Nejnovější výhled vývoje světového hospodářství podle MMF

Jiří Paroubek

Jiří Paroubek se vrací k několika zajímavým ekonomickým sdělením z minulého týdne, především ke zveřejnění „Světového ekonomického výhledu“ Mezinárodním měnovým fondem.

Úterý minulého týdne bylo dnem plným zajímavých ekonomických informací. Mezinárodní měnový fond (MMF) zveřejnil ve „Světovém ekonomickém výhledu“ předpověď vývoje ekonomiky rozhodujících ekonomik světa v tomto a příštím roce.

Mezinárodní měnový fond zveřejnil, jak se podle něho budou vyvíjet rozhodující ekonomiky světa. Foto Cliff Owen/IMF, flickr.com

Celkem překvapivě se ze zemí Západu na čelo pelotonu dostává Velká Británie s očekávaným růstem v tomto roce 2,9 % (a v příštím roce 2,5 %). Oproti lednové předpovědi došlo u Velké Británie k nejvyššímu předpokládanému růstu ekonomiky (0,4 %). Ještě před rokem MMF přitom vyjadřoval značné výhrady k hospodářské politice (resp. programu snižování deficitu) britské konzervativní vlády.

Čeští konzervativci by se nejspíše měli podívat na to, jak provádět redukci schodku státního rozpočtu a přitom nejen udržet, ale dokonce i zvýšit hospodářský růst.

Světová ekonomika má letos vzrůst o 3,6 %. Silný bude podle opakované předpovědi MMF také růst ekonomiky USA 2,8 % (stejný odhad jako v lednu). V příštím roce má již růst v USA dosáhnout dokonce 3 % (!). A to je vynikající informace pro světovou ekonomiku.

Premiantem růstu mezi ekonomicky nejsilnějšími zeměmi světa ovšem zůstává Čína, s růstem solidně převyšujícím 7 %. Čína si má růst přes 7 % uchovat i v příštím roce.

Indická ekonomika zaostane v tomto roce za Čínou o více než dva procentní body. Ekonomika Indie podle předpovědi MMF dosáhne v příštím roce meziročního zvýšení o 6,4 %. To je fantastické číslo. Zdá se, že nová vláda indických nacionalistů přichází do čela státu v pro sebe pravou chvíli. Slízne smetanu.

Brazílie má letos růst o 1,8 % a v příštím roce dokonce o 2,7 %.

Rusko letos poroste o 1,2 % a v roce 2015 vzroste jeho ekonomika o 2,2 %. Pokud ovšem dojde k uplatnění ostrých ekonomických sankcí Západu vůči ruské ekonomice, může to být trochu jinak.

Ekonomika eurozóny má rovněž posílit z letošních 1,2 % na 1,4 % v příštím roce. To sice nejsou žádné zázraky, ale je to zase jistý pokrok.

Naopak japonská ekonomika neudrží loňský růst 1,5 %, v příštím roce už to má být jen 1 % růstu.

Tentýž den, kdy MMF zveřejnil svůj výhled, vystoupil v Národním shromáždění nový premiér Francie M. Valls s příslibem snížit Francouzům daně o jedenáct miliard eur, což se má pozitivně promítnout v posílení podnikatelské sféry i ve spotřebě domácností. A podpořit tak růst hospodářství země.