Strana LES se názorově vymezila. A Strana zelených?

Andrea Cerqueirová

Politici LES podle autorky vyslali čitelný vzkaz voličům: víte, kdo jsme, co si myslíme a kde stojíme, volte, nebo nevolte nás. Od Strany zelených se vyčlenila část lidí, která chce mít jasno ve svém směřování a nechce jít doleva. Má jasno i SZ?

Liberálně ekologická strana vedená Martinem Bursíkem se názorově vymezila - chce oslovit voliče od středu doprava. Chce oslovit bývalé voliče stran jako byly ODA nebo Unie svobody.

A také například voliče, kteří volili TOP 09 kvůli Karlu Schwarzenbergovi. LES cítí geopolitické ohrožení ze strany současného Ruska. Liberální ekologové se považují za antikomunisty a pravdoláskaře.

Liberálně ekologická strana. Foto FB LES

Ve svém manifestu definují, co pro ně znamená pojem liberál. „Jsme liberálové, kteří uvažují v delším horizontu, než je příští měsíc, rok či volební období. Svoboda jednotlivce pro nás nekončí pouze tam, kde zasahuje do svobod druhých, ale také tam, kde ohrožuje svobody generací, které přijdou po nás,“ uvádějí v něm mino jiné. Zdůrazňují, že nejsou neoliberálové.

Politici LES vyslali čitelný vzkaz voličům: víte, kdo jsme, co si myslíme a kde stojíme, volte, nebo nevolte nás. Letité diskuse se tím na první pohled rozsekly - od Strany zelených se vyčlenila část lidí, kteří chtějí mít ve svém směřování jasno. Nechtějí jít doleva. Jasno by tak měl mít volič i nevolič LES.

Jenže… Strana zelených jasno pořád nemá. Bohužel. Mnoho jejích členů odmítá pravo-levé dělení, což je - promiňte to srovnání - něco podobného jako odmítat fakt, že na klimatickou změnu má vliv i člověk.

Pro Stranu zelených by mohlo být názorové vymezení LESu výzvou. Mohla by se také vymezit - nalevo. Tak, že antikomunismus pro ni není vůbec žádné téma. Říci to konečně na plnou pusu a identifikovat se s tím. A přesvědčit o tom voliče především kladením důrazu na témata, která jsou důležitá pro ochranu slabých.

Voliči, kteří cítí zeleně, stojí nalevo i napravo, jen se mnohdy zneutralizují tím, že nevědí, jakou Stranu zelených volí, a tak ji raději nevolí. Jednomu vadí ten, jinému ten. Je to začarovaný kruh. V komunálních volbách to tolik nevadí, ale v parlamentních to může vadit setsakramentsky.

Jistě, jasným se vymezením by možná část voličů odpadla, třeba by přešla k LESu, třeba jinam. Ale jiní voliči by zase přibyli. Znám plno lidí, kteří říkají: volili bychom zelené, ale musíte jít doleva… Nepopírám: někteří jistě říkají i opak.

I to je důkazem, že pravo-levé dělení stále existuje. O to víc v době, kdy stoupá sociální napětí. Realita hovoří jasně - na mnohém se lze shodnout napříč levicí i pravicí (chcete-li, napříč LESem i SZ), když ale dojde na lámání chleba, jinak hlasují pravicoví a jinak levicoví poslanci. Především v sociálních a ekonomických otázkách.

Do příštích sněmovních voleb, pokud nebudou předčasné, je času dost, do té doby by ale bylo fér, aby měl volič opravdu jasno, jakou Stranu zelených vlastně volí. Považuji za dlouhodobě neudržitelné, aby zelení byli rozkročeni do široka. Dlouho jsem si myslela, že to fungovat může, ale praxe ukazuje, že nikoli.

Opakuji - v nadcházejících komunálních volbách se to snese, po nich je ale třeba vymezit se zcela jasně. Politika totiž je o levici a pravici a samozřejmě i o jasném vydefinování si těch pojmů, spojených s důrazem na určitá témata, pouhé označení nestačí. Politika prostě nepolitická není.

    Diskuse
    February 20, 2014 v 7.17
    potenciál nalevo
    Je možné, že kdyby se SZ jasně přihlásila k levici (což by ovšem vyžadovalo změnu vedení i rétoriky), mohla by se stát věrohodnou alternativou vůči ČSSD. Měla by šanci získat několik procent na úkor ČSSD, několik na úkor KSČM a snad i něco navíc třeba od mladých voličů.
    Levici by takový posun jednoznačně prospěl.