Piráti: Magistrát zničil dokumentaci o vzniku stavebních předpisů

Vratislav Dostál

Piráti disponují vyjádřením pražských úředníků a městského institutu plánování IPR, ze kterého vyplývá, že tyto instituce zničily veškerou dokumentaci k návrhu stavebních předpisů, se kterým vyslovila na posledním jednání Rada souhlas.

Piráti odhalují další pochybnosti ohledně vzniku Pražských stavebních předpisů. Podle jejich zjištění magistrát zničil veškeré materiály, jež s jejich vznikem souvisely. Magistrát navíc uvádí, že stavební předpisy neprošly rukama právníků Magistrátu.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Piráti již dříve upozornili na skutečnost, že na přípravě tisku na Radu se vedle kanceláře primátorky podílel i Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). „Z jednání rady o stavebních předpisech 11. srpna ani veřejných vyjádření však nebylo jasné, jak vlastně stavební předpisy vznikly. Proto jsme podali žádost o informace s cílem zjistit skutečné autory pražských stavebních předpisů,“ uvedla strana v tiskovém prohlášení.

A z odpovědi magistrátu je prý zřejmé, že vedení Prahy raději e-maily a jiné dokumenty o tom, jak předpisy vznikly, nemá k dispozici. „Takže je asi nechalo zničit. Stejně postupoval i Institut plánování a rozvoje, který se ke stavebním předpisům vyjadřoval,“ uvedl předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Pro Piráty je těžko pochopitelné, že neexistuje dokumentace k tak důležité věci jako jsou stavební předpisy. Zároveň nebyly předloženy skartační protokoly ani jiné doklady o zničení. Podali jsme stížnost k Ministerstvu vnitra na neposkytnutí informací, které by měl mít úřad k dispozici, a prověřujeme, zda nedošlo k porušení zákona o archivnictví,” dodává.

Z odpovědí na infožádosti Pirátů navíc vyplynulo, že legislativní odbor magistrátu návrh předložený primátorkou Adrianou Krnáčovou z hnutí ANO vůbec nepřipomínkoval.

K pochybnostem podle nich vybízí také to, že veřejná vyjádření IPRu a magistrátu o pražských stavebních předpisech se liší. IPR totiž uvádí, že se sekretariátem primátorky konzultoval pouze důvodovou zprávu k předpisům, zatímco magistrát tvrdí, že s IPRem tým primátorky konzultoval svou verzi stavebních předpisů již ve stádiu příprav.

„Stavební předpisy předložené primátorkou Krnáčovou jsou podle nás problematické i věcně. Oproti návrhu Matěje Stropnického nebrání instalovat do památkové rezervace reklamní kostky s politiky, které lidi tak štvou. Vedle toho velmi vágně formulují požadavek na proslunění bytů, opouštějí požadavek na stromořadí v ulicích a v neposlední řadě obsahují řadu legislativně technických a terminologických chyb, které se v předchozím projednání podařilo odstranit,“ uvedli Piráti.

Podle Michálka je zřejmé, že magistrát i IPR veřejnosti zatajují podstatné informace. „Kdyby byl proces přípravy návrhu pražských stavebních předpisů standardní, jak tvrdí, rozhodně by odpovědní lidé nemazali e-maily a dokumenty mapující jejich postup a požádali by o stanovisko přinejmenším legislativní odbor města.”

Piráti už dříve zveřejnili záznam jednání Rady pražského magistrátu, při kterém primátorka české metropole Adriana Krnáčová obešla Trojkoalici a nechala radou schválit alternativní návrh Pražských stavebních předpisů. Piráti také zveřejnili důkazy, že primátorka neříkala pravdu, když tvrdila, že její alternativní návrh předpisů připravil její sekretariát.

    Diskuse