Arnika spustila diskusní fórum, zájemce provede nástrahami územního plánu

Vratislav Dostál

Vedení Prahy hodlá měnit strategický plán Prahy, Zásady územního rozvoje, územně analytické podklady, územní plán a vyhlášku o technických podmínkách pro výstavbu. Aby lidem usnadnila orientaci, spustila Arnika nové diskusní fórum.

Strategický plán Prahy, Zásady územního rozvoje, územně analytické podklady, územní plán a vyhláška o technických podmínkách pro výstavbu. To je sada předpisů, která určuje podobu nových staveb, definuje mantinely developerům, a tudíž zásadně ovlivňuje budoucí podobu Prahy. Všechny tyto dokumenty hodlá vedení Prahy měnit najednou, což je podle Arniky velmi problematický postup. Aby lidem pomohla se v dokumentech vyznat, spustila organizace na webu nové diskusní fórum.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Podle logiky zákona by tyto předpisy měly navazovat jeden na druhý. Pražský magistrát se však rozhodl udělat tlustou čáru za minulostí, využít příznivé politické konstelace a ve vražedném tempu a krátkém čase změnit všechny najednou. Vzhledem k našponovaným termínům, blížícím se volbám, a obrovskému rozsahu zpracovávaných informací hrozí, že se dokumenty ovlivňující přes milion obyvatel hlavního města stanou pro veřejnost zcela neschůdnou břečkou,“ vysvětlil úskalí magistrátního postupu vedoucí Centra pro podporu občanů Martin Skalský z Arniky.

V online diskusi se mohou zájemci setkat nejen nad Metropolitním plánem, ale i nad nejasnostmi ohledně spolků, které od začátku letošního roku nahrazují dosavadní občanská sdružení, nebo nad kácením dřevin či povolováním nových staveb.

„Každý může na našem diskusním fóru položit dotaz a ostatní na něj mohou odpovědět. Mnozí lidé už totiž mají vlastní zkušenosti a s řešeným problémem se setkali nebo o něm zrovna diskutovali se svou městskou částí či magistrátem. Diskuse bude představovat prostor pro sdílení znalostí a zkušeností. Do diskuse se bude pravidelně zapojovat i Arnika, ať už s právními nebo jinými radami,“ vyzývá veřejnost k diskuzi právnička Arniky Vendula Zahumenská.

Fórum je určeno hlavně Pražanům a debatovat může kdokoli po jednoduché registraci. Diskuze bude moderovaná a odborníci sdružení Arnika, které fórum provozuje, budou v pravidelných intervalech odpovídat na položené dotazy.

Lidé mohou diskusní fórum využívat také jako prostor k informování o chystaných akcích pro veřejnost, novinkách z jednotlivých městských čtvrtí a zajímavostech z konkrétních kauz, které se právě v jednotlivých městských částech dějí, nebo se k nim schyluje.

„Po dlouhé době temna a korupce, které Prahu ovládaly za primátorování Pavla Béma, se nové vedení města snaží nastavit jasnější pravidla hry. Tuto odvahu obdivuji, zároveň mě však děsí intenzita změn. Pokud během jediného roku přepíšeme všechny strategie, koncepce a vyhlášky, kdo se v tom vyzná? Nebudou nakonec z chaosu, který vznikne, zas profitovat jen developeři, lobbisté a spekulanti?,“ klade řečnické otázky Martin Skalský.

„Územní plán by měl mimo jiné dávat obyvatelům určitou perspektivu a záruku, jak se bude jejich město rozvíjet a kam bude směřovat. V současné smršti papírových jednání jakékoliv poselství zaniká,“ dodal Skalský.

„Našim dlouhodobým cílem, stejně jako řady místních sdružení a iniciativ, je, aby při územním plánování v Praze existovala a fungovala věcná spolupráce mezi občany, úředníky i zastupiteli. Je nutné, aby odpovědní lidé od primátora po každého referenta pomáhali obyvatelům hlavního města účinněji a včas rozhodovat o svém okolí a o jeho další budoucnosti,“ vysvětlila Vendula Zahumenská.

V jednotlivých městských částech Prahy aktuálně působí mnoho lokálních občanských sdružení a iniciativ. Místní lidé je založili, aby mohli lépe řešit společné problémy a čelit developerským projektům, které ohrožují kvalitu jejich života.

Desítky lidí pracují mnohdy na podobných úkolech, řeší shodné právní problémy a diskusní fórum má napomoci ještě koordinovanějším aktivitám a vzájemné synergii. Přitom je téměř pro všechny zásadní otázka spojená s územním plánováním.

Územní plánování je klíčové pro další rozvoj všech pražských částí a mnohdy výrazně zasahuje do života místních obyvatel. Právě větší míra zapojení veřejnosti do tohoto procesu a možnost podílet se na rozhodování o svém okolí je pro mnoho občanů důležitá.

    Diskuse