Sobotka: Vinu za kritický stav zdravotnictví nese pravice

Vratislav Dostál

Sociální demokraté v pátek jednali o kritické finanční situaci celé třetiny nemocnic. Případné omezení dostupnosti zdravotní péče je podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky výsledkem politiky bývalé vlády Petra Nečase.

Vedení sociálních demokratů se v pátek věnovalo mimo jiné situaci v českém zdravotnictví. Krizový štáb totiž již v úterý zveřejnil dokument, ve kterém varoval nejen veřejnost, nýbrž především příslušné orgány, před hrozícím kolapsem nemocniční péče. Zároveň vyzval vládu Jiřího Rusnoka k zajištění finančních prostředků pro kompenzaci výpadku ve veřejném zdravotním pojištění. Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky jsou sociální demokraté situací znepokojeni, pokud vyhrají volby, slibují, že pro ně bude situace ve zdravotnictví jednou z priorit.

„Politické grémium ČSSD je znepokojeno prohlubující se krizí financování lůžkových zdravotnických zařízení, která dlouhodobým neřešením dospěla až ke kritické finanční situaci celé třetiny nemocnic v České republice a především k omezení dostupnosti zdravotní péče pacientům,“ uvedl Sobotka.

Vinu za kritický stav podle něj nese jednoznačně pravicová vláda ODS a TOP 09, zejména její ministr zdravotnictví Leoš Heger, který nečinně přihlížel dramatickému snižování rozpočtu zdravotnictví. „Výsledkem je nynější desetimiliardový deficit veřejného zdravotnictví, který se stále zvyšuje. O více než šest miliard korun přišlo zdravotnictví zvýšením daně z přidané hodnoty, a to za situace, kdy nebyla už po čtyři roky navýšena platba za tzv. státní pojištěnce alespoň o inflaci,“ připomněl předseda ČSSD.

Kritice podrobil také úhradovou vyhlášku, která podle něj způsobila další propad příjmů nemocnic, mnohdy o více než deset procent. „Za alarmující považujeme v této souvislosti především informace o skupování dluhů nemocnic soukromými finančními skupinami, jež by mohly vyústit až v pokusy o jejich vlastnické převzetí a faktickou privatizaci. Toto riziko je mnohem vyšší kvůli tomu, že v minulosti ODS, i přes odpor ČSSD, převedla řadu krajských nemocnic do formy akciových společností,“ dodal Sobotka.

„Bez změny současné úhradové vyhlášky nelze dostat finanční zdroje doplněné státem do veřejného zdravotního pojištění ze zdravotních pojišťoven do nemocnic. Bez zvýšení předběžných úhrad nemocnicím ještě v roce 2013 nelze zabránit omezení nemocniční péče v závěru letošního roku,“ uvedli již v úterý mluvčí krizového štábu, Václav Krása a Petr Fiala.

Ve výzvě adresované ministru zdravotnictví také připomněli, že poté, co se spojeným úsilím organizací sdružujících přes milion občanů a za podpory většiny veřejnosti podařilo zastavit administrativní rušení nemocnic, byl zahájen pokus nemocnice rušit ekonomicky. Zdůraznili přitom, že nemocnice a jejich krizový štáb již od počátku tohoto roku poukazovaly na očekávané zničující dopady úhradové vyhlášky a zvýšení DPH.

„Obavy se plně potvrdily. Nemocnice v roce 2013 mají sníženy úhrady o deset až patnáct procent. Při započtení inflace a zvýšené DPH je reálný pokles úhrad přes dvacet procent. Snížení úhrad nemocnicím představuje téměř šest miliard korun. Dalších téměř šest miliard stát odčerpal z nemocnic zvýšenou DPH,“ uvedl krizový štáb.

Nemocnice se tak dostávají do platební neschopnosti. Běžné je údajně například hrazení faktur řadu měsíců po splatnosti. Vede to ke zdražování cen zboží a služeb z důvodu pozdních plateb. Většina nemocnic je zkrátka ve ztrátě, jsou zadluženy a provoz udržují čerpáním dalších úvěrů.

„Využívání úvěrů je stále nákladnější. Nejméně třetina nemocnic je ohrožena finančním kolapsem. Nemají na platby dodavatelům. Pokud by dodavatelé energií, léků a potravin zastavili dodávky, nemocnice zastaví provoz. Někteří dodavatelé již tím pohrozili,“ upozornili Krása s Fialou.

Po celé České republice, tvrdí krizový štáb, přitom působí finanční skupiny, které skupují pohledávky za nemocnicemi a pokoušejí se koupit i dluhy nemocnic. Některé z nich jsou údajně zahraničního původu. Podle mluvčích krizového štábu tak lze očekávat snahy o vlastnické převzetí nemocnic. I významné nemocnice mohou být přivedeny do úpadku. Některé z nich již naplnily podmínky pro zahájení insolventního řízení.

Většina nemocnic byla donucena snížit počty lékařů a sester a dostala se na hranu minimálního personálního vybavení. Některé z nich mimo to zastavily investice, neprovádí obnovu přístrojového vybavení, náročnější opravy a údržbu, což se projeví zvýšením nákladů v blízké budoucnosti.

Krása také připomněl, že mnohé nemocnice používají nejlevnější léky a zdravotnické prostředky, levnější a ne vždy kvalitní materiály. A přesto některé již v září vyčerpaly celoroční limity nebo se tomu blíží, u dalších se očekává vyčerpání limitů v říjnu a listopadu

V řadě nemocnic byla navíc podle krizového štábu omezena kapacita pohotovostních služeb, omezen provoz některých ambulancí, sníženy počty lůžek a uvažuje se i o uzavření některých oddělení.

„Nedojde-li ještě v letošním roce k obratu v úhradách od zdravotních pojišťoven, bude v řadě nemocnic nutný režim krizového řízení, omezení poskytovaných zdravotních služeb, další propouštění zaměstnanců a snižování mezd zbývajícím,“ uzavřel krizový štáb s tím, že již nyní se některé nemocnice z finančních důvodů brání přijímání pacientů mimo spádové území.