Testování nezletilých dětí bez souhlasů rodičů je protiprávní, tvrdí kritici projektu

Vratislav Dostál

Česká školní inspekce a ministerstvo školství zavádí plošné testování nezletilých dětí bez vyžádání informovaného souhlasu rodičů. Podle kritiků projektu má ale každý rodič právo otestování svého dítěte odmítnout.

V pondělí bylo zahájeno pokračování plošného testování žáků pátých a devátých tříd základních škol, a to z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Podle kritiků testování česká školní inspekce a ministerstvo školství zavádí bez vyžádání informovaného souhlasu rodičů. Každý rodič má přitom právo odmítnout otestování svého dítěte, aniž tím porušuje zákon o povinné školní docházce.

„Donucení dítěte k účasti v plošném testování bez informovaného souhlasu rodiče nebo dokonce v případě písemného nesouhlasu rodiče považujeme za protiprávní krok České školní inspekce a dané školy, která je organizací s právní subjektivitou,“ tvrdí Hana Chalušová z iniciativy Stop plošné testování.

Ministerstvo školství i školní inspekce přesto trvají na tom, že testy jsou povinné. Podle informací ČT24 se jich nicméně asi tisícovka žáků nejspíš nezúčastní. Testovat se má více než 3,5 tisíce škol, registrováno je přes 170 tisíc žáků.

Iniciativa rodičů a dalších občanů Stop plošné testování vznikla na základě podpisu otevřeného dopisu pro ministerstvo školství a Českou školní inspekci před prvním plošným testováním v roce 2012. Dopis byl aktualizován pro druhé plošné testování v roce 2013 a letos v květnu opět odeslán ministrovi školství Petru Fialovi.

Již více než tisíc signatářů dopisu navrhuje, aby zavádění plošného testování bylo zastaveno nebo upraveno na výběrové testování. Plné znění dopisu rodičů a občanů, seznam podepsaných s jejich komentáři a další informace lze najít na webu.

Ondřej Liška, předseda Strany zelených a bývalý ministr školství se k iniciativě připojil již minulý rok. Při testování znalostí a dovedností žáků je podle něj především třeba vždy jasně říci, za jakým účelem se provádí a s jakými důsledky pro jednotlivce, školy a systém.

„U nás má však testování sloužit více účelům najednou, což znamená, že několika účelům musí vyhovovat povaha testů, načasování jejich provedení i načasování jejich vyhodnocení a publikace,“ připomněl Liška.

Podle něj to mimo jiné znamená, že se těžko vyhneme rizikům jako je učení (nácvik) k testu, opomíjení netestovaných oblastí a různými způsoby realizovaná snaha samotných škol omezit přístup k testům těm žákům, jejichž výkony by „výsledky“ školy mohly poškodit.

„Jsem přesvědčen, že za současného stavu stát překračuje zákon, pokud nutí děti k plošným testům i přes nesouhlas jejich rodičů,“ dodal předseda zelených. Taktéž stínový ministr školství Marcel Chládek z ČSSD plošné testování žáků základních škol kritizuje. Připomněl, že záměr ministerstva školství sociální demokraté odmítají dlouhodobě

„Koncepce plošného testování má řadu rizik, které působí kontraproduktivně a rozvoji školství v žádném případně nepomáhá. Plošné testování vede například k tomu, že se školy na úkor všech ostatních oblastí zaměřují pouze na testované předměty,“ uvedl Chládek.

Zdůraznil také, že záměr ministerstva školství jde proti plánu na tzv. inkluzi ve školách. „Tedy namísto začleňování slabších žáků budou školy vedeny k tomu, aby se těch nejslabších co nejdříve zbavily a udržely si tak dobré výsledky testů,“ vysvětlil stínový ministr školství sociálních demokratů.

Zatímco v zahraničí rizika a nevýhody plošného testování vzali podle Chládka na vědomí a hromadně od něho ustupují, české ministerstvo školství jde hlavou proti zdi a snaží se dle jeho slov zavést metodu, která prokazatelně není pro školství prospěšná.

Chládek také připomněl, že sociální demokraté namísto plošného testování žáků navrhuje používat pravidelná výběrová šetření, která lze provádět na reprezentativním vzorku žáků.

„To se může navíc zaměřit na širší okruh znalostí žáků základní školy, než testování plošné, kde se testuje jen několik hlavních předmětů. Takovou cestu ministerstvu školství doporučujeme a takovou metodu chceme prosazovat,“ uzavřel Chládek.

Zelení také připomněli, že zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice za loňský rok zcela jasně konstatuje, že hodnocení je v ČR chápáno velice úzce, neboť je prováděno především pro kontrolu, nikoli pro zlepšování učení.

„Daleko více než o plošné testování bychom se tedy měli starat o podporu a servis učitelům, aby byli po stránce organizační i postojové schopni vzdělávat všechny jim svěřené děti kvalitně a efektivně a aby i oni mohli hodnotit práci a výkon dětí především za účelem jejich zlepšování, zejména zlepšování samotné schopnosti i zájmu učit se,“ vysvětlil Liška.

