Část silnice R55 je bez výjimky k zásahu do biotopů

Vratislav Dostál

Městský soud v Praze zrušil na základě žaloby Dětí Země rozhodnutí ministerstva životního prostředí o povolení výjimky k zásahu do biotopů šesti zvláště chráněných druhů živočichů na trase silnice z Babic do Starého Města.

Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí o povolení výjimky k zásahu do biotopů šesti zvláště chráněných druhů živočichů na trase silnice z Babic do Starého Města. Soud sice uznal tři žalobní body ze čtyř, nicméně v rozporu se zákonem se odmítl zabývat námitkami proti stanovisku EIA.

Hlavním důvodem zrušení rozhodnutí o výjimce bylo předložení nekvalitního biologického hodnocení a absence migrační studie. „Na rozsudek jsme čekali dva a půl roku a jsme spokojeni, neboť téměř všechny naše námitky nám byly uznány, zvláště ta, že nelze o výjimce ze zákona rozhodovat bez kvalitního biologického hodnocení a bez migrační studie, která nebyla mezi podklady,“ upřesnil obsah rozsudku Miroslav Patrik z Dětí Země.

Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé Karpaty i ministerstvo životního prostředí ve svých rozhodnutích podle něj totiž odmítaly připustit, že podkladem pro řízení je stanovisko EIA o hodnocení vlivů silnice na životní prostředí, které přitom v jedné své podmínce požadovalo vypracovat migrační studii živočichů, aby bylo zřejmé, kudy pohyb živočichů probíhá a kterých druhů, takže není jisté, zda jim silnice nebude bránit v migraci.

„Další chybou bylo tvrzení úředníků, že alternativní silnice R55, vedená mimo ptačí oblast u Bzence, způsobuje stejný či vyšší škodlivý zásah do biotopů jako trasa Ředitelství silnic a dálnic ČR, aniž byly ve spisu nějaké důkazy, což je opět nezákonné,“ doplnil Patrik.

Třetím důvodem zrušení rozhodnutí o výjimce byla podle Patrika nejčastější chyba úředníků, kterou je nezájem reagovat na námitky a návrhy účastníků řízení, v tomto případě chybělo přesvědčivé zdůvodnění, proč byla výjimka vydána bez kvalitního biologického hodnocení a bez migrační studie.

„Jediným kazem rozsudku je povrchní přístup městského soudu k naší žalobě, neboť nejprve ji zamítl a až teprve na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu se musel podrobit jeho rozsudku, přičemž zcela absurdně se odmítl zabývat námitkami proti stanovisku EIA, takže podáme stížnost,“ vysvětlil předseda Dětí Země.

Děti Země od roku 2005 navrhují postavit silnici R55 Rohatec — Napajedla mimo ptačí oblast u Bzence po levé straně řeky Moravy, která by mohla být o přibližně třináct miliard korun levnější, než oficiální trasa přes ptačí oblast. Podle ekologů by se také nemusely budovat obchvaty obcí a měst za tři miliardy korun na stávající silnici z Rohatce do Starého Města. Silnice R55 by pak jako obchvat Břeclavi končila na rakouské hranici.

„Na základě stížnosti Evropské komisi z května 2007, že se obcházejí evropské směrnice na ochranu ptáků, bylo v srpnu 2010 vydáno stanovisko EIA, které bez posouzení varianty mimo ptačí oblast doporučilo vybudovat dva zahloubené tunely celkové délky 8,63 km, čímž zase vznikl finanční problém,“ popsal sled událostí Patrik, podle kterého Česká republika jen stěží najde nutných asi deset miliard korun na stavbu obou tunelů.

Podle Dětí Země by se mohla silnice R55 připravovat rychleji, levněji a bez dotčení biotopů se stovkou zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, včetně ptáků jako je lelek lesní a skřivan lesní v ptačí oblasti, pokud by se jen změnily územní plány obcí.

Podle Patrika jsou k tomu navíc v současné době vhodné podmínky, neboť Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly dne 21. června 2012 zrušeny a nyní probíhá druhé schvalování, takže by stačilo schválit trasu silnice R55 mimo ptačí oblast a územní plány by se tak musely povinně přizpůsobit.