Válková odvolala generálního ředitele Vězeňské služby

Vratislav Dostál

Ministryně spravedlnosti v pátek odvolala generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala. Dle svých slov ho nepovažuje za člověka, se kterým by bylo možno realizovat reformu vězeňství.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková z hnutí ANO odvolala s okamžitou platností Petra Dohnala z funkce generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Válková odvolání zdůvodnila několika důvody, mimo jiné uvedla, že Dohnala nepovažuje za člověka, se kterým by bylo možno realizovat reformu vězeňství. Dohnal se údajně cítí poškozen.

Válková zdůraznila, že Dohnal nenavrhnul koncepční řešení, jehož cílem měla být decentralizace činností a procesů na organizační jednotky, tj. věznice a vazební věznice. Zároveň podle ní nepřipravil koncepční řešení redukce počtu systemizovaných míst na generálním ředitelství Vězeňské služby.

Ministryně nařídila po svém nástupu do funkce veřejnoprávní kontrolu hospodaření s majetkem státu a kontrolu výkonu spisové služby na Generálním ředitelství Vězeňské služby (GŘ VS ČR). Cílem této kontroly bylo posoudit dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy při hospodaření s majetkem státu a celkově zhodnotit činnost ředitelství jako podřízeného subjektu ministerstva spravedlnosti.

„Provedenou kontrolou byly zjištěny závažné nedostatky v hospodaření s majetkem státu spravovaným GŘ VS ČR a v zajišťování spisové služby. V oblasti hospodaření s majetkem státu bylo kontrolou konstatováno nezajištění řádného hospodaření s majetkem spravovaným vězeňskou službou ČR, a to mimo jiné v oblasti zadávání veřejných zakázek, čerpání prostředků z fondů Evropské unie a nakládání se svěřeným majetkem,“ uvedla Válková.

V zajišťování spisové služby navíc údajně docházelo k porušování platných právních norem, kterým neodpovídaly ani přijaté vnitřní předpisy. Oblast spisové služby také nepodléhala řádnému systému kontroly.

„Důsledkem uvedené absence řídící a kontrolní činnosti GŘ VS ČR bylo to, že řadě porušení právních předpisů nebylo zabráněno, tato porušení nebyla odstraňována ani napravována. Docházelo tak k prohlubování protiprávního stavu, vzniku škody a nehospodárných výdajů,“ zdůraznila ministryně s tím, že zjištěné nedostatky považuje vzhledem k jejich povaze a rozsahu za neslučitelné s postavením generálního ředitele.

Generální ředitel odpovídá za činnost GŘ VS ČR ministryni spravedlnosti, která nese odpovědnost za činnost GŘ VS ČR ve všech jí zajišťovaných oblastech vůči vládě. „Ministryně spravedlnosti konstatuje, že přístup Mgr. Petra Dohnala má negativní dopad na hospodaření s majetkem státu,“ uvedl tiskový odbor ministerstva.

Řízením generálního ředitelství je dočasně pověřen Pavel Ondrášek. Podle Válkové je vzhledem ke svým dosavadním pracovním výsledkům v resortu, potřebným zkušenostem a morálním kvalitám schopen neuspokojivou situaci na GŘ VS ČR řešit a provést potřebné kroky ke stabilizaci situace.