Lukáš Kraus: Požaduji celorepublikové referendum

Lukáš Kraus

Lukáš Kraus, spoluzakladatel ekologické platformy ČSSD Zvonečník, není s dnešní akcí svého předsedy spokojen.

Osobně vstupuji do této debaty s jasnou tezí. O prolomení limitů bude rozhodovat vláda České republiky, proto nesouhlasím pouze s krajským referendem o této věci, tedy referendem v Ústeckém kraji, ale jako občan požaduji celorepublikové referendum.

Dále je nutné projednat okamžité odejmutí finančních prostředků z emisních povolenek pro Českou republiku, které dostala firma ČEZ. Právě ty je nutné reinvestovat do Ústeckého kraje na tvorbu nových zelených pracovních míst. K tomu jsou ostatně tyto prostředky určené. Pouze několik papalášských politiků si na jachtách usmyslelo, že je tomu jinak.

S prolomením limitů ostře nesouhlasím, nesouhlasím s vyháněním lidí z jejich rodné půdy, domovů, nesouhlasím s prašným, energeticky neefektivním, krajinu devastujícím hnědým uhlím, nesouhlasím s rabováním, s rypadly zakusujícími se do kostelů. Sociální demokraté nebudou nikdy podporovat uhlobarony. Neděje se tak nikde ve vyspělé EU.

Celou věc je možné případně posunout do celoevropské polohy a to tak, že odešleme požadavek na vyloučení ČSSD z PES, a to k rukám předsednictva PES za nerespektování elementárních programových klimatických cílů evropských socialistů.

Jezdit v ekologické tramvaji, nechat se fotit při kongresu PES, který byl v Praze, chvástat se ekologií a za zády evropských socialistů podporovat soukromé investice uhlobaronů? S referendem pouze v Ústeckém kraji nesouhlasím.

Jsem ale rád, že Jiří Paroubek chlapsky přiznal opačný názor. Ostatně o tom informovaní členové vědí už hodně dlouho, že si hraje na „ekologa“, využívá erudice svého šéfporadce Petra Petržílka a přitom je schopen nevkusně podrazit sociální demokraty, kteří uvažují v intencích 21.stol. a specielně klimatickou krizi neberou na lehkou váhu.

Pokud bude výsledek celorepublikového referenda opačný, budu jej samozřejmě respektovat.

    Diskuse