Novela zákona o veřejných zakázkách zvýší riziko klientelismu a korupce

Vratislav Dostál

Poslanci jednají o další novele zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k plánované účinnosti zcela nového zákona od roku 2016, postrádá smysl novelizovat stávající zákon. Novela navíc podle expertů zvyšuje riziko korupce a klientelismu.

Poslanecká sněmovna jedná o další novele zákona o veřejných zakázkách. Protikorupční organizace upozorňují, že při projednávání ve výborech zákonodárci předložili pozměňovací návrhy, které otevírají větší prostor pro manipulaci v soutěži a plýtvání penězi. Vyzývají proto poslance, aby takové návrhy zamítli.

„Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo novelu v září do Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že kvůli transpozici evropských směrnic resort zároveň pracuje na zcela novém zákonu, který má být účinný již v roce 2016, považujeme takový postup za nesystémový a zbytečný,“ uvedli zástupci Oživení, Transparency International a Frank Bold.

Poslanecká sněmovna bude projednávat novelu zákona již ve druhém čtení, a tedy s několika pozměňovacími návrhy, které sice ulehčí práci zadavatelům, ale zároveň ohrozí transparentnost a hospodárnost veřejných výdajů na zakázky.

„Konkrétně máme na mysli pozměňovací návrhy Hospodářského výboru, kvůli kterým by se zvýšil limit pro zadání dodatečných prací stejnému dodavateli z dvaceti na padesát procent původní ceny. Zakázky na právní služby až do výše dvaceti milionů korun by navíc byly zařazeny do výjimek ze zákona," upozorňují experti.

Podle protikorupčních organizací změnou limitu na padesát procent hrozí zvýšení případů neoprávněných víceprací, neboť vnitřní kontrolní systém naší veřejné správy není na takové změny připraven.

Vícepráce ve stavebních zakázkách podle Centra aplikované ekonomie stojí ročně patnáct miliard korun. Z toho třetina je těsně pod hranicí dvaceti procent původní ceny zakázky. Pokud novela projde, odhadují ekonomové nárůst nákladů na vícepráce o dalších tři až pět miliard ročně.

„Argument navrhovatelů, že limit padesáti procent je běžný i v jiných zemích EU, pro ČR tak úplně neobstojí,“ tvrdí experti na korupci s tím, že je nutné přihlížet ke kvalitě vnitřního kontrolního systému. „Náš byl hodnocen jako jeden z nejhorších v EU,“ zdůrazňují.

„Bez dostatečných záruk kvalitní vnitřní kontroly by tak skokové zvýšení limitu znamenalo větší hazard s veřejnými prostředky. Změna limitu je přípustná, až bude náš systém kontroly podstatně zmodernizován. Změny by proto měiy probíhat v úzké spolupráci s MF ČR a počkat alespoň do doby zavedení účinnosti nového zákona o vnitřním řízení a kontrole“, hodnotí návrh Martin Kameník z Oživení.

Výjimka pro zakázky na právní služby až do výše dvaceti milionů korun by pak v praxi znamenala nebezpečí zcela netransparentních a nehospodárných nákupů většiny právních služeb s rizikem klientelismu a korupce.

„Tyto pozměňovací návrhy představují hrozbu dalších necitelných zásahů do systému veřejných zakázek, které jdou proti principům transparentnosti a hospodárnosti veřejných výdajů. Proto vyzýváme poslance, aby při hlasování výše uvedené návrhy zamítli,“ uzavírají organizace.