Vláda souhlasí se zavedením dětských skupin. Opoziční ČSSD je proti

Vratislav Dostál

Vláda odsouhlasila podmínky péče o dítě v dětské skupině, pro rodiče tak mají být tyto služby údajně dostupnější. Podle opoziční ČSSD je návrh další slepou uličkou, kterou se vláda v oblasti školství vydala.

Vláda Petra Nečase ve středu schválila podmínky péče o dítě v dětské skupině. Cílem vlády je podle ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové podpořit rozvoj alternativních předškolních zařízení a umožnit tak rychlejší návrat rodičů pečujících o dítě k výdělečné činnosti. Nový nástroj hlídání a péče o dítě v dětské skupině má zvýšit dostupnost služeb péče o malé děti a umožní rodičům udržení kontaktu se zaměstnáním při současném sladění profesního, rodinného a osobního života.

„Dětská skupina představuje alternativu. Nechceme, aby nahrazovala klasické školky. Tímto návrhem stanovujeme pro její fungování podmínky, které jsou mírnější, než je tomu v případě mateřských školek,“ uvedla k návrhu Müllerová. Opozice návrh ale kritizuje. Podle ČSSD se jedná o další slepou uličkou, kterou se vláda v oblasti školství vydala. „ČSSD považuje vládní návrh řešení za nesmyslný, jedná se o další slepou uličku, kterou se vláda v oblasti školství vydala. Jde zároveň o další ránu pro oblast předškolního vzdělávání, protože dětské skupiny podle návrhu vlády na tuto oblast zcela rezignují. Budou plnit pouze roli hlídacích a odkládacích služeb,“ uvedl stínový ministr školství Marcel Chládek z ČSSD.

Sociální demokraté podle něj považují za klíčovou roli mateřských škol, která ovlivňuje i další vzdělávání. „Připomenu v tomto směru nedávnou zprávu OECD, která jasně deklarovala, že kvalita předškolního vzdělávání je důležitá pro následný rozvoj vzdělanosti. Vláda tedy namísto toho, aby podpořila předškolní vzdělávání, mateřské školy a rozšíření jejich kapacity — což mohlo být realizováno z evropských fondů, pokud by je vláda uměla čerpat — jde se svými dětskými skupinami zcela opačným směrem,“ vysvětlil Chládek s tím, že ČSSD návrh vlády v Parlamentu nepodpoří. „Chceme místo toho systémově prosazovat větší podporu mateřských škol a rozšíření jejich kapacit,“ dodal.

Hlídat dítě v dětské skupině bude podle vládního návrhu moci na základě oprávnění fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje službu rodiči, je-li zaměstnavatelem rodiče. Službu by mohl poskytovat také ústav, církev, nadace, samospráva, či vysoká škola. Podmínkou pro získání oprávnění bude bezúhonnost poskytovatele, právo k užívání prostor a zajištění jejich technických a hygienických požadavků, dosažení věku osmnácti let a odborná způsobilost.

Služba péče o dítě v dětské skupině bude poskytována bez úhrady, s částečnou nebo plnou úhradou nákladů. Návrh počítá s maximálním počtem čtyřiadvaceti dětí v jedné dětské skupině. Nejnižší počet pečujících osob pak činí pro jedno až šest dětí jedna osoba, respektive dvě pečující osoby pro dětskou skupinu od sedmi do čtyřiadvaceti dětí. „Zákon stanovuje nutné podmínky z hlediska hygieny, vybavení prostoru, a požadavky na pečující osobu. Zřizovatel a provozovatel dětské skupiny se také bude muset registrovat v evidenci ministerstva práce a sociálních věcí,“ upozornila Müllerová.

Vládní návrh počítá s povinností zpracovat a dodržovat pravidla poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve kterých zejména uvede například označení dětské skupiny a údaj o počtu dětí, podmínky poskytování služby, včetně určení úhrady nákladů. Povinnost se bude dále týkat zpracování plánu výchovy a péče zaměřeného na formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj. Zakázány budou nepřiměřené výchovné prostředky.

Vládní návrh počítá také s tím, že o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavře poskytovatel s rodičem písemnou smlouvu, která bude obsahovat zejména místo a čas poskytování péče o dítě, výši úhrady nákladů a způsob jejího placení, podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu a ujednání o dodržování plánu péče a výchovy. Ve smlouvě nebude chybět doba poskytování služby a také způsob ukončení jejího poskytování.

„Chceme rozšířit spektrum zařízení pro děti předškolního věku a chceme také zvýšit zaměstnanost rodičů, kteří nemají možnost umístit děti jinam. Výhodou je uznatelnost daňových nákladů pro zřizovatele a možnost odpočtu slev pro rodiče dětí, kteří zařízení navštěvují. To se bude týkat i klasických mateřských školek,“ uzavřela Müllerová.

  Diskuse
  TT
  May 23, 2013 v 12.44
  Levice opět za pět!
  Vláda Petra Nečase udělal zas jednou krok správným směrem. A podobně, jako v otázce pěstounů, se proti nm etatisté z levice postavili.

  Potřebujeme co nejvíce alternativ a ne jednu naoktrojovanou politickými aparátčiky. Naše školky, školy a univerzity přispívají ke všeobecnému vzdělání velmi málo, a také to nepovažují za svůj úkol. Cílem je vychovat do systému zapadající kanónenfutr pro privátní a státní sektor, trochu kultuře a trochu nevládkám.

  Jestli něco doporučuje OECD, byl bych k tomu hodně opatrný.

  Čím více bude alternativ ke stávajícímu opresivnímu školství, tím spíše budeme mít svobodné občany. Škoda, že si to levice neuvědomuje.
  May 23, 2013 v 21.10
  Souhlas s Tomášem Tožičkou
  Vždycky znova mně ta touha po jednotícím zinstitucionalizování na levici nepříjemně připomene, že podle mnoha lidí (nejen na levici) je síla jedině v jednotě a hlavně nevybočovat. Čím víc bude nejrůznějších možností organizace času předškolních dětí, tím lépe. Šla bych ještě dál, a podporovala bych např. vzájemnou sousedskou výpomoc, kdy se rodiče domluví a vzájemně tráví čas s dětmi svých sousedů.
  MT
  May 24, 2013 v 15.11

  ... pro mne je levicové především emancipační a levicově-liberální.

  Výjimečně souhlasím s panem Tožičkou - levice zřejmě vskutku "za pět" ...