Knihovny či mateřská centra mohou získat titul Místní podporovatel fair trade

Vratislav Dostál

Platforma Fairtrade Česká republika nově nabízí možnost získání titulu Místní podporovatel fair trade nekomerčním institucím, které v daném místě podporují myšlenku spravedlivého obchodu. Jde o rozšíření již běžící kampaně Fairtradová města.

Platforma Fairtrade Česká republika nově nabízí možnost získání titulu Místní podporovatel fair trade nekomerčním institucím, které v daném místě podporují myšlenku spravedlivého obchodu. „Spuštění kampaně reaguje na zájem organizací, které se chtěly zapojit do kampaně Fairtradových měst. Zároveň ale nesplňovaly parametry, které jsou pro města, školy či církevní jednotky nastaveny,“ vysvětlila Hana Chorváthová z platformy Fairtrade Česká republika.

Kampaň je určena pro nekomerční subjekty. Ty budou moci používat titul Místní podporovatel fair trade po podepsání takzvané Deklarace podpory fair trade, ve které vyjádří, jakými konkrétními způsoby se do rozvoje fair trade zapojí. Může to být například používání fairtradových produktů pro vlastní spotřebu, pořádání osvětových akcí zaměřených na fair trade, informování místních médií o aktivitách na podporu fair trade či využívání fairtradových kritérií při zadávání veřejných zakázek.

O zapojení do kampaní Fairtradových měst, škol a církví a nově i místních podporovatelů fair trade je velký zájem. „Neustále se nám hlásí knihovny nebo ekologická centra, která již fair trade podporují a chtějí třeba na svých webových stránkách zveřejnit, že jsou do kampaně zapojeny. Je tedy zřejmé, že povědomí o fair trade se neustále zvyšuje,“ uvedla Chorváthová.

Jedním z prvních zájemců o titul je občanské sdružení ProLUKA z Litoměřic, které ve své fairtradové kavárně organizuje kulturní a osvětové akce. „Těšíme se na to, až budeme moci titul Místní podporovatel fair trade uvádět u názvu naší organizace. Tuto možnost bereme jako odměnu nejen pro nás, ale pro všechny nadšence ve městě, kteří se o propagaci myšlenky fair trade dlouhodobě snaží. Navázali jsme pouze na jejich práci a v aktivitách chceme pokračovat,“ uvedla předsedkyně sdružení ProLUKA Petra Dostálová.

Iniciativa navazuje na kampaň Fairtradových měst, která byla spuštěna v roce 2011. V České republice jsou zatím čtyři Fairtradová města, pět Fairtradových škol, a šest Fairtradových církevních sborů.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse