Nejvyšší soud USA otevřel cestu k zrovnoprávnění homosexuálních manželství

Petr Jedlička

Nejvýznamnější orgán americké justice se vyslovil ke dvěma kauzám, které zájemci o téma sledovali celá léta. Zvláště u první hovoří znalci o vskutku přelomovém rozhodnutí.

Nejvyšší soud USA otevřel ve středu cestu ke zrovnoprávnění homosexuálních a heterosexuálních manželství. Konstatují to přední americká média na základě jeho posledního rozhodnutí. Orgán, jenž plní ve Spojených státech funkce ústavního soudu, vydal ve středu stanovisko ke dvěma kauzám: jednak k otázce ústavnosti části federálního Zákona na ochranu manželství (případ USA vs. Windsorová) a jednak ke sporu o tzv. Návrh 8 — referendem schválený dodatek ke kalifornské ústavě, který stanovuje, že stát Kalifornie bude uznávat pouze sňatky osob opačného pohlaví (Hollingsworth vs. Perryová).

V obou případech se Soud dle znaleckých komentářů přiklonil k pohledu, který zastávají obhájci stejného přístupu k oběma typům svazků.

„Pro zastánce zrovnoprávnění jde o velký den,“ řekl CBC William Eskridge, profesor práva z Yaleovy univerzity. „Soud sice nezrovnoprávnil homosexuální a heterosexuální svazky úplně, i když to některá média tvrdí (...) ale z hlediska federálního práva jejich váhu podstatně přiblížil (...) Důležité je zejména rozhodnutí v otázce Zákona na ochranu manželství, kde Soud celou spornou část Zákona zrušil,“ uvedl Eskridge dále.

Zákon na ochranu manželství z roku 1996 garantuje každému státu USA právo neuznávat homosexuální manželství uzavřená v jiných státech. Tato zásada je jádrem normy a bude platit i nadále. Soud ovšem zrušil jinou část Zákona, která zakotvovala zvýhodnění běžných manželství v rámci celoamerického — federálního — práva. V praxi to například znamenalo, že heterosexuální manželé získali nárok na daňovou úlevu či sociální dávku, zatímco homosexuální manželé nikoliv.

Nejvyšší soud se ve středu většinou pěti hlasů z devíti usnesl, že příslušná část Zákona odporuje pátému dodatku Ústavy USA — že je v rozporu se zásadou ochrany rovnosti všech Američanů. Páry osob stejného pohlaví sezdané v některém ze států, jenž manželství homosexuálů povoluje, tak budou od nynějška požívat stejné výhody plynoucí z celoamerických norem jako heterosexuální manželé. Jejich svazek tím v důsledku získá právně významnější postavení.

„Rozhodla pouze těsná většina, (...) a přitom běží o nesmírně závažnou věc (...) Rozhodnutí, jež bylo přijato jen o jeden hlas, teď bude velkou posilou všem, kdo nechtějí, aby byl instituci manželství v zákonech jednotlivých států ponechán její tradiční význam,“ uvedl pro agentury Antonin Scalia, jeden ze soudců Nejvyššího soudu, který je znám svými konzervativními postoji.

Případ Kalifornie a statistiky

Ve druhé kauze, k níž se ve středu Nejvyšší soud USA vyslovil — totiž ve sporu o ústavnost kalifornského Návrhu 8 —, šlo spíše o procedurální záležitosti. Soudci se zabývali otázkou, zda mají zastánci Návrhu právo se odvolat proti rozhodnutí federálního soudu nižšího stupně. Ten Návrh již v roce 2010 zneplatnil kvůli procesním chybám při jeho přijímání a rozporu s patnáctým dodatkem Ústavy USA. Kalifornská vláda verdikt přijala a rozhodla se neodvolat (ve státě tedy již vládla jiná garnitura než v době referenda). Odvolání však chtělo podat několik konzervativních iniciativ, které se do procesu dříve zapojily.

Nejvyšší soud USA nakonec iniciativám právo na odvolání v příslušné kauze nepřiznal. V praxi to znamená, že Návrh 8 neplatí a že poté, co federální soud nižšího stupně vezme zpět předběžné opatření, začne Kalifornie manželství homosexuálů opět umožňovat i uznávat.

„Rozhodnutí v otázce Zákona na ochranu manželství bude mít mnohem větší dopad z hlediska obecného práva. Rozhodnutí ve druhé kauze je ale také důležité — bude mít totiž konkrétní, dobře viditelné, a tedy i snadno medializovatelné důsledky (...) Kalifornie je nejlidnatějším státem USA a také oblastí s nejangažovanější gay-komunitou,“ připomíná CBC v tematické zprávě.

Manželství homosexuálů je dnes uznáváno, resp. možné uzavřít ve dvanácti z padesáti států USA. Kalifornie se tak stane třináctým. Mimo ně se dá uzavřít také na samosprávných územích pěti indiánských kmenů a v Kolumbijském okrsku, tedy ve hlavním městě Washingtonu. Devětadvacet států USA jej naopak zakazuje přímo svojí ústavou.

Snaha o zrovnoprávnění homosexuálních svazků s heterosexuálními je jedním z opakovaně deklarovaných cílů prezidenta Obamy. Právě Obama se stal v roce 2011 prvním prezidentem USA, který se přímo přihlásil k podpoře homosexuálních manželství.

Další informace:

The New York Times Supreme Court Bolsters Gay Marriage With Two Major Rulings

Haffíngton Post Supreme Court Gay Marriage Rulings Come Out (LIVE UPDATES)

BBC News US Supreme Court in historic rulings on gay marriage

France 24 'No turning back' after US gay marriage rulings