Protikuřácký zákon schválil také Senát, zbývá podpis prezidenta

Vratislav Dostál

Pokud prezident Miloš Zeman podepíše takzvaný protikuřácký zákon, začne od konce května platit absolutní zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách restaurací, divadel a kin. Pro zákon ve čtvrtek hlasovala pohodlná většina senátorů.

Senátoři ve čtvrtek schválili tzv. protikuřácký zákon, pokud jej podepíše také prezident Miloš Zeman, zařadí se Česká republika na sklonku května mezi ty evropské země, ve kterých platí absolutní zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách restaurací. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v Senátu podpořilo pětačtyřicet z osmašedesátí přítomných senátorů.

Zákon zakazuje kromě restaurací kouření také na nástupištích nebo autobusových zastávkách, zakazuje také užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech. Návrh zavádí také sankce ve formě zákazu činnosti až na dva roky za porušení zákazu prodeje cigaret mimo vybraná místa nebo osobě mladší 18 let, případně za prodej alkoholu podnapilému člověku.

Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka je cílem navrhovaného zákona především posílení ochrany veřejného zdraví před škodami způsobenými návykovými látkami. „Prioritou je zvýšení ochrany zdraví především dětí a mladistvých a snižování dopadů škod způsobených zejména kouřením a požíváním alkoholických nápojů,“ uvedl Ludvík na plénu horní komory.

Přijetí takovéto úpravy podle něj podporuje značná část veřejnosti. „V některých průzkumech se pohybuje na hranici osmdesáti procent,“ zdůraznil. Účelem normy je podle něj zejména posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovým kouřem. „I proto zavádí zákaz kouření například ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb, jimiž jsou restaurace, kavárny, bary. S výjimkou užívání vodních dýmek a elektronických cigaret.“

Zákaz kouření má chránit před škodlivými účinky tabákového kouře nejen hosty v těchto provozovnách, ale rovněž i zaměstnance, kteří tam pracují. „Tito zaměstnanci bývají denně a dlouhodobě vystaveni expozici tabákového kouře s prokazatelně negativním dopadem na jejich zdraví,“ zdůraznil Ludvík.

Norma také rozšiřuje okruh míst, kde bude zakázán prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a alkoholických nápojů. Alkoholické nápoje a tabákové a související výrobky nebude možno prodávat například v pojízdných prodejnách. Alkoholické nápoje dále nebudou moci být prodávány ani prostřednictvím prodejních automatů. Tímto opatřením se omezí dostupnost těchto výrobků zejména pro osoby mladší 18 let.

I nadále bude platit zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou nebo osobám, u nichž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požijí a následně budou vykonávat činnost, při níž mohli ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby, případně způsobit škodu na majetku.

Schválení zákona předcházela téměř pětihodinová diskuse. Normu napadali již tradičně především zástupci ODS. Zatímco ve sněmovně proti ní brojil Marek Benda, v Senátu to byl Jaroslav Kubera, který na protest proti údajné nesmyslnosti zákona navrhoval absolutní zákaz prodeje cigaret.

„Zákaz kouření není o zdraví,“ tvrdí přitom Kubera. „Je o ztrátě našich konzumních svobod a kontrole mas, o zisku pro ty nahoře... A my jsme to akceptovali — pod vlivem intenzívní propagandy. Žijeme v Americe, kde máme svobodu, kde údajně můžeme žít, jak si myslíme, že je správné,“ vysvětlil.

„Někteří chtějí provádět seskoky padákem. Jiní milují surfování na vysokých vlnách oceánu. Další slétávají ze svahů pokrytých sněhem. Pijí alkohol. Věnují se turistice. V oblastech s výskytem medvědů jezdí na kolech po frekventovaných dálnicích. Zapíšou se do armády. Mají děti. A všechny tyto aktivity mohou někomu zkrátit život, a přesto nám v nich nikdo nebrání a nedochází k diskriminaci těch, kteří se jim věnují,“ pokračoval Kubera.

To stejné by podle něj mělo platit i o kouření. „Ačkoliv mnozí lidé podporují zákazy kouření a neostýchají se kuřáky kárat, označovat je ošklivými jmény a pokoušejí se je konvertovat na nekuřáky, měli by si uvědomit, že příště může přijít zákaz něčeho, co oni sami mají rádi,“ dodal Kubera.

Zákon nyní míří k podpisu prezidenta Miloše Zemana, který se roky podobně jako senátor Kubera ostentativně chlubí svou závislostí na nikotinu.

  Diskuse
  JB
  January 19, 2017 v 19.57
  Je smutné, že...
  Podle mě nejde o ochranu před "vlastní blbostí" jak je uvedeno v citaci p. Kubery. Stát nás altruisticky nechrání před námi samotnými. Neochraňuje naše zdraví tím, že nám na určitých místech zakazuje kouřit. Kuřáci si vždy najdou své místečko, kde kouřit budou. Jde ale o ochranu lidí okolo před latentním kouřením. A s tím souhlasím.

  Ale rád bych zdůraznil jednu smutnou věc. Kdyby byli lidé opravdu ohleduplní, takový zákon by nebyl potřeba :-( ...Podobně asi jako mnoho dalších zákonů, ale v tomto případě je to opravdu markantní.

  Je smutné, že jsme museli dojít tak daleko, aby zmizelá ohleduplnost byla uměle vynucována zákonem.