Protikorupční organizace upozorňují na masovou manipulaci voleb

Vratislav Dostál

Svobodná volba byla narušena a z kupčení se stal výhodný byznys, tvrdí protikorupční organizace. Manipulace s hlasováním podle jejich zjištění probíhaly především v Severních Čechách a na Severní Moravě.

Oživení, Nadační fond proti korupci, Transparency International a Naši politici v pondělí zveřejnily informace, které prokazují na manipulace u letošních voleb. „Základní stavební kámen demokracie — svobodná volba — byla narušena a z kupčení se stal výhodný byznys,“ uvedly v tiskovém prohlášení s tím, že manipulace probíhaly především v Severních Čechách a na Severní Moravě.

Ve všech těchto oblastech byli zástupci protikorupčních organizací, údajně tu intenzivně monitorovali dění. V Kadani a Bílině se pohybovali zástupci sdružení Naši politici, Transparency International a Oživení. V Bílině jejich analytici dlouhodobě shromažďovali operativní poznatky o přípravě korupční sítě.

Figuranti prý úspěšně zdokumentovali prostřednictvím skrytého nahrávacího zařízení průběh korupce od její organizace, svozu voličů až po samotné vyplácení úplatků. Byly zajištěny i další stopy, mimo jiné i volební lístky s vyplněnou konkrétní stranou, facebooková komunikace s nabídkou korupce či záznam nestandardní registrace nových voličů.

„Disponujeme přímými důkazy trestné činnosti jednoho z aktérů volebních manipulací. Je zřejmé, že v síti nefungoval sám, ani nestál na její špičce. Bude na orgánech činných v trestním řízení, zda dokážou ukázat na osobu, stojící v pozadí této korupce. Veškeré naše poznatky a součinnost jim samozřejmě poskytneme,“ uvedl Michal Voda, analytik sdružení Naši politici.

V Kadani se nakupování hlasů podařilo potvrdit z několika zdrojů (zprostředkovatelé nákupů, svědci vyplácení odměn, známí a příbuzní podplacených občanů). Voliči byli sváženi k urnám z části obce Prunéřov taxislužbou vybavenou „prezenční listinou“ a inkasovali odměnu. Scénář byl potvrzen místními obyvateli i řidičem jednoho z vozů taxi. Volební manipulaci dokresluje i až o sedmdesát procent zvýšená volební účast v exponovaných volebních okrscích.

„V rámci monitoringu jsme dokázali kontaktovat člověka, který byl zprostředkovatelem nákupů i tento rok a nakupování potvrdil, avšak podle něj již nebylo možné v den voleb hlasy koupit,“ říká Milan Eibl, analytik Transparency International.

V Českém Těšíně monitorovali volby zástupci Nadačního fondu proti korupci spolu s Oživením. Kupčení s hlasy zde probíhalo ve prospěch ČSSD či SOS Český Těšín. Toto jednání prý dokazuje řada důkazů a svědectví, mezi jinými i komunikace na sociálních sítích s nabídkami odměny za voličský hlas nebo svědectví o žádosti účastnit se nakupování hlasů, nabídky 500 Kč za voličský hlas atd.

„Pro nákupčí voličských hlasů byl zvlášť podstatný seznam voličů, kteří již minule byli ochotni prodat svůj hlas. Tito voliči byli kontaktování často již přímo nákupčími,“ uvádí Janusz Konieczny, analytik Nadačního fondu.

„Máme zcela konkrétní svědectví o organizování nákupu hlasů pro ČSSD v baru na sídlišti Svibice,“ tvrdí organizace. Dle výpovědi svědkyně mělo jít o 500 korun za hlas pro 100-150 lidí. „Celkově mělo být na úplatky vyčleněno 100 000 korun. Svědkyně tvrdila, že byla osobně u toho, když se peníze předávaly. Proto jsme případ předali policii,“ komentuje situaci Lukáš Landa z Oživení.

Kromě Českého Těšína mapovalo Oživení situaci také v Horním Jiřetíně, Ústí nad Labem a v Opavě. Horní Jiřetín je oblast, která byla sledována kvůli možnému účelovému navyšování počtu obyvatel. Dle zjištění bylo totiž do obce těsně před minulými komunálními volbami přihlášeno k trvalému pobytu několik desítek lidí, přičemž mnoho z nich se ihned po volbách zase odstěhovalo.

„Máme zaznamenánu informaci, že za toto účelové přihlášení mělo být vyplaceno až deset tisíc korun na osobu,“ říká Lukáš Landa z Oživení. „Zjistili jsme, že stejné osoby, které se do obce hlásily k trvalému pobytu minule, se přihlašovali letos znovu. Jejich počet ale nejsme schopni odhadnout,“ dodává Landa.

Z Mojžíře v Ústí nad Labem je k dispozici výpověď předsedkyně volební komise o využívání, resp. zneužívání, sociálně slabých občanů ke zvýšení počtu hlasů určité strany (v tomto případě č. 13). Pod číslem 13 kandidovala do Magistrátu Ústí nad Labem ODS.

Z jiných výpovědí zase vyplynulo, že volební hlas byl kupován za částku 200 Kč. Ačkoli volební komise ihned incident oznámila Policii ČR, ta ještě během volebního víkendu případ uzavřela s tím, že k nezákonnému jednání nedošlo. „Takto rychlý postup policie je přinejmenším překvapivý, zejména když klíčoví svědci případu vykonávali v den voleb své povinnosti ve volební komisi a jen stěží se mohli dostavit na podání vysvětlení,“ podivuje se Petra Bielinová, právnička Oživení.

V Opavě se stal ze shánění hlasů výnosný byznys i pro třetí osoby. Protikorupční organizace zmapovaly případ, kdy dvě osoby nabízely možnost sehnání volebních hlasů za úplatu. „Vyslali jsme figuranta, aby tuto informaci ověřil a skutečně došlo k jednání, při kterém měl jeden nakoupený hlas stát politika 450 korun. Transakce měla být formálně vykázána jako reklamní kampaň. Nevíme, zda šlo o reálnou nabídku na ovlivnění voleb nebo podvod, každopádně mohlo jít o trestný čin, tak jsme věc předali policii,“ říká Landa z Oživení.

Těžko uvěřitelné nakupování voličů probíhalo i v Brně. Jednotlivá svědectví prokazují, že se voliči účastnili voleb výměnou za speciální náramky, které byly jakousi vstupenkou na zábavu v brněnském klubu Musilka, kde bylo jídlo a program zdarma.

Tyto voliče měli doprovázet „volební koordinátoři“, kteří dle svých slov vysvětlovali voličům, jakým způsobem mají volit. „,Nakoupení´ voliči v Brně převážně netušili, komu vlastně odevzdali hlas a ani se netajili, že tak činili, aby se mohli zúčastnit následné akce v Musilce,“ vysvětluje Konieczny.

K volebním machinacím došlo podle výpovědí občanů i v Praze 10, konkrétně v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Sámově ulici. Zde byly k dispozici již předvyplněné volební lístky. Zaškrtnuta byla volba pro stranu Nezávislí pro Prahu 10 — hnutí pro lepší desítku a dále preferenční volba pro Richarda Černého z ODS.

„Díky návodu, který Oživení vyvěsilo na webové stránky bezkorupce.cz, se do monitoringu voleb za telefonické podpory snadno zapojili i občané bez přímých vazeb na nevládní organizace,“ dodává Petra Bielinová.

    Diskuse
    TT
    October 13, 2014 v 18.04
    Ale u nás je to v pohodě
    Kdyby se tohle stalo v Nikaragui nebo v Bolívii, tak už to řeší OSN, Člověk v tísni tam posílá dobrovolníky s Havlovo knížkami na pomoc a Respekt vydává zvláštní číslo. Ale u nás je to prostě takový lidový zvyk, do kterého nám nesmí nikdo kecat :-))