Památník Lidice nově vede galeristka Martina Lehmannová

Johanna Nejedlová

Novou ředitelkou Památníku Lidice je od 1. dubna Martina Lehmannová. Místa se ujala po Milouši Červenclovi, který v prosinci odešel do penze.

Ředitele Památníku Lidice Milouše Červencla, který odešel do důchodu, nahradí na uvolněné pozici Martina Lehmannová. V konkurzu ji vybral zřizovatel památníku, ministerstvo kultury.

Jednalo se již o druhý konkurz, v prvním komise nevybrala nikoho. Lehmannová se podílela na přípravách řady expozic v Moravské galerii a v Uměleckoprůmyslovém museu, s Památníkem Lidice spolupracovala již od roku 2004.

Předchozímu řediteli, Milošovi Červenclovi, se povedlo od roku 2005 téměř zdesetinásobit návštěvnost lidického památníku. V loňském roce památník navštívilo rekordních sto tisíc návštěvníků. Přikládá to kvalitnímu vzdělávacímu i uměleckému doprovodnému programu. Památník za jeho vedení však řešil i několik problémů.

Jedním z nich byl spor o autorství pomníku dětským obětem války, v němž nakonec soud přiznal podíl na autorství i Jiřímu Hamplovi, manželovi sochařky Marie Uchytilové, která za ideou stála. Památník tak musel sousoší doplnit o desku s jeho jménem.

Pod lidický památník spadá od roku 2009 i Kulturní památka Pietní místo Lety, připomínající oběti romského koncentračního tábora. Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) se chce zasadit o to, aby správa pietního místa přešla pod Muzeum romské kultury. S čímž souvisí snaha vlády a předchozího ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) o výkup velkovýkrmy vepřů v Letech a rozšíření a úpravu dnešního pietního areálu.

Předseda výboru pro odškodnění obětí romského holocaustu Čeněk Růžička uvedl pro Romea.cz, že by si přál, aby byla nová ředitelka vůči tématu romské genocidy soudnější a citlivější než její předchůdce. „Rád bych připomněl zejména fakt, že v Letech pracovali čeští dozorci a že to byli Češi, kdo tehdy povraždil naše lidi,“ řekl Růžička.

Martina Lehmannová bude muset řešit také spor o restituce s Arcibiskupstvím pražským, které žádá navrácení pozemků okolo lidické galerie. Pokud by arcibiskupství se svými nároky uspěly, teoreticky hrozí, že by se do galerie nedalo vstoupit.

„Památník Lidice patří mezi světově nejznámější místa v České republice. Díky rozmanitým kulturním a vzpomínkovým akcím jsou Lidice místem setkávání lidí nejen z celého Kladenska. Jsem rád, že po Milouši Červenclovi bude mít památník novou ředitelku a těším se na spolupráci s ní,” uvedl k jmenování Lehmannové kladenský senátor Jiří Dienstbier. Lidice jsou právě v tomto senátním obvodu.

Pod správu státní příspěvkové organizace, kterou bude Lehmannová řídit, patří i péče o pietní místo v Ležákách, rovněž připomínající hrůzy nacismu. Na Památník Ležáky chce nová ředitelka více upozorňovat, včetně historické i vizuální reflexe a připomenutí architektů, kteří se po druhé světové válce podíleli na úpravě míst po obou vesnicích a výstavbě nových Lidic.

Martina Lehmannová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracovala v Moravské galerii v Brně i v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, kde se odborně i organizačně podílela na přípravě řady stálých expozic a tuzemských i mezinárodních výstavních projektů.

Je autorkou odborných i populárních publikací s uměleckou a historickou tematikou. S Památníkem Lidice spolupracovala již od roku 2004. V roce 2015 se stala předsedkyní českého výboru ICOM, sdružení českých muzeí a muzejních pracovníků.

Památník Lidice připomíná nacistické vyhlazení vsi Lidice dne 10. června 1942. Záminkou se stala domnělá souvislost obce s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha. Válku přežilo jen sto šedesát obyvatel Lidic z původních pět seti.