Nikdy jsem nespolupracoval s StB

Jaromír Štětina

Jaromír Štětina nás požádal o to, abychom zveřejnili jako jeho komentář k dnešnímu sloupku Zdeňka Bárty jeho tiskovou zprávu. Její text následuje.

V posledních dnech se na internetu objevují nepravdivé  informace, že jsem údajně spolupracoval s StB. Tato tvrzení jsou v rozporu s fakty:

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Byl jsem vyslýchán Státní bezpečností  v souvislosti se svou disidentskou činností čtyřikrát. Dvakrát v roce 1977, jednou v roce 1987 a  jednou v roce 1989. Obě zatčení v roce 1977 souvisela s mou prací v KPSP (Konspirativní překladatelská skupina Praha).

Dvakrát mne nutili na předepsaném formuláři podepsat vázací akt. Dvakrát jsem odmítl formulář vázacího aktu podepsat a nikdy jsem ho nepodepsal.  Při mém zatčení a zatčení některých členů KPSP v souvislosti s rozmnožováním a překlady Charty 77 v dubnu 1977 hrozilo, že bude zatčena většina členů KPSP včetně mého otce. 

Proto jsem při výslechu udělal vše, abych tomu zabránil. Nebylo nic potupného ani nemorálního při výslechu lhát estébákům. Napsal jsem z vlastní iniciativy na kus papíru, aniž by mne k tomu StB jakkoliv nutila, zápis znění: „Jako čsl. státní příslušník z vlastních pohnutek se zavazuji spolupracovat s orgány StB proti nepřátelům naší vlasti v zahraničí.“

Tento zápis jsem podepsal.  Zápisem skončil desetihodinový výslech a byl jsem propuštěn. Tím jsme získali několik cenných hodin k likvidaci listinných materiálů KPSP a pro varování ostatních členů skupiny. Trik s nabídkou spolupráce zachránil řadu lidí včetně mého otce.

Někteří byli sice předvedeni k výslechu, ale nic jim StB nemohla prokázat. Nikdy jsem s StB ani s její kontrarozvědkou nespolupracoval a jsem na to pyšný. Nebylo to lehké odmítnout, ale odmítl jsem.

Státní bezpečnost mne v sedmdesátých letech registrovala jako prověřovanou osobu, od roku 1984 jako nepřátelskou osobu. Nebyl jsem registrován ani jako agent, ani jako kandidát na agenta, důvěrník, kandidát tajné spolupráce, kandidát informátora ani v jakékoliv jiné kategorii skutečné či předpokládané spolupráce, protože jsem spolupráci striktně odmítl a StB věděla, že mne k ní nepřinutí. 

Vyplývá to ze samotných materiálů StB. Pro podrobnosti odkazuji na své internetové stránky www.jaromirstetina.cz, zejména na oddíl Životopis, který  jsem vyvěsil, i s detailním popisem útoků StB proti mně, na své stránky zhruba před  dvěma lety.

  Diskuse
  February 25, 2010 v 0.10
  Pane senátore Štětino,

  mám jeden dotaz. Jak je možné, že jste pořádal svá vodácká turné po státech bývalé SSSR, když se do těchto oblastí dostal pouze velmi, ale velmi prověřený kádr a to nejen servilní StB, ale i KGB? To jsou holá fakta pane senátore. Nějaké špionážní hrátky Vámi popisované jsou velmi nevěrohodné, když jasně nevysvětlíte tuto neomalenou protekci zavánějící nemístným nadbíháním, panáčkováním, přicmrndáváním totalitní nomenklatuře před rokem 89. Těžko Vám uvěřit starost o toho či onoho chartistu při pohledu na Vaše totalitní cestovatelské úspěchy po SSSR.
  Stejně tak Vám tedy nevěřím zájem o kvalitu demokracie v současné České republice.
  Stydím se nesmírně za politickou reprezentaci České republiky, která je plná podobných stokrát překabátěných papalášů.

  Tím nehájím ani podstatu současné KSČM, ani komunismus. Jde o společenskou svobodu v dialogu hnutí a myšlenek.
  Zákazy od podobných senátorů ke svobodě ducha rozhodně nevedou.

  Hezký den ze svobodné země
  Lukáš Kraus, ročník 1979.
  February 25, 2010 v 0.19
  "V sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech pak uspořádal přibližně dvacet pět přírodovědných a sportovních výprav na Sibiř a do asijských zemí."

  February 25, 2010 v 8.12
  Blahopřeji každému z českých občanů, kteří si pana Štětinu zvolili do senátu. Snad se tomuto hrdinnému bojovníkovi poštěstí být zvolen ještě za mnoho nových politických stran.

  I bez toho má ale již dnes reálnou naději dostat se do školních učebnic jako ztělesnění nestoudnosti.