Czech Coal chce zavřít hlubinný důl Centrum. Starostové ho brání

Vratislav Dostál

Starosta Litvínova Milan Šťovíček považuje plán zavřít hlubinný důl Centrum za nesmyslný. O jeho likvidaci usiluje společnost Czech Coal. Podle ekologů by se jako první měly zavřít povrchové velkolomy, hlubinný důl Centrum by měl skončit jako poslední.

Města Litvínov a Horní Jiřetín odeslala Obvodnímu báňskému úřadu svůj důrazný nesouhlas s likvidací hlubinného dolu Centrum, o který usiluje majitel dolu, společnost Czech Coal. Jedná se o poslední hnědouhelný hlubinný důl v České republice, který zaměstnává více než tři sta lidí a ročně vytěží přes 400 tisíc tun uhlí.

Podle vyjádření vedení obou měst přitom hlubinná těžba neohrožuje domovy dvou tisíc obyvatel Horního Jiřetína a Černic, nedevastuje krajinu ani neohrožuje polétavým prachem a hlukem životní prostředí desítek tisíc obyvatel Litvínova. Její provoz není omezen platnými územními ekologickými limity těžby.

„Představuje proto trvale udržitelnou alternativou k rozšiřování povrchového velkolomu ČSA, které se Czech Coal již léta snaží neúspěšně prosadit,“ uvedli zástupci obou měst. Podle starosty Litvínova Milana Šťovíčka je plán zavřít důl Centrum nesmyslný.

„Jeho provoz naše občany na rozdíl od povrchových velkolomů nijak neohrožuje ani neobtěžuje. V okolních ložiscích má dostatečné zásoby uhlí na několik set let a dává práci víc než třem stovkám lidí. Její uzavření by navíc bylo v příkrém rozporu s povinností hospodárně vydobýt celé ložisko, kterou se Czech Coal tak často a rád selektivně ohání. Doufáme proto, že báňský úřad likvidaci šachty nepovolí,“ vysvětlil Šťovíček.

„Doufáme, že horníci si to nenechají líbit a začnou za svá pracovní místa s uhlobarony bojovat podobně, jako to před lety udělali na Kohinooru. Mají v tom naši plnou podporu. Vyzýváme odbory Czech Coal, které dosud působí spíše jako PR oddělení majitelů firmy, aby začaly aktivně a otevřeně vystupovat proti zcela zbytečnému rušení pracovních míst stovek horníků na Centrumce — svých členů a kolegů,“ doplnil místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt.

Podle Jana Rovenského z české pobočky Greenpeace může stěží kdokoli čekat, že budou ekologové protestovat proti zavírání dolů, přesto v rozhovoru pro Deník Referendum zdůraznil, že by se jako první měly zavřít povrchové velkolomy, hlubinný důl Centrum by měl skončit jako poslední.

„Těžko může někdo od Greenpeace čekat, že bude protestovat proti zavírání uhelných dolů. O každou tunu, o kterou se podaří snížit těžbu hnědého uhlí, se současně o 1,3 tuny sníží znečištění atmosféry oxidem uhličitým, nejdůležitějším skleníkovým plynem,“ uvedl Rovenský v rozhovoru pro Deník Referendum.

„Z likvidace Centrumky je přesto těžké mít radost. Ze všech hnědouhelných dolů v severních Čechách má její provoz zdaleka nejmenší vliv na životní prostředí. Jako první by se proto měly zavřít povrchové velkolomy, hlubinný důl Centrum by měl skončit jako poslední. Tykač s Dienstlem se to ale zjevně rozhodli udělat obráceně,“ dodal Rovenský.

Podle něj je přitom příznačné, že proti likvidaci Centrumky a propuštění tří stovek horníků neprotestují odbory Czech Coal ani místní politici z ČSSD či Sevročeši.cz, kteří jezdí s oblibou demonstrovat za zbourání Horního Jiřetína do Prahy.

„Půvabně tak potvrzují, že jejich hlavní motivací není záchrana pracovních míst, nýbrž zájmy uhlobaronů. K dokonalosti tenhle přístup dotáhl primátor Mostu Vlastimil Vozka, který jako člen dozorčí rady firmy, která Centrumku vlastní (Důl Kohinoor,a.s., jejímž jediným akcionářem je Tykačův Czech Coal), nese za uzavření dolu a propuštění tří set horníků osobní zodpovědnost. Tentýž Vlastimil Vozka, který se zúčastnil demonostrace Czech Coal za prolomení limitů v Praze,“ uzavřel rozhovor Rovenský z Greenpeace.

Případná likvidace dolu Centrum podléhá povolení Obvodního báňského úřadu (OBÚ) pro území kraje Ústeckého se sídlem v Mostě. Ten v současnosti projednává žádost vlastníka dolu, podle které by mělo k likvidaci šachty a propuštění zde pracujících horníků dojít již letos. Horní Jiřetín i Litvínov to důrazně odmítají a vyzvali proto OBÚ, aby žádost zamítl. Vedle sociálních dopadů poukazují i na rozpor plánu majitelů dolu s horním zákonem, podle kterého je těžař povinen hospodárně vydobýt celé ložisko.

„Hlubinný důl Centrum zaměstnává v současnosti přes 300 lidí, a je tedy největším jednotlivým zaměstnavatelem sídlícím v Horním Jiřetíně. Jeho likvidace a propuštění zaměstnanců by vedlo ke zvýšení nezaměstnanosti v regionu, aniž by přitom mělo (na rozdíl od likvidace velkolomu ČSA) jakékoliv známé pozitivní dopady v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a kvality života obyvatel Litvínovska, či jiného veřejného zájmu,“ stojí ve vyjádření obou měst.