Počet mužů, kteří čerpají mateřskou, mírně přibývá, častěji čerpají i ošetřovné

Vratislav Dostál

Podle České správy sociálního zabezpečení mírně stoupá počet mužů, kteří čerpají peněžitou pomoc v mateřství, tzv. mateřskou. V prvním čtvrtletí roku 2014 ji nově čerpalo 143 mužů, ve stejném období roku 2015 jich bylo 179, tedy o 36 více.

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) lze vysledovat mírně rostoucí trend počtu mužů, kteří čerpají peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou). V absolutních číslech jsou to stále ženy-matky, které zůstávají s dětmi doma, avšak zatímco v prvním čtvrtletí roku 2014 nově čerpalo peněžitou pomoc v mateřství 143 mužů, ve stejném období roku 2015 jich bylo 179, tedy o 36 více.

Rovněž v počtu výplat ošetřovného je patrný mírný nárůst podílu mužů. K 31. březnu loňského roku dávku nově čerpalo 21 776 mužů, o rok později ve stejném období jich bylo 31 417, což je o 9 641 více.

Obě dávky jsou vypláceny ze systému nemocenského pojištění. Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění k 31. březnu 2015 činily 6,6 miliard korun (v roce 2014 to bylo 6,3 miliard korun), výdaje na dávky nemocenského pojištění se letos ve sledovaném období vyšplhaly na 6,2 miliard korun (v roce 2014 na 5,4).

Nejvíce peněz z nemocenského pojištění tradičně odčerpávají dávky nemocenského — v prvním čtvrtletí 2015 to byly rovné čtyři miliardy korun (loni 3,4). Peněžitá pomoc v mateřství je druhou nejvyšší položkou, čerpanou ze systému pojištění. K 31. březnu 2015 byla vyplacena v objemu 1,8 miliard korun, což je takřka shodně jako ve stejném období roku 2014.

V důchodovém pojištění nedošlo v prvním čtvrtletí k výrazným změnám. Ženy pobírající starobní důchod si sice v prvním čtvrtletí roku 2015 mírně polepšily, přesto mají stále nižší důchody než muži. K 31. březnu letošního roku se průměrná penze žen o 246 korun přehoupla přes částku deseti tisíc (loni to bylo jen o devět korun).

Průměrné důchodové dávky mužů přitom ve stejném období 2015 činily téměř 12,5 tisíce korun (v roce 2014 to bylo 12 217 Kč). Statisticky vykazovaná průměrná výše všech starobních důchodů k prvnímu čtvrtletí 2015 činila 11 292 korun, což je o 263 korun více než v roce 2014.

Počet důchodců se v prvním čtvrtletí roku 2015 ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 mírně zvýšil, celkem o 2 791 lidí. Počet vyplácených starobních důchodů se rovněž mírně zvýšil — zatímco v prvním čtvrtletí roku 2014 jich bylo vyplaceno 2 343 504, v roce 2015 to bylo o 11 850 dávek více.

Podle údajů ČSSZ pokračuje zájem o předčasné důchody. V prvním čtvrtletí roku 2015 byly vypláceny celkem 571 317 lidem, což je o 22 582 občanů více, než v daném období roku 2014. Výdaje na dávky důchodového pojištění v prvním čtvrtletí roku 2015 činily 89,8 miliard. korun, příjmy přitom byly 84,7 miliard korun. Schodek činil zhruba 5 miliard korun, což je oproti roku 2014 takřka o 700 milionů méně.

V prvním čtvrtletí roku 2015 evidovala ČSSZ celkem 4 278 296 pojištěnců, což je o 75 975 více než ve stejném období roku 2014. Stoupl i počet občanů dobrovolně důchodově pojištěných k 31. březnu, z 5 850 v roce 2014 na 6 580 v roce 2015. Mírně se zvýšil počet OSVČ vykonávajících činnost, v prvním čtvrtletí 2015 jich bylo o 948 více než ve stejném období roku 2014. Naopak poklesl počet OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění — v prvním čtvrtletí 2015 jich bylo o 6 288 méně než v daném období roku 2014.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse