Filip: ČSSD koketuje s levostředovou koalicí

Vratislav Dostál

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je ze sjezdových výroků členů vedení ČSSD patrné, že nevylučují středolevou koalici s menšími stranami, kterým by podle něj dali zřejmě přednost před jednobarevnou vládou s podporou KSČM.

Předseda KSČM Vojtěch Filip se v hodnocení víkendového sjezdu ČSSD pozastavil především nad výroky některých politiků sociální demokracie na téma budoucí vlády. Filip přitom zdůraznil, že ho v ničem nepřekvapily změny ve vedení nejsilnější levicové strany, avšak pokud jde o programová východiska sociálních demokratů, je jeho pohled o poznání kritičtější.

Připomněl v této souvislosti fakt, že delegáti na doporučení nejužšího vedení zamítli návrh na zrušení tzv. bohumínského usnesení, jímž si ČSSD zakazuje sama sobě spolupráci s KSČM na vládní úrovni. „Už v prvních reakcích na dotazy médií jsem konstatoval, že je to věcí ČSSD a KSČM se nebude ničeho doprošovat,“ zopakoval Filip a dodal, že si za tímto stanoviskem stojí.

„Hlavním cílem naší strany nejsou samy o sobě jakékoli posty, naším cílem je dosáhnout díky hlasům našich voličů takového vlivu, abychom mohli lépe alespoň z větší části plnit náš volební program a reálně ovlivňovat politiku ve prospěch neprivilegovaných občanů. A takového vlivu lze dosáhnout i bez přímé účasti ve vládě,“ zdůraznil předseda KSČM.

Filip zároveň dle svých slov předpokládá, že nikdo z vedení ČSSD nepočítá s tím, že by KSČM podpořila vládu ČSSD bez jakýchkoli garancí.

„Pro naši stranu bude při jakýchkoli jednáních o případné podpoře menšinové vlády tím hlavním zásadní shoda na programovém prohlášení vlády. Pokud by ČSSD začala ustupovat od některých důležitých prvků levicového programu, ať už jde o spravedlivější zdanění založené na solidaritě různých skupin ve společnosti, o sociální či jiná práva občanů, aktivní podporu zaměstnanosti apod., pak s žádnou automatickou podporou KSČM počítat nemůže,“ upozornil Filip.

Filip v této souvislosti připomněl, že mnozí z politiků ČSSD doposud hovoří o údajné přetrvávající zatíženosti komunistů minulostí. „Vedení ČSSD, na rozdíl od některých méně informovaných občanů, dobře ví, že nedemokratické protesty proti společným koalicím KSČM a ČSSD nejsou výsledkem zatíženosti KSČM minulostí, ale účelovou kampaní, v jejímž pozadí stojí ti, kdo krajské volby prohráli,“ zdůraznil Filip.

Podle něj je čím dál víc patrné, že tato kampaň je vedena podle modelu „kdo chce psa bít, hůl si najde“, a to i kdyby si ji měl vymyslet. „Tento argument proto vnímám jako alibistickou výmluvu, která se ČSSD nyní prostě hodí. Koneckonců, v době, kdy ČSSD potřebovala i hlasy našich voličů například v prezidentských volbách, řada členů ČSSD mluvila o tom, že ono bohumínské usnesení je už vlastně mrtvé,“ připomněl Filip.

Za nejpodstatnější přitom považuje to, že ze sjezdových či posjezdových výroků členů vedení ČSSD je patrné, že stále „pošilhávají“ po středolevé koalici s menšími stranami, kterým by ČSSD dala přednost před jednobarevnou menšinovou vládou s podporou KSČM.

„Rád bych se mýlil, ale vnímám to tak, že ČSSD se bojí kontroly KSČM při plnění budoucího vládního programu. A přestože jí oba vážení hosté, prezident Zeman i premiér Fico, doporučovali převzít odpovědnost a preferovat jednobarevnou vládu, koketuje raději s levostředovou vládou koaliční,“ zdůraznil Filip.

Podle něj se tak zdá, že ČSSD nechce převzít plnou odpovědnost a raději by případné ústupky od levicového programu sváděla na nějakého koaličního partnera. „Pokud tak ale bude ČSSD postupovat, pak opět ukáže, že má sice levicovou, sociální rétoriku, ale její politická praxe je jiná,“ dodal předseda komunistů.

„Věřím moudrosti našich voličů, protože jen silný výsledek KSČM ve volbách do Sněmovny může takovému veletoči ČSSD zabránit. A to je také hlavní — o všem rozhodnou skutečné výsledky příštích voleb. A od ČSSD je velmi krátkozraké, že si opět předem svazuje ruce,“ uzavřel Filip.

Sedmatřicátý sjezd ČSSD, který skončil v sobotu odpoledne, přinesl několik podstatných změn ve vedení strany. Na pozicích předsedy a prvního místopředsedy strany sice delegáti ponechali Bohuslava Sobotku a Michala Haška, avšak na pozicích řadových místopředsedů nastaly dvě změny.

Především funkci místopředsedy neobhájil Jiří Dienstbier. Nahradil ho hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. Marii Benešovou porazila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková. Zdeněk Škromach, Lubomír Zaorálek a Martin Starec své funkce obhájili.