Obstrukční jednání ve Sněmovně

Peter Zborník

Obstrukce ODS v Poslanecké sněmovně jsou v rozporu s Ústavou a ukazují na pokleslost politické kultury v České republice.

Současné obstrukce ODS v Poslanecké sněmovně sice nejsou v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny; jsou však v rozporu s ústavním řádem ČR.

Konkrétně se jedná o rozpor s článkem 6 Ústavy ČR, kde je uvedeno, že „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním". A pokud menšina zabrání hlasování v Poslanecké sněmovně, nelze přijímat politická rozhodnutí, která vychází z vůle většiny.

Obstrukce jsou rovněž v rozporu s článkem 22 Listiny základních práv a svobod: „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti."

Může-li pár poslanců ochromit činnost PSP ČR, je evidentní, že její jednací řád neochraňuje svobodnou soutěž politických sil.

Kterýkoli poslanec či poslankyně může podat stížnost Ústavnímu soudu a tvrdit, že mu bylo upřeno právo na svobodnou politickou soutěž a na svobodné hlasování ve smyslu čl. 23 LZPS a čl. 6 Ústavy ČR, viz výše, a trvat na změně jednacího řádu Poslanecké sněmovny v tom smyslu, aby byl uveden do souladu s ústavním řádem.

V historii známe dosti případů, kdy menšina potlačila většinu a svobodnou politickou soutěž ignorováním ústavních principů. Takové chování vždy dopadlo špatně, pokud nikdo včas nezakročil. Nechceme-li, aby byla Česká republika vnímaná jako postkomunistická parodie demokratické země, měli bychom také usilovat o přiblížení našeho politického chování na úroveň vyspělejších evropských demokracií.

Současné obstrukce poslanců můžeme vnímat jako švejkoviny. Čímž se ovšem stávají „povolenými“. Náš statečný voják Švejk má svou funkci, když bojuje proti útlaku a chrání český národ, podobně jako Blaničtí rytíři. Útlak však zmizel, ale statečný boj Švejka pokračuje. Tentokrát bojuje proti naší ústavní demokracii a způsobuje jen chaos a bezmoc.

Demokracie přináší nejen svobodu, ale také zodpovědnost za její fungování. To všichni dobře víme, a zkusme to proto praktikovat a vyzvat naše poslance k zodpovědnosti a respektování ústavního řádu České republiky.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse