Nákladní železniční doprava je v krizi, upozorňují zelení

Vratislav Dostál

Zelení oceňují snahu premiérů České a Slovenské republiky řešit problémy krachujících podniků nákladní železniční dopravy v obou státech. Podle nich ale vznik společeného podniku neřeší hlavní problém, kterým je zpolitizované a nekompetentní vedení.

Nákladní železniční doprava je v krizi, spojení se slovenským protějškem ji ale nespasi. Alespoň to tvrdí Strana zelených. Podle člena jejich předsednictva a ekonoma Tomáše Průšy návrh vytvořit společný podnik ze státních akciových společností totiž zdaleka neřeší potřebný rozvoj nákladní železniční dopravy a převod dopravy ze silnice na železnici.

„Pokud by byl založen na opravdových ekonomických principech a nikoliv na politických zájmech, může skutečně dojít k významným úsporám. To může spočívat především ve snížení počtu lokomotiv, vozů, ale i režijních a vedoucích zaměstnanců, potřebných k zajišťování současného rozsahu podnikání,“ vysvětlil Průša s tím, že samotné sloučení rozhodně nebude znamenat, že automaticky dojde k získávání nových zakázek nebo k přesměrování tranzitních přeprav z jiných států na území České a Slovenské republiky.

Podle vedoucího odborné sekce Strany zelených pro dopravní politiku Martina Robeše větší podnik neznamená automaticky silnější a úspěšnější podnik. „Současným podnikatelským prostorem je celá Evropská unie a nezáleží na velikosti podniku, ale především na kvalitě jeho managementu. Silný podnik musí být postaven zejména na perfektní znalosti přepravního trhu, logistických procesů, dobré spolupráci se spedičními výrobci a na neustálých inovacích v oblasti technických a technologických řešení,” uvedl Robeš.

V těchto oblastech podle něj přitom manažeři ČD Cargo v soutěži s manažery moderních privátních subjektů prohráli. „Příčinou je vlastnictví obou národních dopravců státem, což neustále svádí k dosazování osob na manažerské funkce za politické nebo jiné zásluhy namísto manažerů skutečně znalých podnikání na přepravním trhu,“ doplnil Robeš.

Zelení připomněli, že na evropském přepravním trhu jsou v současné době oproti státem vlastněným dopravcům mnohem úspěšnější relativně malé dopravní podniky, které v mnoha případech ani lokomotivy, vozy a obslužný personál nevlastní. Nejdůležitější je podle nich získání zakázek.

„Manažeři státem vlastněných dopravců mají oproti manažerům privátních firem ztíženou pozici, neboť historicky jim zůstala dražší přeprava samostatných vozových zásilek, na rozdíl od ucelených vlaků, které převzali privátní dopravci,” vysvětlil Robeš. Proto je dle jeho slov třeba zlepšit ekonomiku samostatných vozových zásilek především zvýšením jejich počtu, což lze jedině harmonizací podmínek mezi železniční a silniční dopravou. „Snížení počtu samostatných vozových zásilek není způsobeno pouhým snížením výroby, ale především přechodem zásilek ze železnice na silnici z důvodu podstatně lepších podmínek pro podnikání v silniční dopravě“ doplnil.

„Úlohu státu vidí Strana zelených především ve vytváření podmínek pro přechod nákladní dopravy ze silnice na železnici. V případě, že národní nákladní dopravci zůstanou ve vlastnictví státu, musí vláda zajistit personální obsazení lidmi schopnými úspěšně konkurovat manažerům privátních dopravců,“ uzavřel Martin Robeš.

    Diskuse
    TT
    January 9, 2013 v 14.49
    neoliberální blábolení
    Nechápu, kde se bere ta nesmyslná kauzalita, že státní dráhy rovná se špatné. Nejúspěšnější železnicí na světě jsou švýcarské stání dráhy a ty vznikly zestátněním už před sto třiceti lety. Problémem je korupce a je jedno, jestli by ČD byly státní či privátní. Americký privátní Amtrak prosperuje možná ještě hůř než ČD. A zřejmě se také jedná o korupci, která mu zajišťuje neustálé státní dotace.