ČSSD trvá na zřízení vyšetřovací komise k podpoře solárních elektráren

Vratislav Dostál

ČSSD ve středu na jednání Poslanecké sněmovny neprosadila zřízení vyšetřovací komise, která by měla prověřit závažná selhání státu v oblasti podpory a regulace obnovitelných zdrojů, zejména výroby energie ze slunečního záření.

Přestože sociální demokraté ve středu neprosadili zřízení vyšetřovací komise, která by měla prověřit závažná selhání státu v oblasti podpory a regulace obnovitelných zdrojů, na svém návrhu trvají. Podle jejich předsedy Bohuslava Sobotky je zřízení komise věcí veřejného zájmu, neboť by mohla přispět k nalezení příčin selhání kompetentních orgánů státu při výkonu regulace podpory obnovitelných zdrojů v letech 2006-2010.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Sobotka připomněl, že počínaje léty 2005 - 2006 došlo k významnému nárůstu státní podpory získávání energie ze slunečního záření. „Nárůst této podpory způsobil skokové zvýšení kapacity solárních zdrojů, což se zpětně promítlo do objemu poskytované podpory a nárůstu cen elektrické energie pro konečné spotřebitele,“ dodal předseda sociálních demokratů s tím, že toto zvýšení představuje výrazná rizika pro nárůst ceny elektrické energie v příštích letech.

Orgány státu, ať už příslušná ministerstva, nebo Energetický regulační úřad (ERU) nebyly několik let schopny vůbec zareagovat na vývoj v oblasti prudkého nárůstu kapacit solárních zdrojů a pokles nákladů, spojených s jejich budováním tím, že by upravily legislativní rámec podpory a omezily tak rizika růstu cen elektrické energie v příštích letech.

Věc veřejného zájmu, která by měla být vyšetřovací komisí vyšetřena, spočívá podle Sobotky v objasnění příčiny selhání kompetentních orgánů státu při výkonu regulace podpory obnovitelných zdrojů v letech 2006-2010, příčiny růstu cen elektrické energie v důsledku její výroby ze slunečního záření, a to vzhledem k činnosti nebo nečinnosti vlády jako celku, příslušných ministrů a Energetického regulačního úřadu, jenž je správním úřadem pro výkon státní regulace v energetice.

Komise by podle ČSSD měla potvrdit či vyvrátit tvrzení současné ředitelky ERU o tom, že bývalé vedení ERU nepostupovalo při stanovení výše podpory pro solární zdroje v souladu s platným zákonem.

„Komise by se rovněž měla zabývat zjištěními, jaké podnikatelské subjekty či fyzické osoby figurovali v projektech podporovaných solárních elektráren skrytých za anonymní akcie, včetně projektů, na jejichž realizaci se podílel polostátní ČEZ, například transakcí se společností Amun Re, a potvrdit či vyvrátit spekulace o jejich napojení na politiky či s politikou spojené podnikatele,“ vysvětlil Sobotka s tím, že svou zprávu by vyšetřovací komise poté předložila Poslanecké sněmovně a veřejnosti do konce roku 2013.

ČSSD je podle něj proto připravena předložit návrh na zřízení této vyšetřovací komise na nejbližší řádné schůzi Poslanecké sněmovny. „Pokud by i tam ODS a TOP 09 vzniku komise zabránily, přednese tento návrh ČSSD po příštích volbách do Poslanecké sněmovny,“ zdůraznil Sobotka.

„Jsme přesvědčeni o tom, že veřejnost si zaslouží rozkrytí celé kauzy nezvládnuté podpory fotovoltaiky, včetně označení konkrétních osob, které nesou za selhání státu při regulaci státní podpory odpovědnost,“ dodal předseda ČSSD a vyzval občanské demokraty, aby přestali vzniku komise bránit.

Podle něj se v opačném případě vystavují podezření, že liknavost Topolánkovy vlády v letech 2007-2009 mohla být vedena propojením zájmů a vlivu podnikatelů ve štědře dotované fotovoltaice se strukturami a politikou ODS.

    Diskuse