Rada Státního fondu kinematografie je kompletní

Vratislav Dostál

Poslanecká sněmovna zvolila zbylé tři členy Rady Státního fondu kinematografie. Rada rozhoduje o podpoře kinematografie a ročně v deseti dotačních okruzích rozděluje zhruba 200 milionů korun, nerozhoduje ale o filmových pobídkách.

Poslanecká sněmovna zvolila Petr Bilíka, Terezu Brdečkovou a Ivu Hejlíčkovou do Rady Státního fondu kinematografie. Připojili se tak k šesti již zvoleným členům Rady. Přemysl Martínek a Jiří Kubíček byli zvoleni v lednu, Lubor Dohnal, Zuzana Kopečková, Vladimír Soják a Petr Vítek v polovině února.

Rada Státního fondu kinematografie je jedním ze tří hlavních orgánů Státního fondu kinematografie vedle ředitele Fondu a Dozorčího výboru a má na starosti především stanovení koncepce a strategie podpory kinematografie, stanovení kritérií hodnocení projektů, rozhodování o podpoře projektů a mimoto vykonává další činnosti svěřené jí zákonem o audiovizi nebo statutem Fondu. Rada rozhoduje o podpoře kinematografie a ročně v deseti dotačních okruzích rozděluje zhruba 200 milionů korun. Nerozhoduje ale o filmových pobídkách.

Rada má devět členů a poprvé byla zvolena podle novely zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie. Kandidáti tak byli navrženi profesními organizacemi dle tohoto zákona a při kandidaturách předložili své koncepce výkonu funkce člena Rady.

„Nominace podle nového zákona vedla k tomu, že na rozdíl od dosavadní letité praxe je mezi dvacítkou nominovaných výhradně sestava lidí s významným profesním životopisem a s většinovým respektem filmařské a kulturní obce," napsal Vít Janeček v komentáři pro Deník Referendum v polovině února.

Podle něj šlo o veskrze nezávislé osobnosti. „Lze předpokládat, že kdokoli z nich bude zvolen, bude pracovat v modalitě hledání umělecké kvality projektů a v duchu pojetí Fondu jako kulturní instituce, spíše než jako předvoj dramaturgie některé z komerčních televizí,“ doplnil.

Členové Rady jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra kultury z řad uznávaných a zkušených osobností v oblasti kinematografie, které mu navrhnou profesní organizace. Funkční období členů Rady je tři roky.

Poslanecká sněmovna při volbě prvních členů Rady losem určila, kterým členům Rady skončí funkční období po jednom roce, kterým členům Rady skončí funkční období po dvou letech a kterým členům Rady skončí funkční období po třech letech.

Mandát všech šesti členů Rady započne 5. dubna. Tereza Brdečková, Lubor Dohnal a Vladimír Soják mají mandát na jeden rok, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček a Petr Vítek na dva roky, Petr Bilík, Iva Hejlíčková a Přemysl Martínek na tři roky.

Státní fond kinematografie vyhlásil loni v srpnu výzvu k podávání návrhů na členy Rady, kancelář Státního fondu kinematografie pak provedla kontrolu formálních náležitostí: 117 návrhů označil za řádné a po formální stránce za správné, u sedmnácti návrhů shledala pochybení formální či jiné.