Falešné nadšení ze zrušení roamingových poplatků

Pavel Poc

Ačkoli se médii mihla zpráva, že se podařilo zrušit roamingové poplatky, realita je jiná. Telekomunikačním korporacím se v zápětí rozhodnutí podařilo zvrátit.

Evropský parlament, Rada a Komise dosáhly symbolicky jeden den před začátkem letních prázdnin, které tráví většina obyvatel v zahraničí, dohody o zrušení roamingových poplatků. I když zní tato zpráva na první pohled velmi optimisticky, ve skutečnosti tomu tak není.

Operátorům trvalo celých dvanáct hodin, než si opět prosadili svou. Jaké jsou hlavní pilíře dohody?

  • Snížení roamingových poplatků od 30. dubna 2016 na max. 0,05 eur/minutu, 0,02 eur/sms a 0,05 eur/MB
  • Zrušení roamingových poplatků k 15. červenci 2017
  • Neutralita sítě
  • Možnost zavedení minimálních poplatků v případě, že se budou zvyšovat domácí ceny
Poslanec Poc: Nemohu si odpustit trochu kyselý úsměv, když si tak srovnám tiskové zprávy některých kolegů z roku 2013, 2014, kde se bijí do prsou za  ochranu spotřebitele, s jejich současnými výroky, v nichž vítají tento „kompromis“. Foto ČSSD

Z dohody o roamingu v její dnešní podobě jsem zklamaný. Evropský parlament měl v minulosti mnohem ambicióznější cíle a celkem jasně prohlašoval, že pokud má mít Evropa jednotný trh, měl by tomu odpovídat i trh telekomunikační. Evropský parlament se totiž v minulém období vyjádřil pro zrušení poplatků už v roce 2015, a to bez omezení délky pobytu v zahraničí. Jedním z argumentů byly i studie dokazující, že, pokud budou roamingové poplatky zrušeny, budou lidé více volat a tím vyrovnají potenciální ztráty.

Plány na celkové zrušení poplatků za roaming však vzaly za své vždy, když Parlament a Komise musely u jednacího stolu čelit několika členským státům podléhajícím nátlaku velkých evropských operátorů. Jednalo se o země střední, východní a jižní Evropy. Zejména poslední skupina států, mající silný turistický průmysl, těží z vysokých poplatků.

V obecně rovině lze na roaming nahlížet jako na obyčejný kartel mezi telekomunikačními firmami. Evropská komise vyjednává obchodní dohodu s USA a přitom jsme ještě za osm let nebyli schopní vytvořit jednotný telekomunikační trh. Považuji to za výsměch lidem, kteří před volbami dostali jasnou zprávu, že pro ně něco děláme a teď najednou brzda o dva roky, a ještě s tím „malým“ háčkem na dobu časově omezenou.

Trik se konkrétně skrývá ve formulaci férového použití. To může nejen omezit data, minuty a počet textových zpráv bez roamingového poplatku, ale i dobu, na kterou se beztarifní roaming bude vztahovat.

Problematickou otázkou zůstávají také lidé žijící v pohraničí. Vlastně se jedná jen o dárek pro turisty vyrážející v létě na dovolenou, takže padá i původní myšlenka s podpořením malých firem a podniků, které podnikají přeshraničně. Ti mají zatím v podstatě smůlu. Nemohu si odpustit trochu kyselý úsměv, když si tak srovnám tiskové zprávy některých kolegů z roku 2013, 2014, kde se bijí do prsou za ochranu spotřebitele, s jejich současnými výroky, v nichž vítají tento „kompromis“.

Pozitivní zprávou je alespoň to, že byl do dohody zakomponován princip neutrality sítě, tak zvaný jednorychlostní internet. Ten zaručí, že koneční spotřebitelé budou mít rovnocenný přístup na internet nezávisle od zájmů zprostředkovatelů.

V praxi to znamená, že operátoři nebudou moci omezovat rychlost pro tzv. cizí data, nebudou blokovány online aplikace, služby a obsah na internetu. I zde zůstává bohužel otázkou, zda se výsledku nepodařilo dosáhnout spíše díky tomu, že návrh na zrušení síťové neutrality neprošel zhruba před čtvrt rokem v USA.