Anticenu Zavřeno má Zlínský kraj, porota naopak ocenila soudce Polehlu

Redakce DR

Deset institucí i jednotlivců získalo ocenění ve třináctém ročníku soutěže otevřenosti veřejné správy Otevřeno x Zavřeno. Hlavní cenu získal zlínský soudce Milan Polehla za rozsudek proti obstrukcím.

Odborná porota i široká veřejnost opět rozhodovaly, které úřady, instituce a osobnosti si zaslouží cenu Otevřeno a které anticenu Zavřeno. Experti i občané měli stejný názor u dvou institucí: cenu Zavřeno v kategorii Svoboda projevu svorně udělili Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Naopak cenou Otevřeno společně ocenili práci České obchodní inspekce. „Shoda poroty s občany na ČOI ukazuje, že zveřejňování dat v otevřeném formátu neocení jen úzký okruh odborníků, ale i široká veřejnost,“ uvedl Michal Tošovský, zástupce Fondu Otakara Motejla a advokát otevřených dat.

Výrazně se v letošním ročníku promítla kauza několikaleté obstrukce poskytnutí informací ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, za kterou soud přiznal odškodnění ve výši čtyřiceti tisíc korun. Odborná porota vyjádřila svůj nesouhlas s arogancí úředníků udělením hlavní ceny Zavřeno zlínskému krajskému úřadu.

Zároveň ocenila soudce Milana Polehlu za přiznání zadostiučinění za dvouleté obstrukce úřadu hlavní cenou v kategorii Otevřeno. „Arogance úředníků Zlínského kraje je opravdu nebývalá, paradoxní ale je, že jejich postup teď díky rozhodnutí soudu o zadostiučinění povede k lepší vymahatelnosti práva na informace,“ uvedlřekl odborný garant soutěže Oldřich Kužílek.

Milan Polehla je autorem významného a velmi dobře odůvodněného rozsudku, jenž může značně přispět k vymahatelnosti práva na informace. Soudce v kauze opakovaného neposkytnutí informace o platech a odměnách ředitele a vedoucích odborů Krajského úřadu Zlínského kraje uplatnil všechny zásadní závěry klíčového rozsudku Nejvyššího správního soudu o platech.

K otázce, zda by postačilo jen konstatovat porušení práva a omluva, soudce uvedl: „Toto řešení by jistě přicházelo v úvahu v době, kdyby soud rozhodoval poté, co odvolací orgán poprvé zrušil rozhodnutí žalovaného, tedy časově někdy v polovině listopadu 2012, nikoliv až v dubnu 2015 po šestnácti takových zrušovacích rozhodnutích.“

Do třináctého ročníků organizátoři přijali celkem 138 nominací. Po jejich prověření postoupilo k hlasování odborné poroty i široké veřejnosti osmdesát z nich. Tradičně se většina, celkem dvaapadesát, týkala anticeny Zavřeno, o cenu Otevřeno se ucházelo jen osmadvacet nominací.

    Diskuse