Senát schválil novelu školského zákona, zavádí inkluzi i povinný rok školky

Vratislav Dostál

Horní komora ve středu schválila novelu školského zákona beze změn. Norma počítá například se zavedením jednotných přijímacích zkoušek, s povinným posledním rokem předškolního vzdělávání a s garancí místa pro děti v mateřských školách.

Senát ve středu schválil novelu školského zákona po dlouhé diskusi zákonodárců nakonec beze změn.  Mimo jiné to znamená, že již od letošního září začnou platit nová pravidla pro společné vzdělávání dětí se speciálními potřebami v běžných školách. Pro novelu školského zákona hlasovalo po dlouhé diskusi 39 z 67 přítomných senátorů. Zákon nyní míří k podpisu prezidenta.

Novela počítá od školního roku 2017 až 2018 s povinným rokem předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Povinný předškolní rok bude ve veřejných předškolních zařízeních bezplatný a bude možné jej plnit podle možností a potřeb dětí - buď v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku, nebo případně za určitých podmínek individuálně.

Zákon nakonec počítá také s garancí místa pro děti v mateřských školách.  V oblasti maturitní zkoušky zákon zavádí tři povinné zkoušky společné části maturity, a to z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a z matematiky. Vláda stanoví nařízením, pro které obory je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

Příslušné nařízení bude podle ministerstva školství respektovat princip, že studenti musí mít v průběhu studia vždy zajištěn dostatečný počet hodin výuky matematiky. Povinnost konat tři povinné zkoušky bude pro vybrané obory vzdělání platit poprvé ve školním roce 2020 až 2021.

Zároveň se sjednotí systém hodnocení maturitních písemných prací z českého a cizího jazyka, posuzovat je budou anonymní externí hodnotitelé poprvé od školního roku 2016 až 2017.

Co se týče přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou, novela přináší jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky na střední školy s maturitou, a to s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Tato přijímací zkouška se bude podílet na hodnocení uchazeče nejméně jednou polovinou. I nadále však ředitel školy bude moci zohlednit v rámci hodnocení i jiná kritéria. Žák bude mít dva pokusy a do hodnocení se bude započítávat pokus s lepším výsledkem. Tato pravidla budou platit poprvé ve školním roce 2016 až 2017.