Bývalý senátor Gordon Humphrey napsal Snowdenovi: přeji vám to nejlepší

Redakce DR

Zveřejňujeme překlad korespondence bývalého republikánského senátora Gordona Humphreyho, Glenna Greenwalda a Edwarda Snowdena. Texty publikoval v úterý večer na svm webu deník Guardian.

Edward Snowden zůstává v zemi nikoho na moskevském letišti Šeremetěvo a jeho situace je nadále nejasná navzdory tomu, že mu několik latinskoamerických zemí nabídlo azyl. Zdá se, že Vladimír Putin začal lavírovat a hrozí, že Rusko bude nakonec ochotno spolupracovat na vydání Snowdena Američanům.

Nejdůležitější novinkou uplynulého týdne týkající se Edwarda Snowdena je ovšem zveřejnění korepondence mezi ním a bývalým americkým senátorem Gordonem Humphreyem. Texty dopisů, jak je přinesl deník Guardian, zveřejňujeme v překladu.

Dopis bývalého senátor Humphreyho Edwardu Snowdenovi

Pane Snowdene,

jelikož informace, které jste zveřejnil, neohrozily život žádného agenta zpravodajských služeb, mám za to, že jste se odhalením skutečností, jež pokládám za hrubé porušení ústavy Spojených států, nedopustil ničeho špatného.

Vzhledem k tomu, že jsem pracoval po dvanáct let v Senátu Spojených států jako člen výborů pro zahraniční vztahy, ozbrojené složky a soudnictví, jsem přesvědčen, že jsem oprávněn takové soudy vynášet.

Přeji vám vše nejlepší ve vaší snaze získat azyl a nabádám vás, abyste vytrval. Potvrďte laskavě přijetí této zprávy, ať vím, že se k vám dostala.

S pozdravem,

Gordon J. Humphrey

bývalý senátor Spojených států

New Hampshire

Dopis senátora Humphreyho Glennu Greenwaldovi

Pane Greenwalde,

Ano. Byl jsem to já, kdo napsal Edwardu Snowdenovi zprávu, abych mu poděkoval za odhalení neuvěřitelného porušování ústavy Spojených států a popřál mu vytrvalost v hledání azylu.

Pokud vím, pan Snowden zveřejnil pouze informace o existenci programu, a ne podrobnosti, které by kohokoli ohrozili. Vnímam ho jako statečného vynašeče informací ve veřejném zájmu („whistleblowera“).

Nesouhlasím s kampaní, kterou proti panu Snowdenovi vláda USA zahájila a která je v ohromném kontrastu ke skutečnosti, že dosud nepodnikla nic, aby odhalila, zbavila úřadu a pohnala ke spravedlnosti veřejné představitele, kteří zneužili svou moc k závažnému a opakovanému porušování ústavy Spojených státu a práv milionů občanů.

Američané, které znepokojuje rostoucí arogance naší vlády a její stále nebezpečnější chování, by měli pomáhat panu Snowdenovi v hledání azylu. Zejména bývalí členové Kongresu by měli veřejně vystoupit a promluvit.

S pozdravem,

Gordon Humphrey

Odpověď Edwarda Snowdena senátoru Humphreymu

Pane Humphrey,

děkuji vám za slova podpory. Přál bych si jen, aby více našich zákonodárců sdílelo vaše zásady — pak by ani to, co jsem udělal, nebylo nutné.

Média zkreslila mé činy a záměry, aby odvedla pozornost od podstaty problému spočívající v porušování ústavy a přesměrovala ji k mé osobě. Vypadá to, jako by si mysleli, že každý moderní příběh potřebuje zápornou postavu. Možná, že ano. Možná, že žijeme v časech, kdy vám láska k vaší zemi vynese nenávist její vlády.

Pokud historie ukáže, že tomu tak je, nebudu nenávisti uhýbat. Bez okolků ponesu obvinění z ničemnosti po zbytek svého života s vědomím občanské povinnosti, aby mne hrstka mocných, která se sama nedokázala dříve odhodlat k činu, mohla použít jako argument k nápravě popsaných špatností.

Mým úmyslem, který jsem ozřejmil hned na počátku, je informovat veřejnost o tom, co se zaštiťuje jejím jménem, i když to míří přímo proti jejím zájmům. Na tom mi nadále záleží. Přestože novináři a veřejní představitelé tomu nemusejí věřit, nezveřejnil jsem žádné informace, které by poškodily naše lidi — ať už agenty, či kohokoli jiného — a nic takového nemám ani v úmyslu.

Navíc, není v možnostech žádné zpravodajské služby — dokonce ani naší vlastní — tajemství, která nadále střežím, získat. Přestože se o tom v médiích nepsalo, jednou z mých specializací bylo vzdělávat lidi z DIA (jedna ze složek zpravodajských služeb USA), jak takové informace udržet v tajnosti i v prostředích s nejnebezpečnější kontrarozvědkou (jako například v Číně).

Můžete zůstat klidný, při vědomí, že k prozrazení těchto informací mne nelze donutit, a to ani mučením.

S díky za vaši službu národu, který oba milujeme,

Edward Snowden