Prosba o podporu

Redakce DR

Deník Referendum pokládáme za úspěšný projekt. Jen finanční situace zůstává stále velmi obtížná. Po více než roce se na vás, své čtenáře, opět obracíme s prosbou o podporu.

Vážení čtenáři,

Deník Referendum pokládáme za úspěšný projekt. Soustavně roste naše sledovanost, zvyšuje se vliv, naši autoři se začínají vcelku pravidelně objevovat ve veřejnoprávních médiích a hlavní proud pokládá čím dál více za nutné konfrontovat se s našimi argumenty. Ačkoli bychom chtěli řadu věcí vylepšit a sami nejlépe víme o množství našich slabin, vcelku se nám daří směřovat k tomu, co jsme si předsevzali.

Jen finanční situace zůstává stále velmi obtížná.

Bez vás bychom zanikli

Naposledy jsme se na vás obraceli s žádostí o podporu před více nežli rokem. Noviny jste nám tehdy pomohli zachránit v podobě, ve které dnes vycházejí. Bez vašich trvalých měsíčních příkazů by Deník Referendum už zanikl. Dnes jsme v situaci, v níž se na vás s naléhavou žádostí o podporu musíme obrátit znovu.

V prvním pololetí letošního roku se nepodařilo získat některé prostředky, které jsme měli přislíbené. Noviny sice nejsou bezprostředně existenčně ohroženy, ale to by se mohlo už během prázdninových měsíců změnit. Každý letošní měsíc se o několik tisíc zvýšil dluh, noviny přitom zůstávají fatálně podfinancované a personálně nedostatečně zabezpečené.

Dobře si uvědomujeme, že vinou toho i podpora získávání dobrovolných příspěvků od čtenářů je hluboko pod úrovní, na jaké by měla být. Mimo jiné údaje, které se o ní objevují na našem webu, jsou zastaralé a nepřesné.

Částka uváděná na titulní straně neodpovídá: nepotřebujeme 300.000 Kč měsíčně, ale ani 90.000 měsíčně není částka, kterou vybíráme — tak vysoké jsou jen částečně upravené závazky našich přispěvatelů. Ne každému se však daří své ušlechtilé předsevzetí naplnit: reálně Nadační fond Nezávislosti DR přispívá 80.000 Kč měsíčně. Další příjmy v úhrnu zhruba v poloviční výši příspěvku z NF NDR přicházejí z předplatného, z inzerce, z projektů.

I ex-ministr Drábek by uznal, že naše noviny nemají, kde šetřit. Máme minimum redaktorů nutné k tomu, aby slovo deník v názvu nepozbylo smysl. Většinu publikovaných textů už v redakci bohužel nečtou ani dvoje oči. Provozní výdaje jsou na minimu.

Abychom zabezpečili chod Deníku Referendum v jeho stávající podobě, nutně potřebujeme náš měsíční příjem zvýšit, alespoň o dvacet, lépe ale o třicet tisíc měsíčně. Od doby, kdy jsme se na vás obraceli s podobnou žádostí naposledy, zvýšil se počet pravidelných čtenářů zhruba o třetinu. A pevně věříme, že se mezi vámi najdou ochotní nás ve službě, kterou se pro vás snažíme dělat, podpořit i finančním příspěvkem.

Podpořit nás je jednoduché

Metodu se pokusíme do budoucna ještě zjednodušit, ale ani dnes není nijak složitá: stačí, když na stránce Nadačního fondu Nezávislosti Deníku Referendum vyplníte formulář. Na Vaši mailovou adresu vám přijde v zápětí číslo účtu a variabilní symbol. Pak už jen stačí zadat bankovní příkaz.

Naléhavě vás prosíme o to, abyste svůj případný příspěvek zřídili formou pravidelného měsíčního trvalého příkazu, protože to nám umožňuje rozumně plánovat alespoň se střednědobým výhledem.

Pokud ovšem chcete poslat jednorázový příspěvek, případně chcete přispět, ač pobýváte v zahraničí: i to je možné, napište prosím na mail redakce@denikreferendum.cz.

Co pro vás chystáme

Od 1. července se do redakce po ročním záskoku Jana Černého opět vrátí do pozice vedoucí rubriky Názory Saša Uhlová (o svůj úvazek se bude dělit s Jaroslavem Bicanem). Během léta hodláme zvýšit počet sloupkařů tak, aby v každý den přibyl alespoň jeden.

Po mnoha peripetiích se nám konečně snad opět podařilo stránkám zajistit alespoň základní technickou podporu, což by se mělo vbrzku projevit.

Naším cílem ale není údržba, nýbrž rozvoj. Nejen s ohledem na blížící se volby: všechny za dobu naší existence ukázaly, že některé pro veřejnou debatu stěžejní postoje by bez naší existence vůbec nezazněly, anebo jen v mnohem tišší či rozptýlené podobě.

Česká média procházejí výrazně nebezpečnou proměnou vlastnických struktur. Význam nezávislých svobodných platforem, jakou se pokoušíme budovat v Deníku Referendum, bude narůstat. Naše síla a možnosti závisejí přímo na vás. Jsme rádi, že to tak je. Prosíme vás o podporu. Vynasnažíme se vám ji splatit.

Jakub Patočka

vydavatel

  Diskuse
  June 27, 2013 v 1.57
  zn. rozvoj
  Když se u každého článku objeví tlačítko Like/Líbí se mi, a další možnosti sdílení (Twitter, G+), tak svůj měsíční příkaz zvýším o stovku.
  July 18, 2013 v 11.45
  Sdílení
  V levém sloupci: Vytisknout článek, Poslat e-mailem, Sdílet (!)
  July 23, 2013 v 23.45
  Příliš mnoho kliků.