Jiří Dienstbier: Situaci v republice i v Praze by projasnily volby

Vratislav Dostál

Jiří Dienstbier v rozhovoru pro DR upozorňuje, že vláda nedisponuje většinou a většinovou podporu by tedy musela získávat způsobem podobným tomu, pro nějž jsou nyní stíháni tři bývalí poslanci ODS.

Co říkáte na rezignaci Petra Nečase?

Jedna věc je osobní selhání konkrétních osob, druhá systémová povaha celé kauzy. Považuji to totiž především za selhání systému a určitého způsobu vládnutí. Je evidentní, že zde docházelo ke korumpování politiků, což není v zásadě nová informace, neboť jsme to přinejmenším tušili od doby, kdy tři poslanci ODS rezignovali na své mandáty v Poslanecké sněmovně.

Zaskočilo mne ale především to, jak snadno se nechali úkolovat lidé z vojenské tajné služby. Tento moment nepovažuji pouze za jejich osobní selhání, nýbrž za systémové. Pozoruhodné je také sledování zákulisních vazeb mezi politiky a kmotry. Napjatě očekávám další výsledky odkrývání právě těchto praktik a doufám, že policie má vše dobře podložené a zdokumentované.

Někteří politici a političtí pozorovatelé tvrdí, že rezignace na poslanecké mandáty za slíbené posty v dozorčích radách státních podniků korupce není. Dokonce zaznívají hlasy, dle kterých je takový postup běžnou praxi české politiky posledních třiadvaceti let. Co na tyto hlasy říkáte?

Smutná pravda je, že podobné praktiky nejsou v české politice skutečně ničím novým. Přesto si myslím, že jde o hraniční případ a je dobře, že se jim zabývají orgány činné v trestním řízení. To, co podle mne případ překlápí za hranu běžné politiky, je to, že se poslanci vzdali svého mandátu a za své nehlasování obdrželi bezprostřední výhody. Nejednali tak v souladu se svým ústavním slibem, a to může být podle mého názoru označeno za korupci. V každém případě šlo o nemorální jednání.

Upozornil bych v této souvislosti také na jednání Ústavního soudu o restitucích. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ve svém disentním stanovisku se totiž postupu Tluchoře, Šnajdra a Fuksy věnoval. Škoda, že o věci Ústavní soud nerozhodoval až nyní. Bylo by zajímavé sledovat, jak by Ústavní soudci rozhodovali s vědomím toho, co nyní odkrývá protikorupční policie.

Lídři ODS, TOP 09 a politické platformy LiDem avizují, že chtějí vládnout v původním složení až do řádných voleb. Může podle vás vzniknout Nečasova vláda bez Nečase a získat ve sněmovně většinu? Jakou legitimitu by taková vláda měla?

Existuje řada politických důvodů, aby vláda na původním koaličním půdorysu nepokračovala. Na druhou stranu mám svým způsobem pochopení pro to, že se o její vznik pravicové strany pokoušejí. Obzvláště ODS si předčasné volby nepřeje. Otázkou nicméně je, kde taková vláda sežene sněmovní většinu.

Je třeba připomenout, že ani Nečasova vláda v posledních měsících většinou nedisponovala. Je sice pravdou, že je ve Sněmovně několik nezařazených poslanců, avšak obávám se, že vláda bude shánět většinu obdobnými metodami jako dosud. Přesto si umím představit, že se najdou poslanci, kteří vládu podpoří, neboť nechtějí přijít o svůj mandát.

Sociální demokracie je jednoznačně pro rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb. Je to podle vás realistický scénář?

Záležet bude na postoji jedné z velkých koaličních stran, tedy ODS a TOP 09. Především TOP 09 může po neúspěšných jednáních s občanskými demokraty a platformou LiDem zvolit cestu k předčasným volbám. Pokud by se totiž konaly v brzkém termínu, je pravděpodobné, že by Kalouskova strana porazila ODS a stala se hegemonem napravo od politického středu.

Proto je otázkou, jak upřímná jsou tvrzení politiků TOP 09 o tom, kterak mají zájem na pokračování koalice s ODS a LiDem. Z jejich strany může jít o pouhé politické tanečky, po kterých voličům oznámí, že udělali vše pro vznik pravicové vlády, avšak po krachu jednání nezbývá nic jiného, než vypsat předčasné volby. Pokud se nicméně na vládě s ODS dohodnou, předčasné volby nejsou reálnou variantou.

Otázka také je, jak do vyjednávání zasáhne prezident Zeman, který opakovaně prohlašoval, že by chtěl Nečase odvolat. Těžko by proto nyní zdůvodňoval pokračování vlády v prakticky nezměněné podobě. Myslím si, že pro Zemana bude nyní nejvýhodnější politická nejistota a vznik slabé vlády, jejíž politiku by tak mohl snadněji ovlivňovat. Takovou variantou by byl vznik úřednické vlády.

Zajímavé jsou také hlasy z prezidentova okolí o tom, že si Zeman nepřeje předčasné volby. To mimo jiné potvrzuje, co jsem říkal. Zeman totiž nechce výrazný úspěch ČSSD, neboť by to oslabilo jeho pozici. Výrazné vítězství ČSSD ve volbách by znamenalo vznik silné vlády nezávislé na prezidentovi. Zkrátka si myslím, že Zeman bude usilovat o vznik úřadnického kabinetu, který mu bude do značné míry podřízen.

A jak tedy hodnotíte dosavadní Zemanův postup? Včera vzkázal politickým stranám, že se s jejich předsedy sejde až o víkendu...

Podle mého názoru to není nijak přehnaná lhůta. Pozoruhodnější mi přijde spíš to, že prezident nezveřejnil žádné oficiální stanovisko. Pouze jsme slyšeli různé dohady, které pramenily z výroků lidí z jeho okolí.

Otázka na závěr a na jiné téma. Pražská ČSSD přijala dokument 500 dnů pro Prahu, který definuje spolupráci ČSSD a TOP 09 na pražském magistrátu. Co na to říkáte?

Neznám ten dokument. Předpokládám ale, že se ČSSD pokusila dojednat podmínky, které vycházejí z jejího programu. Přesto to považuji za absurdní. Pokud by podobná koalice vznikla po volbách, bylo by to pochopitelné, nyní nám ale před očima vzniká skrytá koalice a to v době, kdy prakticky nikdo z politiků pražského zastupitelstva nedisponuje důvěrou voličů.

I v tomto případě platí, že by situaci projasnily volby.

    Diskuse
    June 23, 2013 v 12.52
    Stranicky jednoznačné, a přece věcné a realistické hodnocení aktuální politické situace. Dienstbier představuje nový tón v sociální demokracii. Sociální demokracie s ním (a pokud možno s dalšími podobně smýšlejícícími) by se stala standardní evropskou sociální demokracií. Když už se bohužel nestal prezidentem, bylo by dobré, aby byly brzy volby a aby přispíval k programu a stylu vládnutí pravděpodobně vítězné sociální demokracie.