Schwarzenberg: každý z nás může být uprchlíkem, i já jsem jím nějaký čas byl

Vratislav Dostál

Dosluhující předseda TOP 09 v uvodním projevu čtvrtého sněmu své strany varoval před inklinací k populistické politice. Spolustraníky vyzval, aby neslevovali z programových zásad. Populisté mohou být sice úspěšní, podle Schwarzenberga ale pouze krátkodobě.

Karel Schwarzenberg věnoval svůj poslední projev na postu předsedy TOP 09 téměř výhradně tématu urchlíků. Delegáty čtvrtého sněmu, který se koná tento víkend v Praze, vyzval, aby se nezpronevěřovali programovým hodnotám strany. A právě v souvislosti s debatou o uprchlících varoval před inklinací k populismu. „My jsme strana, která se nebojí a nebude bát někdy dělat i kroky, které se příčí veřejnému mínění, které se příčí pochopitelné chuti si život užívat, když to považují za nutné pro naši zemi. A zajisté, teď nastane zase čas velkých výzev,“ uvedl v úvodu své rozlučkové řeči.

TOP 09 podle něj musí zůstat stranou, která se nebude bát říkat nepříjemné věci. „Nejdůležitější, a když pozoruji reakce některých jiných strana některých politiků o nás, nejdůležitější je nebát se. Prezident Masaryk měl pravdu, když řekl nebát se a nekrást. Teď vidím - o kradení už ani nemluvme, o tom se mluvilo příliš - že se taky bojíme, že spousta politiků tady káže strach a nenávist, která je vždy se strachem spojena,“ zdůraznil.

„Já bych velice prosil vás o jednu věc - uvědomme si, že každý z nás může být uprchlíkem, mnozí z našich krajanů, i já, nějaký čas byl sám uprchlík. Každý se do té pozice může dostat. Pak je vděčný, když hostitelská země, jak se nám Čechům po roce 1938, po roce 1948 a po roce 1968 stalo. Ano, buďme také my přátelští a vlídní,“ vyzval Schwarzenberg.

Nepochybuje o tom, že jde o otázku, na které se ukáže charakter strany a společnosti. „To neznamená, samozřejmě ne, že bychom ztratili opatrnost a nedbali o naši bezpečnost. Ale to je jiná otázka. Uvědomme si, že ti, kteří prchají, prchají před těmi vrahy, prchají před Islámským státem. Že tam či onde může být také agent, dámy a pánové, z našich dějin víme, kde všude může býti agent v naší společnosti,“ uvedl předseda TOP 09.

Poděkoval také dobrovolníkům, kteří na rozličných místech uprchlíkům pomáhají. „Ti zachraňují čest našeho státu, která je poněkud některými výroky u nás pokálena, řekněme to takto. Ještě jednou opakuji, prosím, to je moje prosba, když odstupuji jako předseda této strany, na vás, zachovejte naše zásady, držte se jich. Lidi neoceňují politiky a stranu, kteří se otáčí jako větrník. Nikoliv. Stůjme při svých zásadách, i když je to někdy nepříjemné,“ zdůraznil.

Nejen TOP 09 podle Schwarzenberga čelí velké výzvě. „Když v ní obstojíme, když dokážeme, že v nejtěžších dobách zůstaneme pevná odhodlaná strana proevropská, strana stojící na zásadách svobody, právního státu a tržního hospodářství, věřím, že i lidi poznají, že to je spolehlivá strana. A to bude do budoucnosti nejdůležitější,“ nepochybuje.

Schwarzenberg byl jediným předsedou TOP 09 od jejího vzniku v létě roku 2009. Je téměř jisté, že ho na pozici lídra nahradí Miroslav Kalousek. Schwarzenberg nicméně uvedl, že se z politiky úplně nestahuje. Bude v TOP 09 garantem zahraničně-politického programu, zároveň chce — pokud mu to zdraví dovolí — kandidovat v příštích sněmovních volbách jako lídr pražské kandidátky.