Děti Země uspěly, kácení dřevin v trase obchvatu Frýdku-Místku úřad zrušil

Vratislav Dostál

Krajský úřad v Ostravě vyhověl odvolání Dětí Země a zrušil povolení magistrátu města Frýdek-Místek vykácet v trase uvažované silnice R48 kolem Frýdku-Místku 712 stromů a keřů na ploše téměř dva a půl hektarů.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zrušil na základě odvolání Dětí Země povolení magistrátu Frýdku-Místku vykácet v trase uvažované silnice R48 kolem Frýdku-Místku 712 stromů a keřů na ploše téměř dva a půl hektarů. V povolení chybí přezkoumatelné a přesvědčivé důvody, proč byla uložena náhradní výsadba jen 1276 kusů dřevin. Děti Země přitom žádaly vysadit pětinásobek kácených, tj. téměř šestnáct tisíc nových dřevin.

„S rozhodnutím krajského úřadu jsme spokojeni, neboť uznal, že je nutné řádně definovat způsobenou ekologickou újmu za likvidaci tak obrovského množství dřevin a podle ní pak uložit zdůvodnitelnou náhradní výsadbu nových dřevin. Krajský úřad navíc zjistil, že magistrát povolil vykácet několik stovek dřevin, aniž k tomu byl vůbec oprávněný,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský úřad totiž zjistil, že magistrát povolil vykácet desítky dřevin v ochranném pásmu přírodní památky Kamenec šířky padesáti metrů od okraje hranic, ačkoliv je k tomu příslušný jen krajský úřad. Vykácení těchto dřevin je tak nicotné a musí se řešit znovu.

Magistrát letos v květnu povolil v trase silnice R48 kolem města vykácet 712 stromů a dále i keře na ploše 2,45 hektarů, tzn. asi 3 159 kusů dřevin. Současně uložil vysadit jen 113 kusů stromů a 1 163 kusů keřů, tedy pouhých sedmatřicet procent počtu kácených dřevin. Děti Země přitom žádaly vysadit pětkrát více dřevin, než bylo kácených, nikoliv nově vysadit téměř třikrát méně.

„Nyní ještě čekáme, jak na ministerstvu životního prostředí dopadne naše odvolání proti krajskému úřadu, který v červenci v přírodní památce Profil Morávka povolil vykácet sedmaosmdesát stromů a keřů na ploše 0,78 hektarů, přičemž uložil vysadit jen 648 kusů keřů, což je pětasedmdesát procent počtu kácených dřevin,“ doplňuje dále Patrik.

Ministerstvo dopravy vydalo v polovině srpna pro část trasy obchvatu Frýdku-Místku přes chráněné území s lužním lesem v údolí říčky Morávky stavební povolení. Děti Země proti němu připravují podat rozklad, neboť chtějí posoudit zákonnost závazného stanoviska krajského hygienika a o zásahu do údolí Morávky.

    Diskuse