  Diskuse
  May 14, 2013 v 20.58
  Jak to máte se svými dětmi?
  Odmítli jsme loni testování našeho syna páťáka. Sám pochopil, že vůči některým jeho spolužákům to může být nespravedlivé. Navíc nechceme, aby bez našeho souhlasu jakákoli státní instituce sbírala údaje o našem dítěti a srovnávala ho bez ochrany dat a anonymity s celou generací stejně starých dětí a aby ho někdo hodnotil na základě zopakovaných informací z testu zaměřeného na několik měřitelných znalostí nepotřebných pro život.
  May 15, 2013 v 10.16
  Více stran proti testování
  Zajímavé je nejen stanovisko Strany zelených a ČSSD Pirátské strany: https://www.pirati.cz/stanoviska/stanovisko_k_plosnemu_testovani_zaku_zs
  May 15, 2013 v 13.11
  Odpovídá plošné testování zákonům České republiky?
  Školský zákon: § 44 - Cíle základního vzdělávání
  Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili
  potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni
  k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě
  myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat
  a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní
  zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být
  ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním
  a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti
  a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými
  vědomostmi a dovednostmi při rozhodování
  o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
  JJ
  May 15, 2013 v 22.22
  34. nejvýznamnější problém našeho školství, aktivně se vyjadřuje Marcel Chládek, Ondřej Liška a jakýsi - ne příliš početný - spolek angažovaných rodičů... Co k tomu mám dodat já? Vedle toho, že děti nemám a nikdy mít nebudu, bych si mohl snad jen pohrdlivě odfrknout...
  Ale vážně nechápu, který zákon a v čem to porušuje (možná jen proto, že neznám všechny zákony)... Je to taková zbytečná huráakce na poměřování vzdálenosti od Singapuru či Finska, ale podobných kravin se týdně dělá v tomto státě pět. Pokud by se úspěšně vyřešilo těch 33 důležitějších problémů našeho školství, asi by testování nebylo třeba vůbec...
  May 16, 2013 v 18.27
  Lidská práva a problémy školství
  Souhlasím s poslední vaší větou pane Janečku, plošné testování všech dětí v ČR není třeba vůbec. Jinak rodiče mají právo vyjadřovat se ke vzdělávání svého vlastního dítěte a dělají to, pokud to instituce ignorují a i při písemném nesouhlasu rodiče předaném řediteli školy, Inspekce dítě otestuje a s údaji o dítěti (neanonymními údaji, jsou spojené s konkrétním jménem dítěte) pak zacházejí instituce jakkoli chtějí, tak je prosté porušení lidských práv. Jaké problémy byste viděl jako významné v českém školství? Víte o tom, že se tvoří problematické standardy, které mohou vrátit školství o mnoho let zpět?
  JJ
  May 18, 2013 v 0.09
  Když se tak dívám na ten paragraf 44, tak dost možná ten problém leží tam... Proboha kdo to psal? Dejte to přečíst rodičům prvňáků či právě vyšlým deváťákům... Jich se to týká, co vám k tomu řeknou.
  V mé utopii je základní vzdělávání k tomu, aby se žáci naučili číst, psát a počítat a mluvit a rozumět nějakým významným cizím jazykem a být jakž takž slušnými lidmi, nebo aspoň mít ponětí o tom, co si společnost pod něčím takovým představuje.
  Kdybych měl jmenovat nějaký problém bez ohledu na text zákona, myslím, že špatné jsou neustálé reformy a čím dál horší plnění těch bodů, které bych do zákona napsal já...
  May 18, 2013 v 15.51
  o čem je základní vzdělání
  V mé realitě je základní vzdělání o podpoře dětí ve věku, kdy se nejvíce rozvíjejí jejich kognitivní struktury, kdy se člověk nejvíce je schopen učit. Je tedy nejduležitější části celého vzdělávání. Děti v devítce s rozvinutým myšlením, sebevědomím, schopností dobře komunikovat a tvořit, s motivací poznávat dále svět, děti ,které vědí jak dále studovat a mají i vize profesního směřování. Děti, které pak díky dobré škole (která je ponižujícícím způsobem netestuje jako králíky) jdou životem, vzděláváním a prací úspěšně a tak jak právě oni chtějí a jak to odpovídá jejich ( právě na základní škole) rozvinutému talentu.
  JJ
  May 21, 2013 v 21.16
  Upřímně, strašně rád bych viděl společenský systém, kde lidé jdou životem, vzděláváním a prací úspěšně a tak jak chtějí...
  Jen se obávám, že se současnou výší normativu na žáka, způsobem přípravy učitelů a vůbec se vším, je dosažení vašich cílů stejně málo realizovatelné, jako těch mých...
  MN
  May 22, 2013 v 21.00
  Titulek článku
  ve mně vzbuzuje úžas po zjištění, že se jedná o testy ze znalostí získaných ve škole. To asi bude tím, že jsem vyrůstal za tzv. totality. Kdyby se jim mělo testovat např. DNA, tak s tím bych tedy nesouhlasil...
  May 23, 2013 v 16.51
  Úžas
  Dobrý den Miroslave, také jsem vyrůstal za totality. Zdá se vám, že testy znalostí jsou v pořádku, kdežto testy DNA ne? Ani za totality stát nevytvořil jeden primitivní unifikovaný znalostní test, (jaký školní inspektoři demokratické země na dětech bez souhalsu rodičů pilotují loni a letos) kterým změřil celou generaci dětí v určitém věku. Zvláštní, že to stát tenkrát za totatlity nenapadlo, mohl by tak děti směřovat jako několika čísly označené stádo dalším vzděláním a životem.