Soud zrušil nezákonná rozhodnutí o otevření cesty Luzenským údolím

Vratislav Dostál

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl, že způsob, jakým Správa Národního parku Šumava a resort životního prostředí povolily otevření turistické cesty Luzenským údolím, jedním z nejcennějších míst Šumavy, je nezákonný.

Způsob, jakým Správa Národního parku Šumava a Ministerstvo životního prostředí povolily otevření turistické cesty Luzenským údolím, jedním z nejcennějších míst Šumavy, je nezákonný. Rozhodl tak krajský soud v Českých Budějovicích.

Cestu z Březníku na Modrý sloup, spojující českou a bavorskou část Šumavy a vedoucí jádrovou oblastí výskytu kriticky ohroženého tetřeva hlušce, není možné tímto způsobem otevřít. 

Správa parku totiž při posuzování, zda cesta a hlavně provoz na ní nebude mít na tetřeva rušivý vliv, nezohlednila stav celé tetřeví populace v rámci Šumavy, jak jí to přikazuje zákon o ochraně přírody, nýbrž rozhodla pouze o této jediné cestě bez vazby na celý park. 

Podle Stínové vědecké Rady šumavského parku je ale podobná „salámová metoda“ nepřípustná, protože by při opakování mohla vést k otvírání dalších cest bez ohledu na negativní vliv na šumavského tetřeva. 

„Správa Národního parku Šumava má přitom k dispozici předchozí posudky, které právě cestu Luzenským údolím vylučují a doporučují jiná alternativní řešení. Tyto studie však byly současným vedením Národního parku Šumava ignorovány,“ uvedla Stínová vědecká rada v tiskovém prohlášení.

„Na Šumavě se vyskytuje jediná životaschopná populace tetřeva hlušce ve střední Evropě a Správa Národního parku by ji měla chránit, a nikoliv hledat způsoby, jak její ochranu prolomit. Právě kvůli tetřevovi je Šumava nejen národním parkem, ale i Ptačí oblastí podle evropské legislativy,“ vysvětlil Vladimír Bejček, ornitolog a člen Stínové vědecké Rady.

Jakub Hruška, předseda šumavské Stínové vědecké rady pak uvedl, že  plně chápe a respektuje nutnost turistického propojení české a bavorské strany Šumavy. Podle něj ale kvůli tomu nelze porušovat zákony. 

„Až správa parku nebude chytračit a nechá zpracovat studii respektující Zákon o ochraně přírody, kompromis se jistě najde. Navíc dnes již další cesty propojující českou a bavorskou část Šumavy existují,“ dodal Hruška.

    Diskuse