Zelení: Brabec musí posílit odborné zázemí resortu

Vratislav Dostál

Podle Strany zelených by první kroky ministra životního prostředí měly vést k posílení odbornosti resortu a k celkovému povýšení důležitosti jeho agendy tak, aby byl rovnocenným partnerem dalších resortů, především průmyslu, dopravy a zemědělství.

Zelení zveřejnili seznam aktuálních problémů a návrhů řešení v oblasti životního prostředí. Podle jejich předsedy Ondřeje Lišky by první kroky nového ministra životního prostředí měly vést k posílení odbornosti úřadu a celkovému povýšení důležitosti jeho agendy. „Po čtyřech letech, kdy na ministerstvu životního prostředí řádila ODS a její náměstci, je třeba vrátit resortu odbornou úroveň a odpovídající vážnost,“ tvrdí Liška.

„Zelení proto předkládají ministru Brabcovi deset neodkladných úkolů, které je třeba neprodleně zařadit mezi rezortní priority,“ vysvětlil předseda zelených. Je mezi nimi například znovuotevření programu Zelená úsporám, které podle Lišky pomůže vytvořit tisíce pracovních míst nebo požadavek hájit cíle snižování energetické náročnosti hospodářství a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů.

Zelení připomínají, že se resort životního prostředí pod vedením občanských demokratů stal trafikou pro členy strany a jejich příznivce. Zároveň z resortu muselo odejít mnoho kvalifikovaných odborníků a došlo i k likvidaci celých agend. V oblasti organizačně‑personální stabilizace resortu proto zelení považují za nezbytné přistoupit k několika krokům.

Richard Brabec z hnutí ANO by se podle nich měl především zasadit o návrat odborníků na ministerstvo prostřednictvím transparentních výběrových řízení, kde odbornost a zkušenosti budou nejdůležitějším kritériem. Zároveň by měl skoncovat s obsazováním úřednických míst, včetně těch vysokých, dle stranické příslušnosti. Vyzývají ho také k obnovení zrušených agend (například environmentálního vzdělávání a osvěty) a k obnovení aktivní činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

„Pod ideovým vedením ministrů ODS a jejich náměstků se z ministerstva životního prostředí stalo obsahově vyprázdněné ministerstvo, které rezignovalo na své zásadní funkce a věnovalo se spíše jen zlepšování veřejného obrazu ministrů. Resort tak ztratil svou pozici nejenom v České republice, ale také v rámci Evropy, kde nás ministři za ODS spíše diskreditovali. Ministerstvo proto nyní musí dohnat ztracené roky i ve věcné náplni práce,“ uvedl Ondřej Mirovský, vedoucí sekce životního prostředí Strany zelených.

Podle zelených musí Brabcův resort začít opět sebevědomě hájit cíle snižování energetické náročnosti hospodářství a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů při přípravě státní energetické a surovinové politiky, obhajovat význam ekologických limitů těžby uhlí. Mezi prioritami resortu by mělo být také zvýšení čerpání prostředků z fondů EU mimo či pokračování v programu Zelená úsporám.

Brabec by měl podle zelených v neposlední řadě sladit podmínky pro zapojování veřejnosti do rozhodování s evropskou legislativou, přistoupit k systémovému řešení katastrofálního znečištění ovzduší v nejvíce postižených lokalitách a aktivně vystupovat proti záměrům, které by významně a nevratně poškodily přírodu, jako jsou jezy na Labi nebo kanál Dunaj-Odra-Labe.

Ministr životního prostředí v pondělí uspořádal k příležitosti jednoho měsíce ve funkci tiskovou konferenci. Připomněl, že ihned po nástupu na úřad přistoupil k řadě personálních změn a s tím související reorganizaci. V současné době údajně probíhá prověřování stavu hospodaření celého ministerstva i jeho resortních organizací.

„Vzhledem k prioritám, které jsem si stanovil, jsme podnikli urychlené kroky k čerpání stávajícího OPŽP, vyhlásili nové výzvy, včetně Nové zelené úsporám, snažíme se o navýšení alokace nového OPŽP a pokračujeme v kotlíkových dotacích tak, abychom finance, které máme od EU k dispozici, dokázali v co největší možné míře využít tam, kde je tato republika vážně potřebuje,“ zdůraznil Brabec.

„Mimo jiné připravujeme novou legislativu pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a odpadové hospodářství,“ dodal ministr životního prostředí. „Naší neposlední prioritou je úzká komunikace s kraji, obcemi a nevládními organizacemi. Pro nevládní organizace se nám například podařilo navýšit podporu pro nevládní neziskové organizace pro letošní rok na 7,7 milionu korun na podporu osmačtyřiceti nejúspěšnějších projektů, což je uspokojivý, dvojnásobný nárůst podpory oproti roku 2013,“ dodal Brabec.

    Diskuse (0 příspěvků)