Iuridicum Remedium pomůže důchodcům, kteří se potýkají s dluhy a exekucemi

Vratislav Dostál

Organizace Iuridicum Remedium zahájila projekt, díky kterému může nabídnout seniorům, kteří mají problémy s dluhy nebo exekucemi, bezplatné právní poradenství včetně advokátního zastoupení ve vybraných strategických případech.

Organizace Iuridicum Remedium (IuRe) zahájila projekt, který nabízí bezplatnou právní pomoc důchodcům, jež se potýkají s dluhy a exekucemi. Zároveň se bude věnovat osvětové činnosti pro seniory v oblasti dluhové problematiky a exekucí.

Díky finanční podpoře ministerstva práce a sociálních věcí tak Iuridicum Remedium navazuje na úspěšné aktivity poskytování bezplatného právního poradenství těm, kteří si nemohou dovolit komerční právní pomoc a pokusí se o pročištění exekutorské džungle.

„Senioři často nemají prostředky na komerční právní pomoc. Mají relativně malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou často bez pomoci schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti. Často na ně tíživě dopadají nejen jejich vlastní dluhy, ale i dluhy jejich dětí nebo vnuků,“ vysvětlil ředitel IuRe Jan Vobořil.

„V obavě před tím, že exekutor navštíví i jejich byt nebo dům a bude zabavovat jejich věci, pak často raději platí exekuce za své zadlužené děti nebo vnuky, čímž se sami dostávají do složité sociální situace,“ dodal Vobořil.

Značná část seniorů se dostává do tak sociální tísně a zároveň obvykle nemá možnost zlepšit svou finanční situaci vlastní výdělečnou činností. To se pak negativně odráží v uzavírání nevýhodných úvěrů a roztočení dluhové spirály.

IuRe nabídne seniorům bezplatnou právní pomoc v osobní poradně umístěné v Praze 7. Po objednání zde mohou senioři využít bezplatné poradenství advokáta. „Je nutné, aby s sebou klient přinesl všechny podklady a měl připraven základní popis problému,“ zdůraznil Vobořil s tím, že tato příprava později při samotné poradě s advokátem pomáhá rychle se zorientovat v problému a efektivněji se věnovat jeho následnému řešení.

Ve strategických případech pak IuRe bude poskytovat i bezplatné advokátní zastoupení v soudních nebo exekučních řízeních. V rámci projektu se bude IuRe věnovat také osvětové činnosti. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi zaměřenými na pomoc seniorům chce uspořádat několik informačních setkání, které se zaměří na prezentaci problematiky, zodpovídání dotazů a nabídky služeb, které v rámci projektu nabízí.

Na svém webu zároveň Iuridicum Remedium provozuje bezplatnou online právní poradnu, která je mimo jiné věnována rovněž problematice exekucí. Komunikovat lze v odůvodněných případech a po telefonické domluvě i korespondenčně.

IuRe je nezisková organizace typu „watchdog“. Zaměřuje se na ochranu lidských práv ve vztahu k novým technologiím, na ochranu práva na soukromí, ale i na watchdogové aktivity a poskytování právní pomoci s cílem zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených skupin občanů, zejména v oblasti dluhové a pracovněprávní problematiky.