Ústavní soudci přímou volbu prezidenta neodložili

Vratislav Dostál

Ústavní soud v pátek na neveřejném jednání pléna rozhodoval o ústavních stížnostech neregistrovaných kandidátů pro prezidentskou volbu. Soudci jednomyslně nevyhověli návrhu Tomia Okamury, který usiloval o odložení voleb.

Ústavní soud v pátek na neveřejném jednání rozhodoval o stížnostech neregistrovaných kandidátů prezidentské volby. Soudci zahájili poradu o všech čtyřech ústavních stížnostech, jež v této souvislosti Ústavní soud obdržel.

Na návrhy soudců zpravodajů soudci přijali usnesení, jimiž ústavní stížnosti Jiřího Kesnera, Anny Kašné a Petra Cibulky odmítli pro zjevnou neopodstatněnost; proti těmto usnesením nebylo uplatněno žádné odlišné stanovisko. Řízení o těchto ústavních stížnostech je tak skončeno, usnesení jsou v tuto chvíli doručována.

Pokud jde o ústavní stížnost senátora Tomio Okamury, soudci podle generálního sekretáře Ústavního soudu Tomáše Langáška diskutovali o jednotlivých variantách procesního postupu.

Tomio Okamura spolu s ústavní stížností podal návrhy na předběžné projednání věci, na předběžné opatření, respektive na odklad vykonatelnosti rozhodnutí předsedy Senátu Milana Štěcha o vyhlášení volby prezidenta na 11. a 12. ledna, a na přezkum částí Ústavy a prováděcího zákona o volbě prezidenta republiky.

O návrhu na přednostní projednání věci Ústavní soud formálně nerozhodoval, neboť mu bylo vyhověno fakticky tím, že Ústavní soud již ve věci s největším urychlením jedná.

Pokud jde o návrh na předběžné opatření, respektive odklad vykonatelnosti rozhodnutí o vyhlášení voleb, přijalo plénum Ústavního soudu usnesení, jímž návrhu na předběžné opatření, spočívajícím v odkladu prvního kola prezidentské volby, nevyhovělo. Ani k tomuto usnesení nebylo uplatněno odlišné stanovisko některého ze soudců Ústavního soudu.

Tím páteční jednání pléna skončilo. Volby se tedy budou konat v plánovaném termínu a v dalších dnech budou soudci Ústavního soudu rokovat o ústavní stížnosti a zbývajících návrzích senátora Tomio Okamury.

Další jednání pléna je plánováno na pondělí, usnesení o odmítnutí návrhu na předběžné opatření, respektive na odklad vykonatelnosti rozhodnutí předsedy Senátu o vyhlášení voleb je v tuto chvíli doručováno.

    Diskuse (0 příspěvků)