedmdesáti let, kteří v posledních dvou letech navštívili vybrané úřady.