Povědomí o fair trade se mezi obyvateli České republiky rychle zvyšuje

Vratislav Dostál

Podle nejnovějšího šetření se s pojmem fair traide setkalo již dvaapadesát procent lidí. Podle výzkumu má zájem o nákup fairtradových výrobků čtyřiatřicet procent respondentů. Fairtradovým výrobkem číslo jedna je u nás káva.

Povědomí o fair trade se mezi obyvateli České republiky rychle zvyšuje. Podle aktuálních výsledků reprezentativního výzkumu, který v roce 2014 provedl Institut evaluací a sociálních analýz na vzorku 1327 obyvatel České republiky, zná pojem fair trade dvaapadesát procent lidí.

V roce 2011, kdy proběhlo podobně koncipované šetření, přitom mělo povědomí o fair trade devětatřicet procent obyvatel, tedy o třináct procentních bodů méně. Samotnou známku Fairtrade, která je dokladem toho, že byl produkt vyroben v souladu s etickými standardy, zná šestadvacet procent respondentů, což je o pět procentních bodů více než v roce 2011, kdy byl výzkum proveden poprvé.

Kromě samotného povědomí je rovněž důležité, v jaké míře se lidé s principy fair trade ztotožňují. V tomto ohledu je významné, že tři pětiny dotázaných jsou přesvědčeny o tom, že svými nákupy mohou pomoci výrobcům z rozvojových zemí.

„Fairtradové výrobky stále více kupují i ostatní spotřebitelé, neboť zapadají do současného trendu, kdy se lidé ve zvýšené míře zajímají o kvalitu a původ potravin. Z výsledků plyne, že šestašedesát procent respondentů zajímá, odkud pocházejí výrobky, které si kupují. A to je o osm procentních bodů víc než v roce 2011,“ uvedl Jiří Remr, vedoucí šetření.

K tomuto nárůstu přispívá také veřejná diskuse o původu potravin, kdy řada lidí dá přednost právě fairtradovým výrobkům, u kterých vědí, odkud pocházejí a za jakých podmínek byly vyrobeny.

Podle výzkumu má zájem o nákup fairtradových výrobků čtyřiatřicet procent respondentů. Ukazuje se, že typickými zákazníky, kteří alespoň občas kupují fairtradové výrobky, jsou ženy, lidé s maturitou a zejména pak vysokoškoláci. Mezi zákazníky lze také najít nadprůměrně vysoký podíl lidí, kteří přispívají na dobročinné účely.

Ještě rychleji se zvyšují obraty z prodeje fairtradových výrobků. V roce 2005 za ně lidé v České republice utratili tři miliony, zatímco v roce 2013 rekordních 174 milionů korun, to je osmapadesát krát více než v roce 2005.

„Významným momentem pro rozvoj fair trade u nás byla proměna struktury trhu s fairtradovými výrobky. Fair trade, který byl původně doménou specializovaných obchodů s biopotravinami a zdravou výživou, se postupně dostává do supermarketů a kavárenských řetězců, například Kaufland, DM Drogerie, Marks&Spencer, Starbucks nebo Tchibo,“ uvádí ředitelka Fairtrade ČS Hana Chorváthová.

Fairtradovým výrobkem číslo jedna je u nás káva. Té jsme v loni nakoupili 142 tun v hodnotě sto milionů korun, což odpovídá čtrnácti milionům vypitých šálků fairtradové kávy. Za takovým úspěchem kávy stojí především společnosti Tchibo a Starbucks, ale i tři české pražírny kávy se známkou Fairtrade - Mamacoffee, Volkafé a Fair&Bio.

K dalším nejoblíbenějším fairtradovým produktům u nás patří výrobky z bavlny, kakao, čokoláda a čaj. V západoevropských zemích tvoří velký podíl na prodeji banány a řezané květiny se známkou Fairtrade. U nás jsou tyto produkty zatím nedostupné.