Ve věznicích se zlepší hygienické podmínky

Vratislav Dostál

Od března bude do českého právního řádu znovu zavedeno pravidlo, podle kterého mají odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody právo na teplou sprchu minimálně dvakrát týdně. Podle ombudsmanky by vězni měli mít možnost sprchovat se každý den.

V březnu vejde v platnost novela řádu výkonu trestu odnětí svobody, která do českého právního řádu opět zavádí pravidlo, dle kterého odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody mají právo na teplou sprchu minimálně dvakrát týdně. Tedy tak, jak to stanoví evropské standardy (Evropská vězeňská pravidla). Dosud mají odsouzení možnost se koupat pouze jedenkrát týdně.

Novela završuje dlouhodobého úsilí veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové o zlepšení hygienických standardů ve věznicích. Šabatová totiž v loňském roce vedla šetření z vlastní iniciativy ve věci hygienických podmínek v českých věznicích, konkrétně k otázce dostatečnosti sprchování vězněných osob v teplé vodě.

Dosavadní koupání jednou týdně je plošně rozšířenou praxí napříč věznicemi, i když existují výjimky (sprchování po sportovních aktivitách či na pracovišti), která vychází z řádu výkonu trestu. Šabatová tento stav považovala za nepřijatelný a upozorňovala ministerstvo spravedlnosti na rozpor s evropskými vězeňskými pravidly. Ta jako nezbytné minimum stanovují dvě koupání týdně.

„Musí být zajištěny vhodné podmínky, aby se každý vězeň mohl vykoupat nebo osprchovat při teplotě odpovídající klimatickým podmínkám, a to pokud možno denně, nejméně však dvakrát týdně. A v případě potřeby i častěji,“ vysvětluje Šabatová Evropská vězeňská pravidla.

Ombudsmanka proto využila svého zvláštního oprávnění doporučit změnu právní úpravy a obrátila se na resort spravedlnosti s návrhem na změnu řádu výkonu trestu odnětí svobody. Doporučení bylo zapracováno do výše zmíněné novely a od března tak bude vězňům umožněno sprchovat se dvakrát týdně.

„Jde o výrazné zlepšení hygienických podmínek ve věznicích,“ tvrdí Šabatová. Zároveň se ale domnívá, že by vězni měli mít možnost sprchovat se každý den.

    Diskuse