Nemocniční péče je opět ohrožena, varuje krizový štáb

Vratislav Dostál

Krizový štáb sdružující Asociaci českých a moravských nemocnic, Asociaci krajských nemocnic či Svaz pacientů ČR upozorňuje na kritickou situaci většiny nemocnic. Nejméně třetina z nich je prý ohrožena finančním kolapsem.

Krizový štáb v úterý zveřejnil dokument, ve kterém varuje nejen veřejnost, nýbrž především příslušné orgány, před hrozícím kolapsem nemocniční péče. Zároveň vyzval vládu Jiřího Rusnoka k zajištění finančních prostředků pro kompenzaci výpadku ve veřejném zdravotním pojištění.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Podle mluvčích krizového štábu, Václava Krásy a Petra Fialy, budou dodatečné zdroje získané odkupem pohledávek zdravotních pojišťoven a přislíbeným zvýšením úhrad státu za tzv. státní pojištěnce představovat pouze sanaci systému veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven.

K tomu, aby mohl být naplněn záměr vyjádřený v programovém prohlášení Rusnokovy vlády a aby se tyto finanční prostředky dostaly do nemocnic, žádá krizový štáb ministra zdravotnictví, aby novelizoval platnou úhradovou vyhlášku pro rok 2013 a zvýšil tak stanovené předběžné úhrady pro zbývající měsíce roku 2013 a zmírnil regulační omezení vyhláškou stanovená pro vypořádání předběžných úhrad nemocnicím za rok 2013 v roce 2014.

Zároveň by měl ministr podle krizového štábu stanovit úhrady nemocnicím včetně předběžných úhrad ve výši nejméně 105 % úhrad roku 2012 a to tak, aby za srovnatelnou péči byly srovnatelné úhrady jak pro jednotlivé zdravotní pojišťovny, tak i pro jednotlivé nemocnice.

„Bez změny současné úhradové vyhlášky nelze dostat finanční zdroje doplněné státem do veřejného zdravotního pojištění ze zdravotních pojišťoven do nemocnic. Bez zvýšení předběžných úhrad nemocnicím ještě v roce 2013 nelze zabránit omezení nemocniční péče v závěru letošního roku,“ tvrdí Krása s Fialou.

V samotném dokumentu připomněli, že poté, co se spojeným úsilím organizací sdružujících přes milion občanů a za podpory většiny veřejnosti podařilo zastavit administrativní rušení nemocnic, byl zahájen pokus nemocnice rušit ekonomicky. Zdůraznili přitom, že nemocnice a jejich krizový štáb již od počátku tohoto roku poukazovaly na očekávané zničující dopady úhradové vyhlášky a zvýšení DPH.

„Obavy se plně potvrdily. Nemocnice v roce 2013 mají sníženy úhrady o deset až patnáct procent. Při započtení inflace a zvýšené DPH je reálný pokles úhrad přes dvacet procent. Snížení úhrad nemocnicím představuje téměř šest miliard korun. Dalších téměř šest miliard stát odčerpal z nemocnic zvýšenou DPH,“ uvedl krizový štáb.

Nemocnice se tak dostávají do platební neschopnosti. Běžné je údajně například hrazení faktur řadu měsíců po splatnosti. Vede to ke zdražování cen zboží a služeb z důvodu pozdních plateb. Většina nemocnic je zkrátka ve ztrátě, jsou zadluženy a provoz udržují čerpáním dalších úvěrů.

„Využívání úvěrů je stále nákladnější. Nejméně třetina nemocnic je ohrožena finančním kolapsem. Nemají na platby dodavatelům. Pokud by dodavatelé energií, léků a potravin zastavili dodávky, nemocnice zastaví provoz. Někteří dodavatelé již tím pohrozili,“ upozornili Krása s Fialou.

Po celé České republice, tvrdí krizový štáb, přitom působí finanční skupiny, které skupují pohledávky za nemocnicemi a pokoušejí se koupit i dluhy nemocnic. Některé z nich jsou údajně zahraničního původu. Podle mluvčích krizového štábu tak lze očekávat snahy o vlastnické převzetí nemocnic. I významné nemocnice mohou být přivedeny do úpadku. Některé z nich již naplnily podmínky pro zahájení insolventního řízení.

Většina nemocnic byla donucena snížit počty lékařů a sester a dostala se na hranu minimálního personálního vybavení. Některé z nich mimo to zastavily investice, neprovádí obnovu přístrojového vybavení, náročnější opravy a údržbu, což se projeví zvýšením nákladů v blízké budoucnosti.

Krása také připomněl, že mnohé nemocnice používají nejlevnější léky a zdravotnické prostředky, levnější a ne vždy kvalitní materiály. A přesto některé již v září vyčerpaly celoroční limity nebo se tomu blíží, u dalších se očekává vyčerpání limitů v říjnu a listopadu

V řadě nemocnic byla navíc podle krizového štábu omezena kapacita pohotovostních služeb, omezen provoz některých ambulancí, sníženy počty lůžek a uvažuje se i o uzavření některých oddělení.

„Nedojde-li ještě v letošním roce k obratu v úhradách od zdravotních pojišťoven, bude v řadě nemocnic nutný režim krizového řízení, omezení poskytovaných zdravotních služeb, další propouštění zaměstnanců a snižování mezd zbývajícím,“ uzavřel krizový štáb s tím, že již nyní se některé nemocnice z finančních důvodů brání přijímání pacientů mimo spádové území.

    Diskuse