Ve středu se uskuteční demonstrace proti vykořisťování cizinců státem

Vratislav Dostál

Ve středu bude vláda projednávat novelu zákonů upravujících postavení migrantů a migrantek, kteří pracují v ČR. Nejen proto před budovou vlády proběhne akce, která má upozornit na vykořisťování cizinců státem.

Ve středu bude vláda Jiřího Rusnoka projednávat novelu zákonů upravujících postavení migrantů a migrantek, kteří v České republice pracují. Česká republika totiž musí do 25.prosince implementovat směrnici Evropské unie o jednotném povolení, která přiznává migrantům a migrantkám pracujícím v zemi alespoň šest měsíců rovná práva v oblasti zdravotního pojištění a při ztrátě zaměstnání.

Úředníci ministerstev nicméně navrhují, aby Česká republika pracovním migrantům a migrantkám rovná práva upřela. Navíc požadují, aby se zákon v parlamentu projednal ve zrychleném řízení. Práv cizinců se zastal jen ombudsman a zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Organizace pro pomoc uprchlíkům, Multikulturní centrum Praha, Sdružení pro integraci a migraci, Nesehnutí a Evropská kontaktní skupina se proto rozhodly svolat demonstraci. Chtějí se tak zastat cizinců a cizinek, kteří v České republice pracují. Akce začíná v 8:30 před budovou vlády.

„Migranti a migrantky ze zemí mimo EU, kteří v ČR pracují a nemají trvalý pobyt, jsou v ČR systémově diskriminováni v oblasti podpory v nezaměstnanosti a zdravotního pojištění. Ačkoli odvádí ze mzdy daně a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nemohou v případě ztráty zaměstnání vstoupit do evidence uchazečů o zaměstnání a brát podporu v nezaměstnanosti,“ upozorňují organizátoři akce.

Jinak řečeno to znamená, že cizinci sice odvádí ze mzdy pojistné na veřejné zdravotní pojištění, avšak v případě ztráty zaměstnání toto pojištění ztrácí a musejí si koupit pojistku od komerčních zdravotních pojišťoven. Komerční pojištění přitom nepokryje potřebnou péči a je pouze zdrojem snadného zisku pro komerční pojišťovny (ty vydávají jen 20% vybraného pojištění na zdravotní péči) a pro dealery s pojistkami (ti dostávají provize až 50%).

Nemocnice často komerční pojistky navíc odmítají a například mnoho migrantek, které ztratily práci kvůli těhotenství, si musejí porod platit samy v hotovosti. Po revizi komerčního zdravotního pojištění cizinců, které je nevýhodné i pro stát, volají již několik let odborná veřejnost, Rada vlády ČR pro lidská práva i veřejný ochránce práv. Úředníci jdou přesto na ruku byznysu s pojistkami.

Organizátoři středeční demonstrace vládu Jiřího Rusnoka vyzývají, aby schválila rovná práva pro cizince i v oblasti podpory v nezaměstnanosti a zdravotního pojištění, odstranila legislativní chybu v zákoně o jednotném inkasním místě, kvůli které mohou v roce 2015 o zdravotní pojištění přijít i cizinci s trvalým pobytem a navrhla začlenění i ostatních cizinců, kteří v ČR pobývají dlouhodobě, do veřejného zdravotního pojištění.

Zároveň požadují, aby vláda vzhledem k tomu, že zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková již není v úřadě, přizvala k projednávání novely i předsedu Výboru pro práva cizinců Martina Rozumka.

    Diskuse