ČSSD se dohodla na spolupráci s Radou seniorů

Vratislav Dostál

Rada seniorů se rozhodla podpořit sociální demokraty ve sněmovních volbách. ČSSD se naopak zavázala ke spolupráci na legislativních návrzích ve vztahu k seniorům a k podpoře krajských a městských rad seniorů jako poradních orgánů krajů a obcí.

Rada seniorů České republiky doporučila důchodcům, aby šli k volbám a nehlasovali pro strany bývalé vládní koalice. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes zároveň podepsali dohodu o vzájemné spolupráci, která by měla přispět ke zlepšení situace seniorů. 

Obě strany se zavázaly k úzké spolupráci na legislativních návrzích ve vztahu k seniorům, podpoře krajských a městských rad seniorů jako poradních orgánů krajů a obcí. ČSSD se rovněž zavázala, že bude podporovat využití Evropských fondů na vzdělávací a poradenské aktivity seniorských organizací.

V dohodě se explicitně uvádí, že ji obě strany uzavřely v souladu se svými zájmy a formálně povyšují vzájemné vztahy a formy spolupráce zahájené v roce 2007 na kvalitativně vyšší úroveň. V dokumentu se připomíná, že lidé v důchodovém věku představují významnou část české společnosti s řadou specifických problémů a potřeb, které je nutno řešit cestou politických rozhodnutí. 

Zastoupení seniorů v rozhodovacích procesech ve veřejné správě je přitom přes všechny proklamované zásady stále minimální, proto je podle dohody nutná spolupráce představitelů seniorů i s politickou reprezentací státu. 

Současně obě strany dohody vnímají potřebu více se seznamovat s řešením problémů seniorů v ostatních členských státech Evropské unie, vyměňovat si navzájem svoje poznání, zkušenosti a názory a konzultovat postup i způsob ovlivňování rozhodovacích procesů veřejné správy.

ČSSD se zavázala, že bude s Radou seniorů konzultovat návrhy řešení problémů a uspokojování potřeb důchodců, v poslaneckém a senátorském klubu umožní prostřednictvím poslanců i senátorů radě předkládat legislativní aktivity do Parlamentu a finančně podpoří jejich tvorbu.

Poslanecký a senátorský klub ČSSD zároveň stanoví kontaktní osoby pro spolupráci s radou, při zpracovávání stranických koncepcí týkajících se seniorské populace bude ČSSD maximálně využívat odborníky RS ČR.

Sociální demokraté se také zavázali k podpoře krajských a městských rad seniorů jako konzultativních a poradních orgánů krajské a městské samosprávy. ČSSD bude navíc nadále finančně podporovat vydávání měsíčníku Doba seniorů, a to zakoupením jednoho tisíce kusů měsíčně. Rada seniorů umožní na oplátku sociálním demokratům v měsíčníku prezentovat svou politiku.