Ekologové zvou veřejnost na další ročník Týdnů pro divočinu

Vratislav Dostál

Ve čtvrtek startuje již devatenáctý ročník Týdne pro divočinu. Do šesti turnusů se zapojí přes sto dobrovolníků, kteří pojedou do Bílých Karpat, Beskyd, Jeseníků i na Šumavu. Za osmnáct ročníků se do pomoci přírodě zapojilo už 1 700 lidí.

Ve čtvrtek začíná již devatenáctý ročník Týdne pro divočinu, již tradiční akce ochránců přírody se letos v šesti turnusech zúčastní 120 dobrovolníků: ve zhruba dvacetičlenných skupinách pojedou do Bílých Karpat, Beskyd, Jeseníků i na Šumavu. Za dosavadních osmnáct ročníků se do pomoci přírodě zapojilo už 1 700 účastníků, kteří společně odpracovali 61 560 hodin.

„I když přírodě přiznáváme její svébytnost a věříme v důležitost obnovy samovolných procesů, uvědomujeme si zároveň, že určité divoké biotopy by bez pomoci člověka v celkově narušené krajině zanikly. Na mnoha místech dobrovolníci vytvářejí podmínky k tomu, aby se divoká příroda mohla vracet,“ říká Lukáš Kala, který Týdny pro divočinu koordinuje.

První skupina dobrovolníků vyrazí už do srdce Šumavy, kde budou odstraňovat poslední stopy železné opony v Černohorském rašeliništi. Budou zahrazovat staré, uměle vytvořené odvodňovací kanály, kvůli kterým rašeliniště vysychá.

Ve druhé polovině července budou na Králickém Sněžníku chránit semenáčky před okusem spárkaté zvěře. Začátek srpna vyrazí dobrovolníci na beskydský Smrk a zaměří se na vyřezávání borovice kleče, aby podpořili růst původního borůvčí a dalších drobných keříků. Ty jsou totiž důležité pro život vzácných ptáků, ale i pro medvěda.

Dva turnusy se konají v Bílých Karpatech: na Ščúrnici bude základem práce ochrana ohrožených druhů dřevin, hlavně malých jedlí a jeřábů, v Radějově potom budou stavět takzvané oplocenky, které chrání části lesa před zvěří, a značit doupné stromy, v nichž nacházejí úkryt drobnější živočichové.

V září se pak Týdny pro divočinu vrátí opět na Šumavu, aby pomohly obnově Soumarských rašelinišť. Pracovní náplň Týdnů pro divočinu doplní i údržba turistických stezek či mapování výskytu chráněných živočichů. Kromě práce však čekají účastníky zajímavé odborné exkurze, přednášky a doprovodný program.